Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік продажу транспортного засобу

У цій консультації ми розглянемо порядок бухгалтерського та податкового обліку операції із продажу транспортних засобів (далі – ТЗ) за гроші.

Облік продажу ТЗ, які числяться в складі основних засобів (далі – ОЗ) підприємства, регламентується нормами П(С)БО 7 і П(С)БО 27.

Згідно з п. 33 П(С)БО 7 об'єкт ОЗ виключається з активів (списується з балансу) при його вибутті внаслідок безплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Як бачимо, про вибуття ОЗ у результаті продажу тут не йдеться, і виходить, що ТЗ не може списуватися з балансу як необоротний актив (об'єкт ОЗ) за правилами П(С)БО 7. Такий об'єкт повинен «іти» з балансу як необоротний актив, що утримується для продажу (далі – НАУП), облік якого ведеться за правилами П(С)БО 27 на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». Тобто з П(С)БО 7 випливає, що ТЗ при продажу повинні списуватися з балансу як оборотні активи, а не в статусі ОЗ.

У п. 1 розд. II П(С)БО 27 названо умови, при дотриманні яких необоротний актив визнається НАУП. Перерахуємо їх стосовно до продажу ТЗ:

  • економічні вигоди передбачається отримати від продажу ТЗ, а не від використання за призначенням;
  • ТЗ готовий до продажу в його нинішньому стані;
  • продаж ТЗ, як очікується, буде завершений протягом року з дати визнання об'єкта НАУП;
  • умови продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
  • імовірність продажу ТЗ висока, зокрема, якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, ТЗ активно пропонуються на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Очевидно, що наведені умови підходять для ситуації, коли продаж ТЗ планується заздалегідь. Тому якщо підприємство не має наміру більше використовувати ТЗ за прямим призначенням, а збирається його продати, то слід (п. 6 розд. ІІ П(С)БО 27):

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали