• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як відобразити прощену суму позики в обліку платника податку на прибуток?

Ольга Папінова

07.03.2017 1133 0 1


Платник податку на прибуток у грудні 2013 року отримав від засновника-фізособи за договором позики поворотну фінансову допомогу (далі – ПФД) у сумі 900 000 грн. строком на 2 роки. ПФД у строк не була повернена. А в лютому 2017 року була укладена додаткова угода до договору позики, згідно з якою вся сума боргу прощена кредитором. Як цю операцію відобразити в обліку позичальника? У 2017 році позичальник застосовує коригування фінрезультату на різниці, передбачені розд. ІІІ Податкового кодексу (далі – ПК).


Розглянемо детально облікові нюанси ситуації, що склалася.

2013 рік

Бухгалтерський облік. Отримана ПФД була визнана довгостроковим зобов’язанням і відображена у складі кредиторської заборгованості на рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання», адже строк, на який був укладений договір позики, перевищував 12 місяців із дати балансу (п. 4 П(С)БО 11). В обліку це було відображено записом: Дт 311 – Кт 55 – 900 000 грн.

Податковий облік. Згідно з пп. 135.5.5 ПК у редакції до 01.01.15 р. при отриманні ПФД від засновника у платника податку на прибуток не виникало ніяких податкових наслідків. Але тільки за умови, що така ПФД була повернена протягом 365 календарних днів із моменту її отримання. Якщо ж після закінчення цього строку ПФД залишалася неповерненою, у її отримувача визнавався податковий дохід у сумі:

  • умовних процентів – якщо засновник був платником податку на прибуток;
  • ПФД – якщо засновник був неплатником податку на прибуток або платником не за основною ставкою. При цьому у період повернення ПФД позичальник мав право відобразити податкові витрати в сумі поверненої допомоги.

Таким чином, у 2013 році отримання ПФД не вплинуло на податковий облік позичальника.

2014 рік

Бухгалтерський облік. При складанні балансу за 2014 рік сума ПФД була переведена зі складу довгострокових зобов’язань до складу поточних, адже за умовами договору позики строк виконання зобов’язань припадав на грудень 2015 року і така заборгованість почала підлягати погашенню протягом 12 місяців із дати балансу. В обліку це було відображено проведенням: Дт 55 – Кт 685 – 900 000 грн.

Податковий облік. У грудні 2014 року згідно з пп. 135.5.5 ПК у редакції до 01.01.15 р. позичальник визнав у податковому обліку дохід від неповернення ПФД у сумі 900 000 грн. і таким чином обклав суму отриманої ПФД податком на прибуток.

2017 рік

Бухгалтерський облік. У результаті укладення додаткової угоди про прощення боргу зобов’язання позичальника перед кредитором припиняються. Тому в лютому 2017 року прощена сума позики повинна бути списана до складу інших доходів від операційної діяльності записом: Дт 685 – Кт 719 – 900 000 грн.

Податковий облік. Об’єктом обкладення податком на прибуток є фінрезультат до оподаткування, визначений у фінзвітності за звітний період, відкоригований на різниці, передбачені ПК (пп. 134.1.1 ПК). Значення такого фінрезультату відображається в рядку 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897.

У нашому випадку фінрезультат до оподаткування за І квартал 2017 року (ряд. 2290 форми № 2-м) включатиме і суму ПФД, що вже обкладена податком на прибуток у 2014 році. Виходить, що така сума підпаде під оподаткування двічі.

Проте цього не відбудеться. З 1 січня 2017 року підрозд. 4 розд. ХХ ПК був доповнений новим п. 42. Згідно із цією нормою якщо платник податку на прибуток відобразив доходи або витрати в податковому обліку до 1 січня 2015 року, то у разі їх відображення у бухобліку після цієї дати він повинен відкоригувати на ці суми фінрезультат звітного періоду, а саме:

  • збільшити – на суму витрат;
  • зменшити – на суму доходів.

Таким чином, для цілей оподаткування наш позичальник може зменшити фінрезультат І кварталу 2017 року на 900 000. грн. Адже ця сума вже була визнана доходом у податковому обліку в 2014 році.

Завважимо, що норму п. 42 підрозд. 4 розд. ХХ ПК повинні застосовувати всі платники податку на прибуток, у тому числі і ті, які не зобов’язані розраховувати різниці, передбачені розд. ІІІ ПК.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали