Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Договір комісії на купівлю: відображення в обліку

Із консультації ви дізнаєтеся, як вести облік операцій за договором комісії на купівлю товарів, укладеним між резидентами України.

Облік у комітента. Товар, придбаний за договором комісії, обліковується так само, як і при простій купівлі, і відображається за дебетом субрахунка 281 «Товари на складі». Вартість додаткових послуг і сума винагороди, виплаченої комісіонеру, включаються до первісної вартості товару згідно з п. 9 П(С)БО 9. Підставою для відшкодування витрат служать документи, передбачені умовами договору комісії (акти, видаткові накладні, платіжні доручення), що підтверджують супутні витрати. Прибуткується товар на підставі звіту комісіонера та доданої до нього накладної на товар.

У комісіонера. Комісійна винагорода – це дохід комісіонера від діяльності з надання комісійних послуг, який відображається за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». До складу доходу звітного періоду не включаються надходження, які належать іншим особам (п. 6.2 П(С)БО 15).

Комісіонер обліковує фактичну вартість придбання товару із ПДВ на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя». Супутні витрати при виконанні договорів комісії на купівлю відносяться комісіонером на розрахунки з комітентом, збільшуючи суму його заборгованості. Первинні документи, що підтверджують такі витрати, комісіонер залишає в себе, а їх копії додає до звіту про виконання доручення комітента.

У комітента та комісіонера – платників податку на прибуток при купівлі товарів у загальному випадку податкові різниці не виникають. Вони можуть виникнути при здійсненні контрольованих операцій (пп. 140.5.1 ПК).

Передача товару

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали