Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Договір комісії на продаж: відображення в обліку

Із консультації ви дізнаєтеся, як вести облік операцій за договором комісії на продаж товарів, укладеним між резидентами України.

Облік у комітента. Передача на комісію товарів, за якими не передбачена передача права власності до моменту їх продажу покупцю, відображається проведенням Дт 283 «Товари на комісії» – Кт 281 «Товари на складі».

Операцію з реалізації комісіонером товару комітент відображає такими записами:

  • дохід від реалізації комісійних товарів на підставі звіту комісіонера – Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» – Кт 702 «Дохід від реалізації товарів»;
  • списання собівартості реалізованих товарів – Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів» – Кт 283;
  • списання на витрати винагороди комісіонера – Дт 93 «Витрати на збут» – Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Облік у комісіонера. Відповідно до п. 6.2 П(С)БО 15 грошові надходження за договором комісії на користь комітента не визнаються доходом. До чистого доходу від реалізації товарів/послуг комісіонера включається тільки сума комісійної винагороди. Також не визнаються витратами платежі за договорами комісії (п. 9.1 П(С)БО 16).

Товари, отримані на комісію, обліковуються на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» і списуються після реалізації. Комісіонер веде аналітичний облік за видами товарів і комітентів (Інструкція № 291).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали