Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік часткової ліквідації об’єкта основних засобів

12.06.2019 2757 0 2

Ремонти та поліпшення від А до Я

Ситуації, коли в процесі ремонту або поліпшення об'єкта основних засобів (далі – ОЗ) здійнюється його часткова ліквідація, традиційно викликають багато запитань. Розглянемо облікові наслідки такої операції.

Про часткову ліквідацію йдеться, якщо:

  • у результаті ремонту або поліпшення об'єкта ОЗ ліквідується будь-яка складова частина (компонент) цього об'єкта (наприклад, унаслідок фізичного або морального старіння, виходу з ладу і т. п.) (п. 35 П(С)БО 7). Але при цьому об'єкт може виконувати свої функції і без ліквідованої частини (компонента), наприклад після ремонту триповерхова будівля стала двоповерховою;
  • здійснюється заміна однієї зі складових частин (компонентів) об'єкта ОЗ на нову аналогічну. При цьому така заміна є поліпшенням, тобто веде до збільшення строку корисного використання (далі – СКВ) об'єкта та/або підвищення його функціональних характеристик (потужності, якості продукції, що випускається, і т. п.), завдяки чому об'єкт почне приносити більше економічних вигід (див. п. 14 П(С)БО 7, п. 31 Методрекомендацій № 561). У цьому випадку ліквідовувана частина об'єкта ОЗ списується, а витрати на демонтаж старої частини, а також придбання (створення) і монтаж замінюваної частини включаються до первісної вартості об'єкта ОЗ.

Часткова ліквідація не здійснюється, якщо:

  • заміна старої частини (компонента) об'єкта ОЗ на нову пов'язана з ремонтом, що не збільшує майбутні економічні вигоди. У цьому випадку витрати на демонтаж старої частини, а також придбання (створення) і монтаж замінюваної частини включаються до складу витрат залежно від напряму використання об'єкта ОЗ і вартість об'єкта не змінюється (часткова ліквідація не здійснюється);
  • ліквідовувана частина (компонент) в обліку являє собою окремий об'єкт ОЗ (право виділяти частини одного об'єкта ОЗ із різним СКВ в окремі об'єкти ОЗ передбачене п. 4 П(С)БО 7). У такому випадку про часткову ліквідацію не йдеться – тут відбувається звичайна ліквідація окремого об'єкта ОЗ, замість якого при необхідності в експлуатацію вводиться новий об'єкт ОЗ. Такий варіант у консультації ми розглядати не будемо.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали