Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Нематеріальні активи в обліковій політиці

09.01.2019 598 0 0

Як розробити облікову політику підприємства за П(С)БО та МСФЗ

У консультації розглянемо, яку інформацію про нематеріальні активи (далі – НА) слід навести в наказі про облікову політику.

НА – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми і може бути ідентифікований (п. 4 П(С)БО 8).

Ідентифікувати НА можна на підставі первинних і супровідних документів, які надійшли разом із ними (зі змісту таких документів можна взнати найменування, характеристики, вартість і строк користування НА).

НА відображається в балансі, якщо існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигід від його використання і вартість НА може бути достовірно визначена (п. 6 П(С)БО 8).

Не визнаються НА та відображаються в складі витрат звітного періоду витрати (п. 9 П(С)БО 8):

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали