Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи можна директора найняти за ЦПД?

Підприємство працює з перебоями. У зв'язку з відсутністю обсягу робіт тимчасово немає найманих працівників. Підприємство не має можливості платити директорові зарплату – немає грошей. Чи можна найняти директора за цивільно-правовим договором (далі - ЦПД)?

Законом це не заборонено, але чинити так небажано. Пояснимо чому.

Хто такий директор підприємства? Це посадова особа, яка керує підприємством і трудовим колективом. Тобто провадить від імені підприємства організаційно-розпорядчі дії, що мають юридичну силу: дає обов'язкові для виконання вказівки, укладає договори, розпоряджається грошима підприємства, наймає і звільняє працівників (постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 р. № 5, лист Мін’юсту від 22.02.13 р. № 1332-0-26-13/11). Директор несе відповідальність за організацію на підприємстві бухгалтерського обліку і фіксацію фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів і регістрів звітності. А вести на підприємстві бухгалтерський облік потрібно безперервно – з дня реєстрації підприємства і до його ліквідації (ст. 8 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV).

Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою (ст. 21 КЗпП):

  • працівник зобов'язується виконувати певну роботу з підкоренням внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця;
  • підприємство зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити умови, необхідні для виконання роботи.

Права і повноваження директора передбачені  статутом та іншими локальними актами підприємства. Рішення про призначення директора, як правило, приймається власниками підприємства.

Укладаючи трудовий договір, директор зобов'я­зується виконувати обов'язки, передбачені статутом та іншими локальними актами підприємства, а також підкорятися внутрішньому трудовому розпорядку підприємства.

Цивільно-правові відносини регулюються нормами Цивільного кодексу (далі – ЦК). Це означає, що, підписуючи ЦПД, його сторони укладають угоду, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 626 ЦК). ЦК передбачає різні види ЦПД, у тому числі договір про надання послуг.

То чому б не укласти з директором договір про надання послуги з керівництва підприємством? 

На перший погляд це можливо. За договором послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу у процесі провадження певної дії або певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦК).

Але в разі укладення з директором ЦПД на надання послуги з керівництва підприємством у директора-виконавця не виникнуть організаційно-розпорядчі функції стосовно підприємства-замовника і він не набуде статусу посадової особи підприємства. 

Підприємство реалізує свої права й обов'язки через директора, який як посадова особа діє відповідно до установчих документів підприємства (ст. 92 ЦК). А повноваження директора, який найнятий за ЦПД і ще не набув статусу посадової особи та отримав права здійснювати стосовно підприємства організаційно-розпорядчі функції, будуть сумнівними.

Вибір, як оформити відносини з директором, залишається за власниками підприємства. 

Ми вважаємо, що не варто ризикувати, створюючи ситуацію, при якій у повноваженнях директора хтось може засумніватися. Тому пропонуємо як вихід із ситуації:

  • або оформити директора за трудовим договором, установивши йому режим неповного робочого часу. Тоді оплачувати працю директора можна буде пропорційно до відпрацьованого ним часу (ст. 56 КЗпП),
  • або покласти функції з керівництва підприємством на власника без укладення з ним трудового договору.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали