Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Оренда автомобіля у фізособи: як призупинити договір на період воєнного стану

13.05.2022 248 0 4

Запитання – відповіді

Підприємство з 01.01.2022 орендувало автомобіль у фізособи, договір укладено на два роки. Зараз у зв’язку із запровадженням воєнного стану у підприємства немає можливості використовувати автомобіль за його прямим призначенням, але розривати договір не хочемо. Чи можна тимчасово «поставити договір на паузу», тобто не платити орендну плату? Наш орендодавець не заперечує.

Запровадження в Україні воєнного стану є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили), про що повідомила Торгово-промислова палата (далі – ТПП) листом від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

Стаття 617 Цивільного кодексу (далі – ЦК) звільняє від відповідальності за порушення договірного зобов’язання, якщо таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Проте ця норма звільняє тільки від відповідальності, але не від виконання договірного зобов’язання. А у нас підприємство зацікавлене у скасуванні орендної плати на період дії форс-мажору.

Для такого випадку в ЦК є спеціальні норми, що стосуються договору оренди. Так, згідно з ч. 6 ст. 762 ЦК, орендар звільняється від плати на весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Крім того, згідно з ч. 4 ст. 762 ЦК наймач має право вимагати зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користуватися майном істотно зменшилася.

У нашій ситуації виникли обставини, за які не відповідає орендар. Тому на підставі цих спеціальних норм ЦК підприємство має право вимагати від орендодавця залежно від конкретних обставин:

  • або зменшення розміру орендної плати (якщо через форс-мажор можливість користуватися орендованим майном істотно зменшилася);
  • або звільнення від орендної плати (якщо через форс-мажор узагалі немає можливості користуватися орендованим майном).

Як правильно оформити таке призупинення?

Орендодавець, як було сказано, не заперечує. А якщо сторони за обопільною згодою міняють умови чинного договору, то їм слід підписати додаткову угоду до договору, у якій викласти суть змін. Це загальне правило, установлене ст. 651–653 ЦК.

Чи потрібно нотаріально посвідчувати додаткову угоду до договору?

Договір оренди автомобіля підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, якщо однією зі сторін договору є фізособа (ч. 2 ст. 799 ЦК). Отже, договір між підприємством та орендодавцем було нотаріально посвідчено. А зміна договору здійснюється в такій самій формі, що й змінюваний договір, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає зі звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК).

Тому загляньте до вашого договору. Якщо в договорі сторони зазначили, що змінити його умови можна без нотаріального посвідчення, то вони можуть обійтися без відвідування нотаріуса. Якщо ж там немає такого застереження, тоді додаткову угоду до договору слід нотаріально засвідчити.

До речі, зміну умов договору щодо орендної плати можна оформити:

  • або шляхом підписання додаткової угоди до договору (див. зразок 1);
  • або шляхом обміну листами, у яких сторони погоджують умови щодо орендної плати на період дії особливих умов (формулювання таких листів див. у зразках 2 та 3). Цей варіант підійде для випадку, коли сторонам не потрібно посвідчувати додаткову угоду у нотаріуса.

Зразок 1

Додаткова угода № 1
до договору оренди від 01.01.2022 № 37/1

м. Миколаїв

12 травня 2022 року

Протасенко Олег Борисович, який діє на підставі власного волевиявлення (далі – Орендодавець), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Бриг-1» в особі директора Степанченка Володимира Івановича, який діє на підставі статуту (далі – Орендар), з іншої сторони (разом – Сторони), керуючись ч. 4 ст. 762 Цивільного кодексу України, а також згодою Сторін, уклали цю Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились зменшити розмір орендної плати за Договором на період з 12.05.2022 до моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні. Розмір орендної плати у цей період становить 50 грн (п’ятдесят гривень) на місяць.

2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

3. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

4. Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід’ємною частиною Договору.

5. Місцезнаходження сторін, банківські реквізити та підписи Сторон.

<...>

Зразок 2

<...>

12.05.2022 № 37/1-12

Про звільнення від орендної плати за договором оренди від 30.12.2021 № 75/2

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану наше підприємство зараз не має можливості використовувати орендоване майно (автомобіль) через дію обставин непереборної сили. Дія обставин непереборної сили підтверджується листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

Відповідно до ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України наймач звільняється від орендної плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Просимо вас звільнити наше підприємство на період дії воєнного стану від обов’язку сплати орендної плати згідно з п. 5.4 договору оренди від 30.12.2021 № 75/2.

Додаток: лист Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

Директор ТОВ «Аргонікс» (підпис) Сергій ВЛАСЕНКО

<...>

Зразок 3

<...>

16.05.2022 № 22/2

На № 37/1-12 від 12.05.2022

Про звільнення від орендної плати за договором оренди від 30.12.2021 № 75/2

У відповідь на Ваш лист повідомляю, що згоден на звільнення вашого підприємства від сплати орендної плати за договором оренди від 30.12.2021 № 75/2 на період дії воєнного стану в Україні.

(підпис)  Владислав ГУДМАН

<...>

Зразки Додаткової угоди.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали