Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи можна дооцінити старі запаси?

Юлія Гужел

30.09.2016 376 0 1


Підприємство в 2012 році імпортувало товари з оплатою за курсом 12 грн. за 1 євро. На сьогодні частина цих товарів ще не реалізована, але товари не втратили своїх споживчих якостей. Чи можна провести їх переоцінку, дооцінивши до курсу гривні до євро на поточну дату?


Ні, законодавством не передбачена дооцінка таких запасів. Нагадаємо, що згідно з п. 24 П(С)БО 9 запаси (у т. ч. і товари) відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за найменшою з оцінок: за первісною вартістю або за чистою вартістю реалізації.

При цьому ст. 4 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV передбачено, що історична (фактична) собівартість є пріоритетною оцінкою активів підприємства, що випливає з витрат на їх виробництво і придбання (тобто це первісна вартість). За чистою вартістю реалізації запаси відображаються, якщо на дату балансу знизила-ся їх ціна, вони виявилися зіпсованими або в інших випадках, коли спочатку очікувана вигода від їх вико-ристання зменшилася.

Тобто підприємство може тільки уцінити товари, відобразивши суму уцінки у складі витрат на субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» (п. 27 П(С)БО 9).

Хоча нацстандартами бухобліку передбачено випадок, коли може бути проведена дооцінка запасів. Це відбувається тільки в результаті збільшення вартості раніше уцінених до чистої вартості реалізації за-пасів і лише в межах раніше проведеної уцінки (п. 28 П(С)БО 9). У бухобліку така операція відобразиться проведенням Дт 20 (22, 23, 25, 26, 28) – Кт 719 «Інший операційний дохід» (розд. 2 додатка 3 до Методич-них рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2).

Підтвердити проведення уцінки або дооцінки запасів можна первинним документом, форма якого розроб-лена підприємством самостійно на основі Опису-акта (додаток до Порядку, затвердженого наказом Мін-фіну від 10.09.96 р. № 120/190, що втратив чинність).

Таким чином, підприємство не зможе дооцінити давно придбані товари, вартість яких на поточну дату балансу збільшилася, якщо раніше вони не були уцінені. Таку саму думку озвучив і Мінфін у листі від 26.05.04 р. № 31-04200-10-13/9091.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали