• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік операцій за договором дарування

15.03.2019 450 0 0

Господарські договори: поради, зразки, практика

Подарувати (отримати в подарунок) можна гроші, майно, а також роботи та послуги. При цьому облік операцій за договором дарування залежить від виду подарунка та податкового статусу дарувальника й отримувача подарунка. У консультації розглянемо порядок ведення такого обліку.

Зменшення активів підприємства, яке призводить до зменшення його власного капіталу (крім зменшення капіталу в результаті його виключення або розподілу власниками) визнається витратами, якщо ці витрати можуть бути достовірно оцінені (п. 6 П(С)БО 16).

Таким чином, вартість подарунка, переданого його отримувачу згідно з договором дарування, включається в дарувальника до складу витрат звітного періоду.

Якщо як подарунок виступають:

  • об'єкти основних засобів і нематеріальних активів (далі – ОЗ, НА), то в обліку дарувальника робиться запис Дт 976 «Списання необоротних активів» – Кт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» (п. 39 додатка до Методрекомендацій № 561, п. 30.2 додатка до Методрекомендацій № 1327);
  • гроші та товарно-матеріальні цінності – запис Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» – Кт 20 «Виробничі запаси», 21 «Поточні біологічні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» (див., наприклад, п. 31 додатка до Методрекомендацій № 2). Уважаємо, що звичайним дарувальникам (не благодійним організаціям) можна також використовувати субрахунок 977 «Інші витрати діяльності»;
  • роботи, послуги – запис Дт 949 (977) – Кт 23 «Виробництво».

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали