Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Де, як та від чого можна застрахувати майно

Акценти цієї статті:

 • які основні терміни використовуються у сфері страхування;
 • коли страхування майна є обов’язковим, а коли – добровільним;
 • від яких ризиків можна застрахувати майно.

Законодавчі підстави для страхування майна

Страхування майна регулюється Законом від 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування» (далі – Закон № 85). Застрахувати можна практично будь-яке майно від будь-яких подій та ризиків.

Законом № 85 установлено обов’язкові (ст. 7) та добровільні (ст. 6) види страхування.

Зокрема, перелік обов’язкових видів страхування майна є вичерпним (це страхування засобів водного транспорту, тварин, ліній електропередач, предмета іпотеки тощо). Тобто страхування майна, яке не названо в цьому переліку, є добровільним.

Умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, які встановлюються страховиком самостійно в межах вимог Закону № 85. Конкретні ж умови страхування визначаються сторонами під час укладення договору страхування.

Термінологія страхування

Наведемо основні терміни, які слід знати страхувальнику:

 • страховики – юридичні особи, які мають право здійснювати на території України страхову діяльність на підставі ліцензії на здійснення страхової діяльності. Тобто це страхові компанії;
 • страхувальники – юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України;
 • страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;
 • страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій особі або іншій третій особі;
 • страхова сума – грошова сума, у межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату в разі настання страхового випадку;
 • страхова виплата – грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування в разі настання страхового випадку. (Зазначимо, що страхова виплата зазвичай є меншою, ніж страхова сума, принаймні на розмір франшизи. Розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником);
 • страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування;
 • франшиза – частина збитків від настання страхової події, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування;
 • страхування майна підприємства – один із видів добровільного страхування (крім страхування майна, що увійшло до переліку обов’язкових видів страхування).

Яке майно і від чого можна застрахувати

До майнового страхування відносять будь-яке страхування, що не пов’язане з особистим страхуванням та страхуванням відповідальності. Відповідно до Закону № 85 у разі страхування майна об’єктом страхування є майнові інтереси, що пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном. Причому страхування захищає лише ті майнові інтереси, які пов’язані з необхідністю збереження майна через можливість його знищення, затоплення, пошкодження, крадіжки та інших негативних подій. Метою страхування не є отримання якихось вигід чи переваг від володіння, користування чи розпорядження майном.

Від чого можна застрахувати майно

Майно – це особливий об’єкт, яким уважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (ст. 190 Цивільного кодексу, далі – ЦК).

У свою чергу, річ – це предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки (ст. 179 ЦК). Речі поділяються на нерухомі (земельні ділянки та об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення) та рухомі (об’єкти, які можна вільно переміщувати в просторі).

Таким чином, фактично будь-яке майно суб’єкта господарювання може бути об’єктом страхування – будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, товари, готова продукція тощо. Зрозуміло, що найчастіше страхують майно, яке становить певну, часто значну цінність, та пошкодження/втрата якого тягне за собою суттєві збитки. Наприклад, будівлі (приміщення в будівлях), транспортні засоби, цінне обладнання тощо.

Майно підприємства може бути застраховане, наприклад, від таких ризиків, як:

 • вогневі ризики: пожежа, удар блискавки або вибух кулястої блискавки; падіння літальних пілотованих та безпілотних об’єктів, їхніх уламків або вантажу;
 • стихійні явища: буря, ураган, шторм, вихор, смерч, град, злива, незвичайні для місцевості, де розташований застрахований об’єкт, інші атмосферні опади, повінь, паводок; землетрус, зсув ґрунту; гірські обвали, сходження лавин, каменепад, селеві потоки;
 • інші стихійні явища (їх конкретний перелік слід указати в договорі);
 • протиправні дії третіх осіб: крадіжка (для рухомого майна), крадіжка зі зламом, грабіж, розбій, навмисне пошкодження або знищення застрахованого майна третіми особами, включаючи підпал;
 • пошкодження водою внаслідок аварії технічних систем: водопровідних, каналізаційних, опалювальних, систем пожежогасіння (у т. ч. в разі їхнього пошкодження під впливом низьких температур);
 • інші можливі страхові ризики (їх перелік також треба вказати в договорі).

На яку суму можна застрахувати майно

Розмір страхової суми визначається зазвичай за згодою сторін, у тому числі на підставі довідки про балансову вартість майна, акта експертної оцінки тощо, а також на підставі суми, зазначеної в договорі оренди або в довідці про балансову вартість орендованого майна.

Договори страхування майна найчастіше передбачають франшизу. Тобто суму збитків, яка в разі настання страхового випадку не відшкодовується страхувальнику.

Розмір страхового платежу розраховується виходячи із розміру страхової суми й величини страхового тарифу. А також залежить від імовірності настання страхового випадку.

У свою чергу, величина страхового тарифу залежить від об’єкта страхування, обраного переліку страхових ризиків, умов сплати страхового платежу тощо.

У якого страховика можна застрахувати майно

Коли обираєте страховика, переконайтеся, що його діяльність відповідає вимогам вітзизняного законодавства. Зокрема, звертайте увагу на такі відомості, як:

 • організаційно-правова форма (страховиками можуть бути лише фінансові установи у формі акціонерних, командитних, повних товариств чи товариств із додатковою відповідальністю),
 • розмір статутного капіталу (не менше встановленого мінімального),
 • наявність ліцензії,
 • формування страхового резерву тощо.

Крім того, українське законодавство ретельно захищає вітчизняний страховий ринок від страховиків-нерезидентів. Отже, переважна більшість видів страхування на території України може бути укладена лише з вітчизняними страховиками. На сьогодні страховикам-нерезидентам дозволено (при дотриманні певних умов) надавати лише вкрай обмежений перелік страхових послуг, визначених ст. 2 Закону № 85. А саме:

 • страхування ризиків, пов’язаних із морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники) у разі, якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв’язку з таким транспортуванням товарів;
 • перестрахування;
 • страхове посередництво (брокерські та агентські операції стосовно перестрахування та страхування ризиків, пов’язаних із морськими перевезеннями та іншими об’єктами, переліченими вище);
 • допоміжні послуги із страхування: консультаційні послуги, оцінка актуарного ризику (це вірогідність настання страхового випадку, розрахована математично) та задоволення претензій.

Проте філії нерезидентів – за виконання ними умов, установлених Законом № 85 (наприклад, щодо розміщення страхових резервів на території України згідно зі ст. 31), – також керуються положеннями цього закону. У такому випадку філії нерезидентів мають право здійснювати такі ж види страхування, як і страховик-резидент.

ВИСНОВКИ

Страхування майна – це добровільний вид страхування (крім окремих випадків, що визначені законодавством). Застрахувати можна будь-яке майно (будівлі, транспорт, обладнання, товари, продукцію) та від будь-яких ризиків (наприклад, від пожеж, стихийних явищ, крадіжок та ін.).

Безумовно, страхування майна не допоможе його зберегти. Але принаймні збитки, заподіяні втратою або пошкодженням майна, будуть вам відшкодовані

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали