Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Відчуження частки в СК ТОВ: як оформити

06.07.2023 199 0 1

Про що стаття? На практиці нерідко виникає ситуація, коли один з учасників ТОВ хоче продати або подарувати свою частку у статутному капіталі (далі – СК) іншому учасникові цього товариства або сторонній особі. Ми розглянемо, які кроки потрібно зробити для оформлення такого правочину, а також дамо відповіді на ваші запитання.


Загальні правила

Процедура відчуження частки в СК ТОВ описана у ст. 20, 21 та 25 Закону від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275). Нагадаємо основні правила цієї процедури, відповівши на низку запитань.

Кому може відчужуватися частка в СК ТОВ?

Учасник може відчужувати свою частку в ТОВ:

 • іншим учасникам ТОВ;
 • третім особам;
 • самому товариству.

Важлива умова! Учасник має право відчужувати свою частку в СК лише у тій частині, яка ним оплачена (ч. 3 ст. 21 Закону № 2275).

Крім того, треба пам’ятати, що інші учасники ТОВ мають переважне право на придбання частки в СК (або її частини), яка продається третім особам (ч. 1 ст. 20 Закону № 2275).

На підставі якого договору можна відчужувати частку в СК ТОВ?

Це залежить від умов правочину. Справа в тому, що відчуження частки в СК може здійснюватися:

 • або на платній основі – тоді це купівля-продаж, міна;
 • або на безоплатній основі – тоді це дарування.

Відповідно правочин про відчуження частки в СК ТОВ потрібно буде оформити згідно з вимогами Цивільного кодексу (далі – ЦК): або договором купівлі-продажу чи міни, або договором дарування.

Чи має процедура якісь особливості, якщо частку в СК ТОВ викуповує саме товариство?

Так, особливості встановлено ст. 25 Закону № 2275 Так, товариству, яке викуповує частку учасника, потрібно зважити на такі моменти:

 • якщо товариство придбаває частку у своєму СК без його зменшення на розмір такої частки, необхідно сформувати резервний капітал у вигляді ціни придбання частки, причому такий резервний капітал не можна використовувати для здійснення виплат на користь учасників ТОВ;
 • платіжний договір про придбання товариством частки у своєму СК може бути укладено лише в разі прийняття одностайного рішення загальними зборами учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства. Зверніть увагу: у цій нормі йдеться лише про платіжний договір. Отже, якщо учасник вирішив подарувати свою частку товариству, то тут уже не потрібно так жорстко виконувати вимоги щодо голосування на зборах. Проте, безумовно, рішення загальних зборів учасників слід оформити й у цьому разі;
 • якщо частка була викуплена товариством без зменшення СК, то протягом року з дати її придбання товариство має продати цю частку або комусь із учасників ТОВ, або ж третім особам, які стануть новими учасниками ТОВ;
 • частки, викуплені товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників з питань розподілу прибутку товариства, а також розподілу майна товариства у разі його ліквідації.

Оформлення відчуження частки в СК

Для правильного оформлення операції з відчуження частки в СК ТОВ потрібно виконати кілька послідовних кроків.

Зверніть увагу! Слід відрізняти відчуження частки у ТОВ від виходу учасника з ТОВ: це дві геть різні операції, хоча у тому й іншому випадку змінюється склад учасників ТОВ. Проте вихід із ТОВ регламентується іншими нормами (ст. 24 Закону № 2275), і порядок оформлення там буде зовсім інший.

Крок 1. Інформуємо інших учасників ТОВ про продаж частки в СК

Учасник, який вирішив продати свою частку в СК, повинен письмово повідомити про це кожного учасника ТОВ. У такий спосіб він виконає вимогу ч. 1 ст. 20 Закону № 2275, тобто дозволить іншим учасникам реалізувати своє переважне право на придбання частки в СК цього товариства.

За якою формою складається таке повідомлення?

Затвердженої форми повідомлення про продаж частки в СК – немає. Таке повідомлення слід скласти у довільній формі, зазначивши у ньому (ч . 3 ст. 20 Закону № 2275):

 • ціну продажу частки;
 • розмір частки, що продається (учасник має право продати як всю свою частку, так і її частину);
 • інші умови продажу (наприклад, строки оплати та передачі частки тощо).

Повідомлення потрібно вручити кожному з учасників ТОВ особисто або надіслати поштою з повідомленням про вручення.

Учасники, які захочуть придбати частку, що продається, повинні повідомити про це учасника – продавця частки протягом 30 днів з дати отримання такого повідомлення.

Якщо протягом цього строку ніхто з учасників не повідомив учасника-продавця про свій намір купити частку, то на 31 день уважатиметься, що кожний з учасників дав свою згоду на продаж частки третім особам.

Як діяти у випадку, якщо хтось із учасників повідомив продавця частки, що хоче купити його частку в СК на запропонованих умовах?

У цьому випадку договір купівлі-продажу має бути укладений протягом місяця з дня повідомлення про купівлю частки. Але якщо надалі учасник-покупець ухилятиметься від здійснення купівлі, то продавець має право реалізувати свою частку третім особам.

Не потрібно інформувати інших учасників про продаж частки в СК, якщо:

 • частка в СК не продається, а буде подарована;
 • у ТОВ лише один учасник;
 • у статуті ТОВ зазначено, що інші учасники не мають переважного права на купівлю частки в СК. Також у статуті можуть бути закріплені й інші правила реалізації переважного права купівлі частки (ч. 6 ст. 20 Закону № 2275);
 • продаж частки (її частини) здійснюється на аукціоні (громадських торгах);
 • незастосування переважного права передбачено корпоративним договором, стороною якого є учасник ТОВ.

Як бачите, процедуру продажу частки в СК потрібно починати з вивчення статуту ТОВ і тексту корпоративного договору. Тоді ви знатимете, можна пропустити крок 1 чи без нього не обійтися.

На замітку! Якщо у вас немає причин пропустити крок 1 (див. вище), виконайте цю аж ніяк не порожню формальність. Практика показує, що саме невиконання вимоги Закону № 2275 про переважне право купівлі частки найчастіше стає предметом судових спорів між учасниками і ТОВ щодо правомірності продажу частки в СК (див., наприклад, постанову Верховного Суду від 16.03.2023, ЄДРСР, реєстр. № 109645652).

Крок 2. Укладаємо договір про відчуження частки в СК

Відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону № 2275, істотними умовами такого договору є:

 • розмір відчужуваної частки в СК;
 • ціна договору (для договору купівлі-продажу або міни);
 • обставини, які спричинили настання, зміну або припинення прав та обов’язків сторін щодо відчуження частки в СК (для тих випадків, коли продавець бажає продати частку на таких умовах);
 • строк дії договору.

Договір укладається з дотриманням правил, установлених ЦК для відповідного виду правочину.

У якій формі укладається договір про продаж або дарування частки в СК?

Договір слід укласти у письмовій формі, обов’язкового нотаріального посвідчення у цьому випадку не потрібно, але за бажанням сторони можуть це зробити. Крім того, учасник може встановити або скасувати вимогу про нотаріальне посвідчення договору та внести відомості про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (ч. 4 ст. 21 Закону № 2275).

Якою має бути ціна частки, що продається? Чи може вона не відповідати розміру внеску учасника в СК ТОВ?

Ціна правочину – договірна, тобто сторони договору купівлі-продажу самостійно визначають вартість частки в СК. При цьому ціна продажу частки не обов’язково має бути прив’язана до розміру внеску в СК, зафіксованого в документах. Адже розміри внесків у СК зазвичай визначаються на момент створення ТОВ. А надалі ринкова вартість частки може істотно змінюватися залежно від результатів діяльності ТОВ.

Крок 3. Оформляємо акт приймання-передачі частки в СК

Після укладення договору про відчуження частки в СК потрібно оформити акт приймання-передачі частки (частини частки) в СК ТОВ. Акт складають і підписують учасники договору (продавець і покупець або дарувальник та обдаровуваний).

Цей акт потрібен для реєстрації змін у ЄДР – див. крок 4 (п. «ґ» ч. 5 ст. 17 Закону від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Далі – Закон № 755).

Чи потрібно нотаріально посвідчувати цей акт?

Без візиту до нотаріуса у цьому випадку не обійтись, оскільки підписи на акті приймання-передачі мають бути нотаріально посвідчені з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів (ч. 5 ст. 17 Закону № 755).

Крок 4. Реєструємо зміни в ЄДР

Для держреєстрації змін у ЄДР потрібно подати суб’єкту держреєстрації (ч. 5 ст. 17 Закону № 755):

 • заяву за формою 2, затвердженою наказом Мін’юсту від 18.11.2016 № 3268/5;
 • документ про сплату адміністративного збору в розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня поточного року, з округленням до найближчих 10 грн (ст. 36 Закону № 755). У 2023 році це 810 грн (2 684 х 0,3);
 • акт приймання-передачі частки (частини частки) в СК ТОВ із нотаріально посвідченими підписами на ньому.

Майте на увазі! Якщо в результаті відчуження частки новим учасником ТОВ стає іноземна юрособа, то, крім вищезгаданих документів, потрібно також подати документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг з торгового, банківського, судового реєстру тощо).

Чи потрібно вносити зміни до статуту ТОВ?

Якщо перелік учасників ТОВ з розмірами їх часток у СК фігурує у статуті, тоді статут доведеться викласти у новій редакції: відобразити у ньому персональний склад учасників товариства, що змінився в результаті відчуження частки в СК. Нова редакція статуту має бути затверджена на загальних зборах учасників ТОВ (ч. 2 ст. 30 Закону № 2275).

Увага! До вищезазначених документів потрібно буде додати нову редакцію статуту ТОВ та рішення загальних зборів учасників ТОВ про її затвердження.

А чи потрібно подавати для реєстрації копію договору про відчуження частки?

Ні, такої вимоги у Законі № 755 немає.

У який строк буде зареєстровано зміни?

Якщо всі документи складені правильно і немає інших підстав для відмови, то зміни будуть зареєстровані в ЄДР протягом 24 годин (ст. 26 Закону № 755).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали