• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Визнання доходу за будівельними контрактами

10.01.2019 254 0 2

Як розробити облікову політику підприємства за П(С)БО та МСФЗ

Підприємства, що виконують роботи за будівельними контрактами протягом декількох звітних періодів, користуються спеціальними методами для визначення доходу за такими договорами. Ці методи дозволяють розподілити в обліку суми доходу на весь період виконання довгострокового договору, у результаті чого дохід буде виникати поступово. При цьому п. 2.17 Методрекомендацій № 635 передбачено, що такі підприємства повинні відобразити у своїй обліковій політиці метод визначення ступеня завершеності робіт за будівельними контрактами. Це потрібно для оцінки доходів (витрат) від робіт, які будуть відображатися в обліку та звітності.

У п. 2.17 Методрекомендацій № 635 перелічено методи оцінки доходів і витрат, установлені п. 4 П(С)БО 18.

У свою чергу, норми П(С)БО 18 повинні застосовувати підрядники, які виконують роботи за будівельним контрактом При цьому під будівництвом розуміється спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація та ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт (п. 2 П(С)БО 18).

П(С)БО 18 пропонує отримані доходи та здійснені протягом усього періоду виконання контракту затрати розподіляти між відповідними звітними періодами із застосуванням облікової (попередньої) оцінки. Такою оцінкою є ступінь завершеності робіт на дату балансу – на кінець останнього дня звітного періоду (кварталу). При цьому, як зазначалося вище, до обліку витрат за контрактами норми «витратного» стандарту П(С)БО 16 застосовуються виходячи з особливостей їх визнання, установлених П(С)БО 18 (п. 3 П(С)БО 16).

Майте на увазі! Такий розподіл доходів застосовується, тільки якщо кінцевий фінрезультат контракту може бути достовірно оцінений.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали