Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Повернення товарів у роздрібній торгівлі

Аліса Чуднова

11.09.2015 495 0 0

Підстави для повернення товару в роздробі

Умови, за яких кінцевий споживач має право повернути товар, визначено в Законі від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі – Закон № 1023). У випадках, передбачених цим Законом, покупець може повернути товар, а продавець зобов'язаний прийняти товар назад і в установленому порядку компенсувати покупцеві його вартість. Причини повернення товару можуть бути різними. Від цього часом залежить і розмір компенсації.

Так, при поверненні неякісного товару компенсація його вартості виплачується залежно від зміни ціни (п. 7 ст. 8 Закону № 1023), а саме:

  • при підвищенні ціни – виходячи з вартості товару на момент повернення;
  • зниженні ціни – виходячи з вартості товару на момент купівлі.

Тобто в будь-якому випадку покупець не залишиться в програші, а іноді може отримати навіть більше, ніж заплатив. Наприклад, покупець купив товар за 900 грн. Товар виявився з браком, у момент повернення ціна на нього в магазині була вже 980 грн. У цьому випадку продавець вимушений повернути покупцеві 980 грн., а різницю віднести на інші витрати операційної діяльності.

Оскільки такий поворот подій невигідний торговельному підприємству, та й продати неякісний товар знову, до того ж за підвищеною ціною, навряд чи вийде, рекомендуємо в цій ситуації перевірити всю партію товару, що залишилася, і відкоригувати ціни продажу, а вже потім повертати товар покупцеві. Тим більше що згідно із законом у підприємства торгівлі є 14 днів на розгляд скарги покупця (п. 6 ст. 8 Закону № 1023).

При поверненні якісного товару покупцеві виплачується його вартість за ціною, яка діяла на момент купівлі (п. 3 ст. 9 Закону № 1023).

Які товари не можна повернути?

Якщо товар неякісний, його можна повернути. Водночас деякі товари належної якості не підлягають поверненню. Перелік таких товарів наведено в додатку 3 до постанови КМУ від 19.03.94 р. № 172. Зокрема, це продовольчі товари, лікарські препарати, парфумерно-косметичні вироби, гребінці, шкарпетки тощо.

Облік повернення товару в роздробі

Бухгалтерський облік. Повернення споживачем товару безпосередньо впливає на фінансовий результат операційної діяльності підприємства-продавця, оскільки в цьому випадку:

  • зменшується дохід від реалізації товару за звітний період і коригується на суму ПДВ у продажній вартості поверненого товару. Для обліку цієї операції призначено субрахунок 704 «Вирахування з доходу», за дебетом якого відображається вартість повернених покупцем товарів;
  • зменшуються витрати, пов'язані з реалізацією товару (коригуються на собівартість оприбуткованих повернених товарів, які обліковувалися на субрахунку 282 «Товари в торгівлі», а також на суму транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ), якщо їх облік провадився окремо на однойменному субрахунку 289.

Завважимо, що собівартість поверненого товару повинна визначатися тим самим методом, який застосовувався для списання цього товару при реалізації (цей метод вибрано підприємством з установлених П(С)БО 9 «Запаси» і зафіксовано в наказі про облікову політику).

Підприємству роздрібної торгівлі слід добре знати положення Закону № 1023, особливо в частині прав покупців на повернення товарів. Адже якісне задоволення претензій покупців (у рамках чинного законодавства) підвищить імідж магазину і сприятиме успішній реалізації товарів.

У бухобліку повернення товару продавцеві безпосередньо до торговельного залу оформляється частково з використанням методу «сторно» і відображається такими проведеннями:

  • Дт 704 – Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» – на всю вартість поверненого товару;
  • Дт 704 – Кт 641/ПДВ «Розрахунки за податками» (методом «сторно») – на суму податкових зобов'язань із ПДВ;
  • Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів» – Кт 282 – методом «сторно» відкоригована собівартість реалізованого товару на собівартість поверненого товару;
  • Дт 902 – Кт 289 (методом «сторно») – на суму ТЗВ у собівартості поверненого товару (якщо облік ведеться на окремому субрахунку);
  • Дт 282 – Кт 285 «Торгова націнка» – на суму торговельної націнки на повернений товар.

Податок на прибуток. Податковим кодексом (далі – ПК) коригування фінрезультату при розрахунку податку на прибуток у продавця не передбачені.

ПДВ. При поверненні товару кінцевим споживачем суми податкових зобов'язань у продавця повинні бути відкориговані (п. 192.1 ПК). У загальному випадку підставою для цього є розрахунок коригування (далі – РК) до податкової накладної. Але при поверненні товару до магазину кінцевим споживачем (не платником ПДВ) РК до раніше виписаної податкової накладної не складається. Адже грошові суми, повернені покупцеві з урахуванням ПДВ, відображаються у щоденних загальних підсумках у Z-звітах (касових звітах) і в податкових накладних, складених на підставі таких звітів (ЗІР, категорія 101.07).

Порядок відображення в обліку операції з повернення товару в роздрібній торгівлі розглянемо на числовому прикладі.

Приклад 1

26 серпня 2015 року покупець повернув до магазину браковану парасольку (гарантія постачальника – 1 рік), придбану в червні. На вимогу покупця йому виплачено гроші за повернений товар. Ціна продажу на момент повернення не змінилася і становить 900 грн. (у т. ч. ПДВ – 150 грн.). Облік товару в магазині ведеться за продажною вартістю.

Згідно з даними бухобліку в червні 2015 року собівартість реалізованого товару з урахуванням ТЗВ становила 450 грн., середній відсоток ТЗВ – 4 %, ТЗВ відображаються на окремому субрахунку 289.

Облік операцій із повернення товару ведеться таким чином:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено повернення товару за продажною вартістю

Акт про повернення товару*

704

361

900

2

Видано покупцеві готівку за повернений товар

Фіскальний касовий чек за формою

№ ФКЧ-2***

361

303**

900

3

Відкориговано методом «сторно» податкові зобов'язання з ПДВ

704

641/ПДВ

150

4

Відкориговано методом «сторно» собівартість реалізованого товару звітного періоду (товар повернено до торговельного залу):

– на собівартість поверненого товару (450 – 450 х 4 %)

Бухгалтерська
довідка902282432

– на суму ТЗВ у собівартості поверненого товару (450 х 4 %)

902

289

18

5

Відображено торговельну націнку на повернений товар
(900 – 432)

Бухгалтерська
довідка

282

285

468

6

Списано на фінансовий результат вартість поверненого товару без ПДВ (відкориговано раніше нарахований дохід)

791

704

750

7

Відкориговано методом «сторно» фінансовий результат на собівартість поверненого товару

791

902

450

* Акт складається в довільній формі.

** Субрахунок «Операційна каса в національній валюті».

*** Додаток 2 до Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (далі – Положення № 614).


Приклад 2

Покупець (підприємство – платник ПДВ) через підзвітну особу 18.08.15 р. придбав у магазині модем, який виявився не сумісним із комп'ютерною технікою, що є на підприємстві, і 27.08.15 р. повернув його до магазину. Покупцеві були виплачені гроші за повернений модем. Ціна цієї моделі модему при купівлі становила 660 грн. (у т. ч. ПДВ – 110 грн.) і на момент повернення не змінилася. Сума ТЗВ відображається у продавця у складі первісної вартості (собівартості) товарів, собівартість модему – 440 грн. Облік ведеться за ідентифікованою собівартістю. Продавець є платником ПДВ.

Облік операцій у продавця і покупця покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у продавця

1

Відображено повернення товару за продажною вартістю

Акт
про повернення товару

704

361

660

2

Видано покупцеві готівку за повернений
товар

Фіскальний касовий чек
за формою № ФКЧ-2

361

303

660

3

Відкориговано методом «сторно» податкові зобов'язання з ПДВ

Розрахунок
коригування

704

641/ПДВ

110

4

Відкориговано методом «сторно» собівартість реалізованого товару звітного періоду

Бухгалтерська
довідка

902

282

440

5

Відновлено торговельну націнку на повернений товар (660 – 440)

282

285

220

6

Списано на фінансовий результат вартість поверненого товару без ПДВ (відкориговано раніше нарахований дохід)

791

704

550

7

Відкориговано методом «сторно» фінансовий результат на собівартість поверненого товару

791

902

440

Облік у покупця

1

Видано підзвітні кошти

Видатковий касовий ордер типової форми № КО-2*

372

301

660

2

Оприбутковано модем

Авансовий звіт,
фіскальний касовий чек
за формою № ФКЧ-1**

153

372

550

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

372

110

4

Відображено повернення модему методом «сторно»

Акт про повернення товару

153

372

550

5

Відкориговано методом «сторно» податковий кредит із ПДВ

Розрахунок коригування

641/ПДВ

372

110

6

Унесено гроші в касу

Прибутковий
касовий ордер типової форми № КО-1***

301

372

660

* Додаток 3 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі – Положення № 637).

** Додаток 1 до Положення № 614.

*** Додаток 2 до Положення № 637.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали