Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Агентський договір і договір доручення: облік операцій

У консультації ми розглянемо особливості відображення в обліку повіреного та довірителя операцій у рамках договорів доручення на продаж і купівлю товару та агентського договору.

Договір доручення на продаж товарів

Бухгалтерський облік. У довірителя товари, передані повіреному, відображаються за дебетом субрахунка 283 «Товари, передані на комісію». При передачі товарів повіреному доходи і витрати в довірителя не виникають. Дохід виникає в періоді продажу товару повіреним, при цьому до витрат включається собівартість реалізованого товару (П(С)БО 15, 16). Якщо довіритель компенсує затрати повіреного, пов'язані з виконанням умов договору, сума такої компенсації включається до витрат довірителя.

У повіреного до складу доходів входить тільки сума отриманої від довірителя винагороди, а до складу витрат – затрати, пов'язані з виконанням договору (за умови, що вони не компенсуються довірителем). Дохід відображається за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Якщо витрати повіреного, пов'язані з виконанням договору, компенсуються довірителем, сума отриманої компенсації не включається до доходу, при цьому повірений не відображає і витрати.

Отримані від довірителя товари відображаються повіреним на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію», а дохід від їх реалізації – за кредитом субрахунка 702 «Дохід від реалізації товару» з одночасним зменшенням його суми (Дт 704 – Кт 685).

Податковий облік. Податок на прибуток. Як у довірителя, так і в повіреного облік із цього податку ведеться аналогічно бухгалтерському, коригування фінрезультату в цьому випадку ПК не передбачене.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали