• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ПН на часткову передоплату або постачання

11.03.2019 11570 0 3

ПДВ: останні зміни в практичних ситуаціях


У консультації на прикладі різних практичних ситуацій покажемо, як оформляти податкову накладну (далі – ПН) у випадку часткових предоплат або часткових постачань.


Загальні правила

Постачальник виписує ПН на дату виникнення податкових зобов'язань і реєструє її в ЄРПН у строки, установлені п. 201.10 ПК.

У консультації розглянемо ситуації, коли податкові зобов'язання формуються постачальником на дату першої події (п. 187.1 ПК):

  • або зарахування грошей від покупця на банківський рахунок;
  • або відвантаження товару покупцю, а для послуг – на дату оформлення документа, що засвідчує факт надання послуги.

Згідно з п. 201.7 ПК ПН складається на кожне повне або часткове постачання товарів (послуг) або суму коштів, що надійшли на поточний рахунок постачальника як передоплати (авансу).

Порядок складання ПН: практичні ситуації

Розглянемо найпоширеніші на практиці ситуації, пов'язані з оформленням ПН при часткових оплатах або відвантаженнях.

СИТУАЦІЯ 1

Постачальник протягом одного дня отримав від одного покупця передоплату за товар за договором від 01.02.19 р. трьома сумами. Як йому оформити ПН – на кожну передоплату чи одну на всі суми?

Відповідно до п. 201.7 ПК постачальник повинен оформити три ПН на кожну отриману суму передоплати. Однак ДФС дивиться на це лояльно. Ще в Узагальнюючій податковій консультації № 127 роз'яснювалося, що якщо платник ПДВ отримав декілька авансових платежів протягом одного і того ж дня від одного і того ж покупця в рамках одного договору, то складання однієї ПН на всю суму отриманих оплат не вважається помилкою.

У роз'ясненні в ЗІР (категорія 101.16) ДФС зазначає, що якщо постачальник отримує передоплату за товар (послуги) кількома сумами протягом одного дня від одного покупця, він може виписати одну ПН на всю суму таких оплат, навіть якщо ці оплати отримані за різними договорами (за умови, що договором не передбачено складання зведених ПН).

Тобто в нашій ситуації платник ПДВ може оформити ПН на кожну передоплату або одну ПН на всі передоплати.

СИТУАЦІЯ 2

На підставі договору про надання послуг виконавець протягом одного дня одному і тому ж замовнику надав послуги із заправлення картриджа та ремонту комп'ютерного обладнання. У якому порядку оформляється ПН – на кожну послугу чи одна на обидві послуги?

На думку ДФС, у випадку постачання декількох послуг протягом одного дня одному і тому ж отримувачу в рамках одного і того ж договору постачальник може скласти одну ПН, відобразивши в ній окремими рядками (за кількістю послуг) номенклатуру всіх поставлених протягом дня послуг (ІПК ДФС від 29.01.18 р. № 309/6/99-99-15-03-02).

Виходячи з роз'яснення ДФС, платник ПДВ може оформити ПН на кожну надану послугу або одну ПН на всі послуги.

СИТУАЦІЯ 3

Постачальник протягом дня отримав передоплату від покупця однією сумою або товар було відвантажено однією партією (надано послугу). Чи може постачальник скласти дві і більше ПН на такі операції чи повинен оформити одну ПН?

У даній ситуації протягом дня вчинено одну операцію (оплату або відвантаження), яка була підтверджена первинним документом (наприклад, видатковою накладною, банківською випискою). Тому при дробленні цієї операції на декілька сум ПН не буде відповідати первинному документу.

Тобто складання двох і більше ПН на одну операцію постачання або відвантаження не відповідає нормам ПК і не дозволить ідентифікувати операцію, а значить, позбавить покупця права на податковий кредит за такими ПН (ЗІР, категорія 101.16).

СИТУАЦІЯ 4

Постачальник 12.02.19 р. отримав передоплату за товар у розмірі 30 % вартості товару за договором – у сумі 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 6 000 грн.). 28.02.19 р. товар був відвантажений повністю на суму 120 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 20 000 грн.). Чи повинен постачальник на суму відвантаження, не перекритого передоплатою, оформити ПН чи йому потрібно оформити розрахунок коригування до ПН від 12.02.19 р.?

У цій ситуації першою подією для частини товару (у розмірі 30 %) була передоплата, отримана постачальником 12.02.19 р. На дату відвантаження всього товару перша подія настала для неоплаченої частини (у розмірі решти 70 %). Тому на дату відвантаження постачальник повинен оформити ПН на неоплачену частину товару в сумі 84 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 14 000 грн.).

Як заповнити ПН

Якщо ПН оформляється на суму передоплати, отриманої в повному обсязі (тобто 100 % суми договору), то в графі 6 ПН проставляється «1». Якщо ж отримано часткову передоплату, наприклад 40 %, тоді в графі 6 слід навести відповідну частину у вигляді десяткового дробу (ЗІР, категорія 101.16). Тобто в ПН відображається номенклатура товару, за який отримано передоплату, а кількість наводиться виходячи з відсотка отриманої передоплати.

Розглянемо на числових прикладах порядок заповнення ПН на часткову передоплату. Оскільки заголовна частина в ПН заповнюється в загальному порядку, ми наведемо приклади заповнення тільки таблиць Б.

ПРИКЛАД 1

Постачальник отримав передоплату за обладнання українського виробництва (умовний код УКТЗЕД 4444) у розмірі 70 % його вартості. Загальна вартість обладнання становить 700 000 грн. (крім того ПДВ – 140 000 грн.).

У даному випадку передоплату отримано за неподільний товар, тому в графі 6 відображається значення, що відповідає частині отриманої передоплати – 0,7 (див. фрагмент 1 нижче).

ПРИКЛАД 2

Постачальник отримав передоплату в розмірі 40 % вартості товарів за договором (у платіжному дорученні не зазначено, що це передоплата за якийсь конкретний товар або його частину). Дані про товари згідно з договором такі:

  • товар А українського виробництва (умовний код УКТЗЕД 7777) – 10 шт. за ціною 500 грн/шт. (крім того ПДВ – 100 грн.). Тобто вартість усього товару за договором – 5 000 грн. (крім того ПДВ – 1 000 грн.);
  • товар Б українського виробництва (умовний код УКТЗЕД 8888) – 8 шт. за ціною 1 125 грн/шт. (крім того ПДВ – 225 грн.). Вартість усього товару – 9 000 грн. (крім того ПДВ – 1 800 грн.).

Загальна вартість товару А та Б за договором становить 14 000 грн. (крім того ПДВ – 2 800 грн.). Передоплату отримано в розмірі 40 %, тобто в сумі 5 600 грн. (крім того ПДВ – 1 120 грн.).

Для заповнення ПН потрібно розрахувати, за яку кількість товару отримано передоплату:

  • за товаром А – 4 шт. (10 шт. х 40 %);
  • за товаром Б – 3,2 шт. (8 х 40 %).

Покажемо, як треба заповнити ПН (див. фрагмент 2).

Висновки

При оформленні ПН на часткову передоплату або постачання слід керуватися нормами п. 187.1, 201.7 ПК. Якщо протягом одного дня від одного і того ж покупця отримано передоплату кількома сумами, постачальник може виписати ПН на кожну суму такої передоплати, а може скласти одну ПН на всі суми, отримані від покупця протягом дня. Якщо передоплату отримано однією сумою, тоді потрібно оформити одну ПН на всю суму. Дроблення отриманої суми за кількома ПН не допускається.

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали