Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Які об’єкти є МНМА та чим вони відрізняються від ОЗ

21.09.2021 612 0 1


Підприємство придбало об’єкт, вартість якого незначна, але строк служби більше року. Чи можна віднести його до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА) і що для цього треба зробити?


МНМА – це будь-які матеріальні об’єкти зі строком експлуатації більше одного року (або більше операційного циклу, якщо він перевищує рік), але з низькою вартістю.

Правила визначення вартісної межі для віднесення об’єктів до МНМА в бухобліку відрізняються від правил податкового обліку.

МНМА в бухобліку

У бухгалтерському обліку МНМА виділяються в окрему групу в складі інших необоротних матеріальних активів (далі – ІНМА), які, у свою чергу, є складовою основних засобів (далі – ОЗ) (пп. 5.2.2 НП(С)БО 7).

МНМА відображаються на однойменному субрахунку 112, їх амортизація нараховується за субрахунком 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів». У Балансі (форми № 1, № 1-м або № 1-мс) МНМА відображаються в тих самих рядках, що й об’єкти ОЗ.

МНМА підлягають амортизації, як і інші ОЗ. При цьому тільки для МНМА доступно чотири методи амортизації: прямолінійний, виробничий, а також дуже вигідні «50 %/50 %» і «100 %», що дозволяють списати на витрати 50 % або 100 % вартості МНМА відповідно вже в місяці початку їх використання (докладніше див. у матеріалі «Які методи нарахування амортизації ОЗ застосовують у бухобліку?»).

Яку вартість уважати низькою, вирішує підприємство. Воно самостійно встановлює із цією метою вартісну межу, яка відображається в наказі про облікову політику (п. 2.1, абзац перший п. 2.6 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635, далі - Методрекомендації № 635). І якщо первісна вартість об’єкта не перевищує цю межу, то при введенні в експлуатацію об’єкт включається до складу МНМА.

Майте на увазі! Установлення вартісної межі для МНМА – це право, а не обов’язок підприємства. Але якщо така межа не буде встановлена, тоді в групі МНМА нічого не буде відображатися – об’єкти з низькою вартістю доведеться розподілити за іншими групами ОЗ і МНМА відповідно до їхніх характеристик.

МНМА в податковому обліку

У податковому обліку вартісна межа для МНМА встановлена в пп. 14.1.138 ПК20 000 грн без урахування ПДВ (до 23.05.20 р. – 6 000 грн). І якщо первісна вартість об’єкта дорівнює або менше цієї величини, то об’єкт не потрапляє до складу «податкових» ОЗ. Тобто для цілей податкового обліку МНМА – це не ОЗ.

Установлюємо вартісну межу для МНМА

Об’єднавши бухгалтерські та податкові правила, дамо рекомендації, як установити в бухобліку вартісну межу для МНМА.

Платники податку на прибуток, які в обов’язковому або добровільному порядку застосовують податкові різниці з розд. III ПК, ведуть облік «податкових» МНМА виключно за правилами бухгалтерського (податкові різниці, пов’язані з амортизацією та продажем, згідно з п. 138.1 і 138.2 ПК за таким об’єктом не виникають). Тому для зближення бухгалтерського та податкового обліку таким підприємствам доцільно встановити в бухобліку «лінію поділу» на рівні вартісного критерію для «податкових» ОЗ. Зауважимо, що вартісний критерій для МНМА в бухобліку може відрізнятися від податкового. Але тоді балансова вартість ОЗ в бухобліку теж буде відрізнятися від їх податкової вартості..

Платники податку на прибуток, у яких загальний дохід (без урахування непрямих податків) за минулий рік не перевищує 40 млн грн і які прийняли рішення не коригувати фінрезультат на податкові різниці, ведуть облік ОЗ і МНМА виключно за правилами бухгалтерського. Тому вони можуть установити у своїй обліковій політиці вартісну межу для МНМА на будь-якому рівні (у т. ч. і на рівні 20 000 грн, як передбачено пп. 14.1.138 ПК).

Юрособи – платники єдиного податку третьої групи під час визначення доходу від продажу об’єктів ОЗ згідно з п. 292.2 ПК, на думку ДПС, повинні орієнтуватися на податкове визначення ОЗ із пп. 14.1.138 ПК (ЗІР, категорія 108.05). Це означає, що під час продажу об’єкта МНМА їм доведеться відобразити дохід у розмірі повної продажної вартості, а не у вигляді різниці між продажною та балансовою вартістю. Тому рекомендуємо таким підприємствам теж установити вартісну межу для МНМА на рівні встановленої ПК.

Зміна вартісної межі для МНМА

Якщо підприємство вирішить змінити вартісну межу для МНМА в бухгалтерському обліку, то цю зміну слід уважати зміною облікової оцінки й застосовувати перспективно.

Термін «перспективно» означає, що новий критерій потрібно застосовувати тільки для тих об’єктів, які вводяться в експлуатацію після зміни вартісної межі. А раніше введені в експлуатацію об’єкти продовжують ураховуватися в тій групі ОЗ, у яку були включені при введенні в експлуатацію (п. 2.6 Методрекомендацій № 635, лист Мінфіну від 14.05.12 р. № 31-08410-07-25/12004).

У податковому обліку при зміні законодавчо встановлених вартісних меж діють аналогічні правила (див. пп. 1 п. 5 Інформаційного листа № 12).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали