• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Резерв сумнівних боргів: що відображати в обліковій політиці

10.01.2019 827 0 1

Як розробити облікову політику підприємства за П(С)БО та МСФЗ

Вибір методу розрахунку резерву сумнівних боргів (далі – РСБ) є одним з елементів облікової політики підприємства. У консультації розглянемо, у яких випадках формується РСБ і які існують методи його розрахунку.

Порядок формування РСБ установлено П(С)БО 10. Згідно з п. 4 цього стандарту дебіторська заборгованість ділиться на два види:

  • довгострокова – це заборгованість, яка не виникає в процесі нормального операційного циклу і буде погашена після закінчення 12 місяців із дати балансу;
  • поточна – заборгованість, яка виникає в процесі нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців із дати балансу.

Дебіторську заборгованість за ступенем впевненості в її погашенні можна поділити на два види:

  • безнадійну – заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув строк позовної давності;
  • сумнівну – заборгованість, щодо якої існує невпевненість у її погашенні боржником.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали