• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Майно передане за договором позички: облік у сторін правочину

27.03.2020 130 0 0

Оренда нерухомості, автомобілів, землі: правові та облікові аспекти

 

Майно можна передавати як у платне користування за договором оренди, так і в безплатне за договором позички. Розповімо, як відображати в обліку в позичкодавця та позичкоотримувача (юросіб на загальній системі оподаткування) операції з надання майна в користування.

Насамперед слід визначитися з бухгалтерським статусом майна, переданого користувачеві. Оскільки майно залишається у власності позичкодавця, у нього залишається й повний контроль над ним. Отже, таке майно відповідає визначенню активу підприємства-позичкодавця (п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 1) і відображається на його балансі.

Залежно від вартості майна об᾿єкт позички обліковується як об᾿єкт основних засобів (далі – ОЗ) і відображається на субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи» у розрізі аналітики. При цьому можливе проведення: Дт 10/позичка – Кт 10.

Облік таких ОЗ ведеться згідно з П(С)БО 7, тобто за первісною (переоціненою) вартістю з урахуванням нарахованої амортизації, а також втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення. Нарахування амортизації супроводжується записом Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» – Кт 131 «Знос основних засобів».

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали