• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Затверджуємо графік відпусток на новий рік

17.12.2018 25616 1 5


Завершуємо бухгалтерський рік


Роботодавці, у тому числі й фізособи-підприємці, які використовують працю найманих працівників, зобов'язані складати графік відпусток. Безумовно, зручніше це робити в кінці року – на наступний робочий рік. Як правильно скласти графік відпусток, яких працівників до нього включати, а яких ні, чи встановлена відповідальність за відсутність графіка відпусток і багато про що інше ми розповімо в цій консультації.


Для чого потрібен графік відпусток

Графік відпусток – це внутрішній документ, що визначає черговість надання відпусток на підприємстві.

Необхідність наявності графіка відпусток передбачена ч. 4 ст. 79 КЗпП і ч. 10 ст. 10 Закону № 504. Відповідно до цих норм черговість надання відпусток працівникам визначається графіками, а конкретний період надання щорічної відпустки в межах строків, визначених у графіку, узгоджується працівником і роботодавцем.

Підприємець, який використовує працю найманих працівників, також зобов'язаний складати графік відпусток, навіть якщо в нього працюють лише декілька чоловік (див. роз'яснення Мінпраці в Листі від 13.05.10 р. № 140/13/116-10).

Що слід урахувати при складанні графіка

1. Мінімальна тривалість щорічної чергової відпустки – 24 календарних дні (далі – к. д.). При цьому працівник має право брати відпустку частинами, але основна безперервна частина повинна становити не менше 14 к. д. (ст. 12 Закону № 504).

2. Загальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 к. д., а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, – 69 к. д.

3. Щорічні основна і додаткова відпустки повної тривалості в перший рік роботи надаються працівнику тільки після закінчення 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві (ст. 10 Закону № 504). Виняток зроблено для неповнолітніх осіб, інвалідів, сумісників.

4. Одночасно з відпусткою за основним місцем роботи сумісникам може бути надана повна відпустка до закінчення 6 місяців і в зручний для них час. Узяти відпустку авансом можуть і інші працівники, при цьому її тривалість буде розраховуватися пропорційно до відпрацьованого часу.

5. Якщо на період щорічної відпустки припадають святкові або неробочі дні, то вони не враховуються при визначенні її тривалості (ст. 5 Закону № 504).

6. Ненадання щорічної відпустки працівнику більше двох років підряд забороняється.

Коли складається графік відпусток

Зазвичай графік відпусток на наступний рік складається в кінці року, що йде.

Зазначимо, що ні Законом № 504, ні КЗпП, ні іншими нормативними документами не встановлені граничні строки затвердження роботодавцем графіка відпусток. Вказівка на строки складання графіка відпусток є в п. 20 Типових правил № 213. Так, згідно із цим пунктом графік відпусток затверджується на календарний рік не пізніше 5 січня поточного робочого року. Але Типові правила № 213 – це тільки рекомендація для роботодавця (так би мовити, орієнтир).

Таким чином, кожне підприємство самостійно визначає строки та порядок затвердження графіка відпусток і закріплює це у своїх внутрішніх документах (наприклад, у правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі тощо).

Які види відпусток включаються до графіка

До графіка відпусток обов'язково включаються такі щорічні відпустки (ст. 10 Закону № 504):

 • основна відпустка;
 • додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткова відпустка за особливі умови праці.

Крім зазначених видів відпусток, за бажанням роботодавця до графіка можуть бути включені й інші види відпусток (наприклад, соціальні).

Які категорії працівників включаються до графіка

До графіка відпусток включаються всі працівники, з якими роботодавець уклав трудовий договір, – як основні, так і сумісники, тимчасові працівники.

Співробітник, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох (шести) років, за бажанням роботодавця може бути внесений або не внесений до графіка відпусток (працівник, який перебуває в такій відпустці, не має права на щорічну відпустку, а після виходу із цієї відпустки завжди можна внести корективи до графіка). Якщо такий працівник включається до графіка, то в графіку робиться відповідна позначка про відпустку.

Особи, які надають послуги (виконують роботи) за цивільно-правовим договором, до графіка не вносяться, оскільки такі договори регулюються цивільним, а не трудовим законодавством, і права на відпустку ці особи не мають.

Також при складанні графіка відпусток важливо пам'ятати про пільгові категорії працівників, яким належить надавати щорічну відпустку в зручний для них час (ч. 12 ст. 10 Закону № 504). До таких відносяться:

 • особи віком до 18 років;
 • працюючі інваліди;
 • жінки перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;
 • працюючі жінки, які мають дитину віком до 15 років або дитину-інваліда;
 • одинокі мати (батько), які виховують дитину без батька (матері);
 • опікуни, піклувальники або інші одинокі особи, які фактично виховують одну і більше дітей віком до 15 років, які не мають батьків;
 • дружини (чоловіки) військовослужбовців;
 • ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону № 3551:
 • батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу.

Майте на увазі! Роботодавець може розширити коло таких осіб у внутрішньому документі підприємства (наприклад, у колдоговорі).

У якій формі складається графік

Роботодавці можуть складати графік відпусток у зручній для себе формі, оскільки на законодавчому рівні така форма на сьогодні не встановлена. Форму графіка відпусток можна затвердити в локальному акті підприємства, наприклад положенні про відпустки.

Графік відпусток можна скласти у вигляді додатка до наказу про затвердження графіка відпусток (див. зразок 1) або помістити в такий наказ (цей варіант зручний при невеликому штаті співробітників, див. зразок 2).

Графік відпусток повинен містити такі дані:

 • П. І. Б., посади всіх працівників, яким належить відпустка, і відділи, де вони працюють;
 • період надання щорічної відпустки;
 • період роботи, за який надається щорічна відпустка;
 • місце для підпису працівника при ознайомленні із графіком;
 • підпис уповноваженої особи підприємства (фізособи-підприємця).

ТОВ «Сонце»

Код ЄДРПОУ 87654321

Наказ № 15-В

24.12.18 р. м. Львів

Про затвердження графіка відпусток на 2019 рік

Керуючись ст. 79 КЗпП України та ст. 10 Закону № 504, для визначення черговості відпусток у ТОВ «Сонце» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити графік відпусток працівників ТОВ «Сонце» на 2019 рік (додаток 1 до наказу).
 2. Ознайомити працівників ТОВ «Сонце» з графіком відпусток на 2019 рік під підпис.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу кадрів Дмитренко В. І.

Директор ТОВ «Сонце»                           (підпис)                   Д. Ю. Рибкін


Додаток 1 до наказу від 24.12.18 р. № 15-В

Графік відпусток працівників ТОВ «Сонце»
на 2019 рік


п / п

П. І. Б. працівника

Відділ

Посада

Вид відпустки

Період відпустки

Період роботи, за який надана відпустка

Підпис працівника

1

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

...

...

...

...

5

Головко Дмитро Сергійович

Юридичний відділ

Юрист

Щорічна основна

04.02.19 р. – 27.02.19 р.

03.02.18 р. – 02.02.19 р.

Головко

6

Дмитренко Валентина Іванівна

Відділ кадрів

Начальник відділу

Щорічна основна

13.05.19 р. – 05.06.19 р.

02.03.18 р. – 01.03.19 р.

Дмитренко

7

Дмитренко Валентина Іванівна

Відділ кадрів

Начальник відділу

Соціальна (як матері двох дітей)

22.07.19 р. – 31.07.19 р.

02.03.18 р. – 01.03.19 р.

Дмитренко

8

Тимощук Галина Іванівна

Відділ кадрів

Інспектор із кадрів

Щорічна основна

11.03.19 р. – 11.04.19 р.

28.01.18 р. – 27.01.19 р.

Тимощук

9

Подольна Марина Олегівна

Відділ кадрів

Інспектор із кадрів

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення трьох років

...

...

...

...

...

...

...

<...>

 

ЗРАЗОК 2

ТОВ «Вітер»

Код ЄДРПОУ 12345678

Наказ № 24-К

27.12.18 р. м. Дніпро

На виконання вимог ст. 79 КЗпП та ст. 10 Закону № 504, з метою реалізації права працівників на відпочинок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такий графік відпусток працівників ТОВ «Вітер» на 2019 рік:


п / п

П. І. Б. працівника

Посада

Вид відпустки

Період відпустки

Період роботи, за який надана відпустка

1

2

3

4

5

6

1

Петров Дмитро Володимирович

Директор

Щорічна основна

18.03.19 р. – 10.04.19 р.

02.03.18 р. – 01.03.19 р.

2

Куліш Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер

Щорічна основна

13.03.19 р. – 05.04.19 р.

03.01.18 р. – 02.01.19 р.

3

Карпенко Тамара Василівна

Інспектор із кадрів

Щорічна основна

02.09.19 р. – 25.09.19 р.

25.04.18 р. – 24.04.19 р.

2. Ознайомити працівників ТОВ «Вітер» з графіком відпусток на 2019 рік під підпис.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ «Вітер»                        (підпис)                   Д. В. Петров

Із наказом ознайомлені:

                                                                   (підпис)                   Т. І. Куліш

                                                                   (підпис)                   Т. В. Карпенко

Який порядок складання та затвердження графіка

Для зручності розглянемо цю процедуру поетапно.

Етап 1. Збирається інформація, необхідна для складання графіка. Якщо на підприємстві складна організаційна структура (наявність відділів, управлінь), керівники підрозділів (або вповноважені співробітники) складають графіки відпусток за своїми підрозділами. Якщо ж штат підприємства невеликий, відразу складається графік відпусток усіх працівників. При цьому важливо враховувати пільгові категорії працівників (див. вище).

Потім інформація передається до кадрової служби (інспектору з кадрів або працівнику, який займається веденням кадрового обліку).

Етап 2. Кадрова служба складає зведений графік відпусток по підприємству. Такий графік повинен бути узгоджений із первинною профспілковою організацією або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ч. 10 ст. 10 Закону № 504).

Етап 3. Керівник підприємства (фізособа-підприємець) видає наказ про затвердження графіка відпусток або безпосередньо на графіку ставить гриф «Затверджую». Обидва варіанти правильні.

Етап 4. Працівників знайомлять із графіком відпусток під підпис.

Як повідомити працівника про початок відпустки

Роботодавець зобов'язаний повідомити працівника про початок відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленої в графіку дати (ч. 11 ст. 10 Закону № 504).

Порядок такого повідомлення законодавчо не встановлений, тому зробити це можна двома способами.

Спосіб 1. Кадрова служба складає письмове повідомлення про початок відпустки працівника у вільній формі, з яким необхідно ознайомити працівника. Формулювання може бути, наприклад, таким:

ЗРАЗОК 3

Головному бухгалтеру
Ромашкіній М. С.

Адміністрація ТОВ «Сонце» повідомляє Вам про те, що з 5 листопада по 28 листопада 2018 року включно Вам буде надана щорічна відпустка за період роботи з 06.05.17 р. по 05.05.18 р.

Підпис.                               Дата.

 

Нагадуємо, дата ознайомлення повинна бути як мінімум за два тижні до початку відпустки.

Пізніше видається наказ про надання відпустки, з якою працівника знайомлять під підпис.

Спосіб 2. Роботодавець видає наказ про надання відпустки працівнику, з яким його знайомлять під підпис (не пізніше ніж за два тижні до дати початку відпустки).

Яка відповідальність за відсутність графіка відпусток

За відсутність на підприємстві (у фізособи-підприємця) графіка відпусток можуть бути застосовані такі заходи відповідальності:

 1. Адміністративна відповідальність. Застосовується до посадових осіб підприємства (або безпосередньо до фізособи-підприємця) у вигляді штрафу в розмірі від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1 700 грн.) на підставі ч. 1 ст. 41 КУпАП. Аналогічної думки дотримується і Мінсоцполітики (див. Лист від 29.07.15 р. № 191/10/136-15).
 2. Фінансові санкції. Роботодавцю загрожує штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати (у грудні 2018 року – 3 723 грн.), передбачений ст. 265 КЗпП за інші порушення трудового законодавства.

Висновки

Графік відпусток на наступний календарний рік затверджується в кінці року, що минає. До графіка відпусток включаються щорічні відпустки: основна, додаткова за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, а також додаткова за особливі умови праці.

При відсутності в роботодавця графіка відпусток може бути застосована фінансова та/або адміністративна відповідальність.

зразки.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали