Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Договір доручення на продаж товару: облік

Акценти цієї статті: податковий і бухгалтерський облік у повіреного і довірителя в рамках договору доручення на продаж товару.

Суть договору

Повірений від імені довірителя і за його рахунок поставляє товар покупцеві. Довіритель компенсує повіреному здійснені в ході виконання доручення витрати і виплачує винагороду.

Як в обліку довірителя відображається продаж товару за договором доручення?

У бухгалтерському обліку довірителя товари, передані повіреному, відображаються за дебетом субрахунка 283 «Товари, передані на комісію». При передачі товарів доходи і витрати у довірителя не виникають. Дохід від продажу товару виникає в періоді його реалізації повіреним. До витрат включається собівартість такого товару.

Облік за податком на прибуток ведеться аналогічно бухгалтерському обліку. Коригування фінрезультату не потрібне.

ПДВ. При передачі товару повіреному нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з договірної вартості товару, але не нижче за ціну придбання (або виготовлення, якщо за договором доручення продається власна продукція) (п. 188.1 Податкового кодексу, далі – ПК). На цю дату довіритель повинен виписати податкову накладну (далі – ПН) і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Як в обліку довірителя відображається виплата винагороди повіреному і компенсація йому витрат, пов'язаних із виконанням доручення?

У бухобліку сума винагороди, виплачена повіреному, включається до складу витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16). Витрати визнаються на дату підписання документа, що підтверджує факт надання посередницької послуги. Якщо повіреному компенсуються витрати, здійснені ним у ході виконання доручення, то сума такої компенсації також включається до витрат довірителя у складі витрат на збут.

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за правилами бухобліку. Коригування фінрезультату не здійснюється.

ПДВ. Якщо повірений є платником ПДВ, на дату першої події (нарахування чи виплати винагороди) у довірителя виникає право на податковий кредит. За умови, що ПН буде зареєстрована в ЄРПН.

Як відображається продаж товару за договором доручення в обліку у повіреного?

У бухгалтерському обліку повіреного отримані від довірителя товари відображаються на забалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію». Аналітичний облік ведеться за видами товарів і довірителями (якщо їх декілька). При отриманні товару від довірителя дохід у повіреного не виникає. Продаж товару покупцеві також не приводить до виникнення доходу у повіреного. Разом з тим дохід, отриманий від реалізації товару, відображається в обліку повіреного за кредитом субрахунка 702 «Дохід від реалізації товару» з одночасним зменшенням суми доходу проведенням Дт 704 – Кт 685. Якщо повірений є платником єдиного податку, він включає до свого доходу тільки суму винагороди (п. 292.4 ПК).

ПДВ. При отриманні товару від довірителя у повіреного виникає податковий кредит (за наявності зареєстрованої в ЄРПН ПН). При продажу товару покупцеві повірений зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання і виписати ПН. ПДВ нараховується за правилом першої події.

Як в обліку повіреного відображаються суми винагороди і компенсації витрат, пов'язаних із виконанням доручення?

У бухгалтерському обліку сума винагороди включається до доходу повіреного. Сума отриманої компенсації витрат до доходу повіреного не включається. Відповідно, і сума здійснених витрат не включається до витрат.

Об'єкт обкладення податком на прибуток обчислюється за даними бухобліку. Коригування фінрезультату не здійснюється.

ПДВ. Сума отриманої винагороди є об'єктом обкладення ПДВ. Датою виникнення податкових зобов’язань буде або дата отримання винагороди, або дата підписання документа, що засвідчує факт надання послуги (наприклад, акта наданих послуг). При здійсненні витрат, пов'язаних із виконанням доручення, у повіреного виникає податковий кредит (на підставі зареєстрованої в ЄРПН ПН, оформленої постачальником). На дату отримання компенсації таких витрат від довірителя у повіреного виникають податкові зобов'язання.

Приклад

За договором доручення повірений продає товар від імені довірителя. Договірна вартість товару – 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.), а його собівартість – 40 000 грн. Винагорода повіреного становить 3 600 грн. (у т. ч. ПДВ – 600 грн.). Сума транспортних витрат повіреного, пов'язаних із виконанням доручення, становить 2 400 грн. (у т. ч. ПДВ – 400 грн.). Витрати компенсуються довірителем.

Облік операцій покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

 

Зміст операцій

 

Перелік
документів

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Облік у довірителя

 

1

 

Передано товар для реалізації повіреному

 

Накладна типової
форми № М-11*

 

283

 

281

 

40 000

 

2

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

ПН

 

643

 

641

 

10 000

 

3

 

Відображено реалізацію товару

 

Звіт повіреного

 

361

 

702

 

60 000

 

702

 

643

 

10 000

 

4

 

Списано собівартість реалізованого товару

 

Бухгалтерська довідка

 

902

 

283

 

40 000

 

5

 

Відображено транспортні витрати, що компенсуються повіреному

 

Звіт повіреного

 

93

 

685

 

2 000

 

6

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

ПН

 

641

 

685

 

400

 

7

 

Нараховано винагороду повіреному

 

Звіт повіреного

 

93

 

685

 

3 000

 

8

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

ПН

 

641

 

685

 

600

 

9

 

Перераховано повіреному компенсацію транспортних
витрат

 

Платіжне доручення

 

685

 

311

 

2 400

 

10

 

Перерраховано суму винагороди повіреному

 

Виписка банку

 

685

 

311

 

3 600

 

11

 

Отримано від повіреного суму від продажу товару, за вирахуванням суми винагороди

 

311

 

361

 

60 000

 

Облік у повіреного

 

1

 

Отримано товар від довірителя

 

Типова форма № М-11

 

024

 

 

60 000

 

2

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

ПН

 

641

 

644

 

10 000

 

3

 

Отримано передоплату від покупця за товар

 

Виписка банку

 

311

 

685

 

60 000

 

4

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість реалізованого товару

 

ПН

 

643

 

641

 

10 000

 

5

 

Відвантажено товар покупцеві

 

Типова форма
№ М-11*

 

361

 

702

 

60 000

 

702

 

643

 

10 000

 

704

 

685

 

50 000

 

6

 

Списано вартість товару із забалансового рахунка

 

Бухгалтерська довідка

 

 

024

 

60 000

 

7

 

Відображено транспортні витрати

 

Акт наданих послуг

 

377

 

631

 

2 000

 

* Затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

 

8

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

644

 

631

 

400

 

9

 

Відображено розрахунки з ПДВ

 

Бухгалтерська
довідка

 

644

 

685

 

10 000

 

10

 

 Відображено взаємозалік заборгованостей

 

685

 

361

 

60 000

 

11

 

Підписано акт наданих послуг із довірителем

 

Акт
наданих послуг

 

361

 

703

 

3 600

 

703

 

643

 

600

 

12

 

Нараховані податкові зобов’язання на вартість транспортних послуг

 

Податкова накладна

 

643

 

641

 

400

 

13

 

Закрито розрахунки з ПДВ

 

644

 

643

 

14

 

Отримано від довірителя компенсацію транспортних
витрат

 

Виписка банку

 

311

 

377

 

2 400

 

14

 

Перераховано довірителеві гроші за реалізований товар (за вирахуванням суми винагороди)

 

Платіжне доручення

 

685

 

311

 

60 000

 

15

 

Відображено взаємозалік заборгованостей з довірителем у сумі винагороди

 

Бухгалтерська довідка

 

311

 

361

 

3 600

 

1. Облік за податком на прибуток у повіреного і довірителя здійснюється за правилами бухобліку, різниці для коригування фінрезультату не виникають.

2. Податкові зобов'язання і податковий кредит у повіреного і довірителя – платників ПДВ виникають за правилом першої події.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали