Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Ліцензування будівельної діяльності

Ви ведете господарську діяльність, пов'язану з будівництвом, або тільки плануєте її розпочати? Тоді вам обов'язково потрібно знати все про ліцензування даного виду діяльності: які види робіт підлягають ліцензуванню, які вимоги до суб'єкта господарювання (далі – СГ), який бажає отримати ліцензію, куди потрібно звертатися та які документи подавати, а також яка відповідальність за недотримання законодавства в даній сфері. Відповіді на ці запитання ви знайдете в даній консультації.

Загальні положення

Чим передбачене ліцензування в будівництві?

Основними нормативними документами, що регулюють питання ліцензування у сфері будівництва, є:

Які види будівництва підлягають ліцензу­ванню?

Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону № 222 ліцензуванню підлягає будівництво об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів із середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками з урахуванням особливостей, визначених Законом № 687.

Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів із середніми та значними наслідками, затверджено Постановою № 256. У цьому переліку три розділи:

 • 1.00.00 – будівельні та монтажні роботи загального призначення;
 • 2.00.00 – будівництво об'єктів інженерної інфраструктури;
 • 3.00.00 – будівництво об'єктів транспортної інфраструктури.

Кожний розділ містить відповідні види діяльності, що підлягають ліцензуванню, із кодовими позначеннями. Наприклад, роботи зі зведення металевих конструкцій мають код 1.04.00, із водопостачання та водовідведення – код 1.13.09 і т. д.

Які вимоги пред'являє законодавство до СГ, який бажає отримати ліцензію?

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги до СГ, який хоче отримати ліцензію у сфері будівництва, установлені Ліцензійними умовами, затвердженими Постановою № 256 (далі – Ліцензійні умови). Ці вимоги такі:

1. Дотримання в ході ведення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що вимагають отримання ліцензії, вимог ДБН В.1.2-14-2009, ДБН А.3.1-5-2016, а також інших нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.

2. СГ зобов'язаний підтвердити попередній досвід роботи для будівництва об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться:

 • до об'єктів СС2 – попереднє виконання робіт із будівництва не менше 3 об'єктів за класом наслідків (відповідальності) із незначними наслідками (СС1);
 • об'єктів СС3 – попереднє виконання робіт із будівництва не менше 3 об'єктів СС2.

3. При отриманні ліцензії вперше право виконувати роботи на об'єктах СС2 і СС3 без попереднього досвіду надається СГ тільки за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених Ліцензійними умовами. До речі, ці вимоги відрізняються залежно від видів діяльності, які буде провадити СГ (вони згруповані за розділами так само, як і в переліку видів робіт, що підлягають ліцензуванню).

Порядок отримання ліцензії

Етап 1. Підготовка та подання документів

СГ, який бажає отримати відповідну ліцензію, повинен звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі – ДАБІ) із заявою за формою додатка 1 до Ліцензійних умов (далі – заява).

Заява містить таку інформацію:

 • найменування юрособи із зазначенням організаційно-правової форми/П. І. Б. фізособи-підприємця;
 • місцезнаходження юрособи/місце проживання фізособи-підприємця;
 • посаду і П. І. Б. керівника юрособи;
 • контактні телефони (номер телефону, факсу – при наявності), адресу електронної пошти;
 • найменування та місцезнаходження філій та інших відокремлених підрозділів юрособи (при наявності);
 • ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юросіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізосіб-підприємців, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від ІПН, повідомивши про це податковий орган, про що в паспорті такої особи є відповідна позначка);
 • банківські реквізити: номер рахунка, найменування банку, МФО (для юрособи обов'язково, для фізособи-підприємця – при наявності);
 • спосіб отримання ліцензії (в електронній формі або нарочним);
 • код, вид робіт і клас наслідків (відповідальності);
 • при наявності раніше виданої ліцензії – її реквізити: серію та номер; номер і дату прийняття рішення про видачу; найменування органу, що видав ліцензію; дату та номер запису в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців і громадських формувань (далі – ЄДР) про видачу ліцензії.

Заява підписується керівником юрособи або фізособою-підприємцем. За наявності печатки заяву слід завірити печаткою.

До заяви додаються (п. 5 Ліцензійних умов):

 • відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявність системи контролю над якістю виконаних робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи. Форма подання таких відомостей наведена в додатку 2 до Ліцензійних умов. Якщо в СГ є відокремлені підрозділи (філії і т. д.), які будуть займатися лицензовуваним видом діяльності, у відомостях також указується вся перелічена вище інформація за кожним таким підрозділом;
 • копія паспорта керівника отримувача ліцензії (тільки в тих випадках, коли фізособа за своїми релігійними переконаннями відмовилася від ІПН із повідомленням податкового органа, про що в паспорті такої особи зроблена відповідна позначка);
 • опис документів, які додаються до заяви, за формою додатка 3 до Ліцензійних умов.

Подати зазначені документи можна різними способами (ст. 10 Закону № 222):

 • нарочним (особисто СГ або через уповноваженого представника);
 • через Центр надання адміністративних послуг відповідно до Закону № 5203;
 • поштовим відправленням (цінним листом з описом вкладення);
 • в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юросіб, фізосіб-підприємців і громадських формувань.

Етап 2. Розгляд документів

У загальному випадку строк розгляду документів становить 27 робочих днів (далі – р. д.) із моменту подання заяви (п. 7–9 Порядку № 1396). При наявності підстав для залишення заяви без розгляду ДАБІ повертає СГ заяву з додатками до неї в 10-денний строк із моменту її отримання.

Підставами для залишення заяви без розгляду є (п. 6 Порядку № 1396):

 • подання документів не в повному обсязі;
 • виявлення в документах невідповідності нормам законодавства;
 • виявлення невідповідності між даними, зазначеними в заяві, і даними держреєстрів (зокрема, ЄДР).

Після усунення зазначених недоліків СГ має право повторно подати заяву до ДАБІ.

Етап 3. Видача ліцензії, унесення плати

При відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії, зазначених у п. 9 Порядку № 1396, а також ч. 3 ст. 13 Закону № 222, ДАБІ виносить рішення про видачу ліцензії. У рішенні вказуються реквізити для внесення плати за видачу ліцензії.

Згідно зі ст. 14 Закону № 222 плату за видачу ліцензії встановлено в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі – ПМ), що діє на день прийняття ДАБІ відповідного рішення. Так, станом на 01.09.17 р. така плата становить 1 648 грн., а з 01.12.17 р. – 1 762 грн.

Плата за видачу ліцензії повинна бути внесена СГ не пізніше 10 р. д. із моменту оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу відповідної ліцензії.

Ліцензія оформляється протягом 3 р. д. із дня отримання ДАБІ документа, що підтверджує факт унесення плати за видачу ліцензії.

Ліцензія оформляється в електронному вигляді й відображається на сайті ДАБІ.

Де можна отримати інформацію про будівельні ліцензії?

На сьогодні перевірити наявність/відсутність у СГ ліцензії можна в електронному вигляді. Для цього потрібно скористатися:

 • або сайтом держпідприємства «Інформаційно-ресурсний центр»;
 • або сайтом ДАБІ.

Строк дії ліцензії та порядок її переоформлення

На сьогодні ліцензії (у т. ч. і на будівельну діяльність) видаються безстроково згідно з ч. 12 ст. 13 Закону № 222. У квітні 2017 року Постановою № 238 були внесені відповідні зміни до Постанови № 1396.

Як бути тим СГ, які отримали ліцензії раніше, із зазначеним строком дії?

Усі діючі ліцензії на момент прийняття Закону № 222 автоматично стають безстроковими (роз'яснення ДАБІ із цього приводу наведено в Листі ДАБІ від 16.05.17 р. № 40-402-888). При бажанні СГ може звернутися до ДАБІ для переоформлення ліцензії на безстрокову.

Зміни відомостей про ліцензіата. Про всі зміни, що відбулися, ліцензіат зобов'язаний повідомляти до ДАБІ не пізніше одного місяця із дня їх настання. Дане повідомлення складається в довільній формі і повинне містити: найменування та код ЄДРПОУ (для юрособи), П. І. Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізособи-підприємця) або серію та номер паспорта, якщо фізособа за своїми релігійними переконаннями відмовилася від ІПН і повідомила про це податковий орган, про що в паспорті в такої особи є відповідна позначка. До повідомлення додаються документи або копії, завірені ліцензіатом, які підтверджують зміни, що відбулися.

Чим загрожує будівництво без ліцензії

До СГ, який провадить госпдіяльність у сфері будівництва без ліцензії, можуть бути застосовані:

 • адміністративна відповідальність (до посадових осіб);
 • конфіскація;
 • адміністративно-господарські штрафи.

Адміністративна відповідальність

Ведення госпдіяльності, яка підлягає ліцензуванню, без отримання відповідної ліцензії або з порушеннями при її отриманні може привести до застосування відповідальності, передбаченої ст. 164 КУпАП:

накладення штрафу в розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн.) із конфіскацією знарядь виробництва, а також коштів, отриманих унаслідок даного правопорушення, або без такої;

при повторному правопорушенні або при отриманні доходу в більших розмірах (більше 17 000 грн.) протягом року розмір штрафу становитиме від 2 000 до 5 000 НМДГ (від 34 000 до 85 000 грн.) плюс конфіскація знарядь виробництва, а також коштів, отриманих унаслідок даного правопорушення.

Конфіскація

Дохід, отриманий СГ унаслідок порушення ним установлених законодавством правил ведення господарської діяльності, зокрема без отримання відповідної ліцензії, може бути конфіскований до бюджету (ст. 240 ГК).

Адміністративногосподарські штрафи

Даний вид відповідальності встановлено Законом № 208 і Порядком № 244. Так, згідно з ч. 4 ст. 2 Закону № 208 до суб'єкта містобудування, який провадить господарську діяльність із будівництва об'єктів із середніми та значними наслідками, можуть застосовуватися такі санкції:

 • за провадження госпдіяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання у встановленому порядку відповідної ліцензії може бути застосований штраф у розмірі 90 ПМ (на 01.09.17 р. – 151 560 грн.);
 • за залучення до виконання окремих видів робіт виконавців, що не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, може бути накладений штраф у розмірі 10 ПМ (на 01.09.17 р. – 16 840 грн.).

Основні правила застосування адміністративно-господарських штрафів такі (Порядок № 244):

 • штрафи накладаються органами державного архітектурно-будівельного контролю (виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад; структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва, ДАБІ);
 • накладення штрафу на СГ не звільняє його посадових осіб від притягнення до адміністративної відповідальності в порядку, установленому КУпАП;
 • при вчиненні одним СГ двох і більше правопорушень штрафи застосовуються за кожне правопорушення окремо;
 • штраф може бути накладений на СГ протягом 6 місяців із дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через 3 роки з моменту його вчинення. Днем виявлення правопорушення є день складання акта перевірки відповідного СГ;
 • застосування зазначеного штрафу не звільняє СГ від обов'язку відшкодувати збиток, заподіяний унаслідок правопорушення.

Висновки

Ліцензуванню підлягає будівництво об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів із середніми та значними наслідками.

Для отримання ліцензії СГ повинен звернутися до ДАБІ із заявою встановленої форми і додатками згідно з Ліцензійними умовами.

За зайняття будівельною діяльністю, яка підлягає ліцензуванню, без отримання відповідних ліцензій діючим законодавством передбачена адміністративна та адміністративно-господарська відповідальність, а також можлива конфіскація незаконно отриманого доходу і знарядь виробництва.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали