Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік страхових виплат за автоцивілкою

Акценти цієї статті:

  • потерпіла в результаті ДТП сторона має право отримати страхове відшкодування: у статті розказано, у якій сумі, за яких умов і які можуть бути при цьому податкові ризики (наприклад, щодо ПДВ). І чи варто відстоювати свою точку зору перед податковими органами;
  • винуватець ДТП не отримує страхове відшкодування – відповідно в обліку цю суму не відображає.

Що таке «автоцивілка»

Автоцивілкою в народі називають страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це один з видів обов'язкового страхування. Мета – відшкодування шкоди здоров'ю, життю і майну потерпілих у ДТП.

Укладення договорів страхування, розрахунок суми страхових платежів та умови і порядок виплати страхового відшкодування регламентуються Законом від 01.07.04 р. № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон № 1961).

Згідно з п. 10.1 Закону № 1961 в Україні укладаються два види договорів за автоцивілкою: внутрішнього і міжнародного страхування. Перші діють виключно на території України, інші – на території позначених у них країн.

Єдиною формою договору внутрішнього страхування є страховий поліс (він підтверджує наявність договору страхування).

Як і в будь-якому виді страхування, в автоцивілці передбачена сплата страхових платежів та отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

Розмір та особливості виплати страхового відшкодування

Як діяти при настанні страхового випадку, щоб отримати страхове відшкодування?

Перш за все страхувальникові необхідно викликати представника страхової компанії. Порядок і строки його виклику, як правило, зазначені в договорі страхування автомобіля.

Після перевірки всіх фактів страхова компанія складає акт обстеження і робить розрахунок суми збитку і страхового відшкодування.

Розмір заподіяного збитку, який є підставою для виплати страхового відшкодування, підтверджується страховим актом, аварійним сертифікатом, рапортом або результатом оцінки, складеним аварійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодавства (п. 31.1, 34.2 Закону № 1961).

Страхове відшкодування виплачується на підставі заяви потерпілого (чи іншої особи, яка має право на його отримання) за зазначеними в ньому реквізитами на рахунок (п. 36.4 Закону № 1961):

  • потерпілого (чи іншої особи, яка має право на отримання відшкодування);
  • особи, яка ремонтує автомобіль;
  • страховика, який виплатив відшкодування за договором майнового страхування (життя, здоров'я потерпілих).

Закон № 1961 передбачає компенсацію витрат страхувальника страховиком, проте ці витрати заздалегідь повинні бути з ним узгоджені.

Згідно зі ст 9 Закону № 1961 страхове відшкодування не може перевищувати:

  • 50 000 грн. – за шкоду, нанесену майну одного потерпілого;
  • 100 000 грн. – за шкоду, нанесену життю і здоров'ю одного потерпілого.

Якщо фактично заподіяний збиток буде більше цієї суми, то різницю доведеться компенсувати безпосередньо винуватцеві ДТП.

Крім того, винуватець ДТП повинен компенсувати постраждалому франшизу в повній сумі (п. 36.6 Закону № 1961).

Франшиза – це частина збитків, яка за будь-яких умов страховою компанією не відшкодовується. Максимальний розмір франшизи не може перевищувати 2 % суми, передбаченої для відшкодування збитку, заподіяного чужому транспортному засобу (п. 12.1 Закону № 1961).

Облік страхового відшкодування витрат, пов'язаних із ДТП

Ми розглядаємо облік у сторін ДТП – суб'єктів господарювання.

Бухгалтерський облік у потерпілої сторони

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» отримане страхове відшкодування визнається доходом і відображається проведенням Дт 375 «Розрахунки з відшкодування нанесених збитків» – Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (або 746 «Інші доходи» при ліквідації пошкодженого автомобіля).

Витрати на ремонт автомобіля списуються в дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94 (залежно від їх напряму).

При ліквідації непридатного до подальшої експлуатації автомобіля (чи іншого майна) його залишкова вартість включається до складу витрат і відображається за дебетом субрахунка 976.

Податок на прибуток у потерпілої сторони

Спеціальною нормою, яка регулює оподаткування страхового відшкодування, є пп. 140.1.6 Податкового кодексу (далі – ПК). Проте потерпіла сторона цей пункт використовувати не може, оскільки в даному випадку вона не є страхувальником.

Проте для обліку витрат, викликаних наслідками страхового випадку, можна застосовувати загальні норми ПК. Так, вартість ремонту пошкодженого в результаті ДТП автомобіля (чи іншого майна) включається до складу витрат у межах 10%-вого ліміту, передбаченого п. 146.12 ПК. Сума, що перевищує цей ліміт, збільшує первісну вартість автомобіля (п. 146.11 ПК). Якщо ж автомобіль (чи інше майно) у результаті ДТП не підлягає ремонту, то при ліквідації його залишкову вартість потерпіла сторона має право включити до витрат згідно з п. 146.16 ПК.

Суми франшизи і страхового відшкодування включаються до складу доходів у періоді їх фактичного надходження (пп. 135.5.15, п. 137.16 ПК).

Податок на прибуток у страхувальника

Страхувальник також не може застосувати пп. 140.1.6 ПК, тому що страхове відшкодування виплачується не в його користь. Страхове відшкодування, яке виплачується потерпілій стороні, не відображається у страхувальника ні в доходах, ні у витратах.

Право включити до витрат суму виплаченої франшизи, на наш погляд, також під питанням. Хоча компенсація франшизи потерпілій стороні передбачена нормами Закону № 1961, податкові органи можуть розцінити її як штрафну санкцію і не визнати у витратах на підставі пп. 139.1.11 ПК. Адже винуватцеві в ДТП достатньо проблематично довести зв'язок виниклих у результаті такого страхового випадку виплат з його господарською діяльністю.

ПДВ у потерпілої сторони

Страхове відшкодування не є об'єктом обкладення ПДВ (пп. 196.1.3 ПК). Суми ПДВ, сплачені на СТО при оплаті ремонту, потерпіла сторона відображає у складі податкового кредиту згідно з п. 198.1 ПК.

Проте зверніть увагу на думку податкових органів, викладену в листі ДПС від 12.01.12 р. № 809/7/15-3417-26. Цей лист адресований страхувальникам, які добровільно застрахували автомобіль і одержують страхове відшкодування. Проте не виключено, що податкові органи можуть прийти до того самого висновку і відносно потерпілої сторони при отриманні нею страхового відшкодування за автоцивілкою. У листі сказано, що страхувальник має право віднести до складу податкового кредиту тільки суми ПДВ, самостійно сплачені ремонтній організації. А ось у частині страхового відшкодування, отриманого СТО, страхувальник не має права на податковий кредит.

На наш погляд, ця думка податкових органів не підкріплена законодавчими нормами, які регулюють право підприємства на податковий кредит.

Тому суму ПДВ, зазначену в податковій накладній ремонтної організації, можна включити до складу податкового кредиту повністю на абсолютно законній підставі згідно з п. 198.1 ПК. Але при цьому ви не будете захищені від претензій податкових органів щодо розміру суми податкового кредиту.

Розглянемо отримання страхового відшкодування на прикладі.

Приклад

У результаті ДТП було пошкоджено автомобіль, що належить ТОВ «Факел». Винуватцем ДТП визнано водія ТОВ «Вимпел». Потерпіла сторона заплатила за ремонт пошкодженого майна 18 000 грн. із ПДВ. Річний ліміт податкових витрат на ремонт основних засобів підприємства становить 100 000 грн.

У подальшому страхова компанія винуватця ДТП виплатила ТОВ «Факел» страхове відшкодування (за автоцивілкою) у сумі 10 000 грн. (без ПДВ). Крім того, винуватцем ДТП компенсована франшиза в розмірі 150 грн.

Облік операцій, пов'язаних із наслідками ДТП, у потерпілої сторони


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сплачено сторонній організації за ремонт автомобіля

Банківська виписка

371

311

18 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

3 000

3

Підписано акт про виконання ремонту

Акт
виконаних робіт

92

631

15 000

15 000*

4

Закрито розрахунки з податкового кредиту з ПДВ

Регістри
бухгалтерського
обліку

644

631

3 000

5

Проведено залік заборгованостей

631

371

18 000

6

Отримано суму страхового відшкодування

Банківська виписка

311

375

10 000

7

Нараховано дохід на суму страхового відшкодування

Регістри бухгалтерського обліку

375

719

10 000

10 000**

8

Отримано суму франшизи від винуватця ДТП – ТОВ «Вимпел»

Банківська виписка

311

375

150

9

Відображено суму доходу в бухобліку підприємства

Регістри бухгалтерського обліку

375

719

150

150**

* Відповідно до п. 146.12 ПК.

** Згідно з пп. 135.5.15 ПК.

ВИСНОВКИ

Потерпіла сторона при отриманні страхового відшкодування за автоцивілкою має право включити до складу витрат усю суму зазнаних збитків:

  • при ремонті пошкодженого автомобіля (чи іншого майна) – на підставі п. 146.11, 146.12 ПК;
  • при ліквідації автомобіля – на підставі п. 146.16 ПК.

ПДВ, зазначений у податковій накладній ремонтної організації, включається до складу податкового кредиту потерпілої сторони. Проте слід знати: на думку податкових органів, право на податковий кредит за такими послугами виникає не на всю суму витрат.

Винуватець ДТП не відображає суму страхового відшкодування ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку, оскільки відшкодування йому не виплачується.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали