• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Включення витрат до складу собівартості продукції: основні моменти

01.08.2019 1057 0 0

Облік витрат на виробництво продукції

У консультації розповімо, які витрати, понесені промисловим підприємством, входять до складу собівартості продукції.

На фінансовий результат до оподаткування звітного періоду впливає собівартість реалізованої продукції (ряд. 2050 форм № 2, № 2-м, № 2-мс). Згідно з абзацом першим п. 11 П(С)БО 16 собівартість реалізованої продукції включає:

  • виробничу собівартість продукції, реалізованої протягом звітного періоду;
  • нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (далі – ЗВВ);
  • наднормативні виробничі витрати.

У свою чергу, виробнича собівартість продукції – це прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні ЗВВ та постійні розподілені ЗВВ, зменшені на справедливу вартість супутньої (попутної) продукції, яка реалізується, і вартість супутньої продукції в оцінці її можливого використання, якщо вона використовується на самому підприємстві (абзаци другий і третій п. 11 П(С)БО 16). За виробничою собівартістю оцінюють собівартість готової продукції.

Тобто виробнича собівартість продукції є частиною собівартості реалізації та включає тільки ті витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом даної продукції. ЗВВ можуть входити до складу виробничої собівартості тільки частково. Це всі змінні ЗВВ (включаються повністю виходячи з фактичної потужності звітного періоду) і частина постійних ЗВВ (включаються виходячи з нормальної потужності).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали