• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переоцінка основних засобів: головні правила

03.06.2020 81 0 0

Основні засоби: облік від визнання до списання

У консультації розглянемо поняття переоцінки основних засобів (далі – ОЗ), порядок її проведення та оформлення, а також відображення її результатів у бухгалтерському та податковому обліку підприємства.

Якщо залишкова (балансова) вартість об’єкта ОЗ суттєво відрізняється від його справедливої вартості, то виникає питання про проведення переоцінки такого об’єкта.

Поріг (критерій) суттєвості для проведення переоцінки встановлюється в наказі про облікову політику підприємства. Так, згідно з п. 34 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі - Методрекомендації № 561), за поріг суттєвості для переоцінки ОЗ може прийматися величина, що дорівнює:

  • або 1 % чистого прибутку (збитку) підприємства;
  • або 10%-му відхиленню залишкової вартості об’єктів ОЗ від їх справедливої вартості.

Під справедливою вартістю ОЗ зазвичай розуміється їх ринкова вартість (таблиця в додатку до П(С)БО 19). А згідно зі ст. 7 Закону від 12.07.01 р. № 2658-III, далі - Закон № 2658) залучення професійного оцінювача для визначення такої вартості ОЗ і проведення їх переоцінки – обов’язкова умова.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали