Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи впливає на суму коригувань відповідно до п. 140.2 ПК курсова різниця на суму заборгованості нерезиденту за процентами?

Платник податку на прибуток щомісячно нараховує в бухгалтерському обліку проценти за кредитом в іноземній валюті, отриманим від пов’язаної особи – нерезидента. Проценти сплачуються в кінці року. У зв’язку із цим на кінець кожного звітного періоду (кварталу) у платника виникає кредиторська заборгованість за нарахованими процентами. Оскільки така заборгованість обліковується в іноземній валюті, то на неї нараховуються курсові різниці. Чи враховується сума курсових різниць при визначенні коригувань, які виникають при оподаткуванні процентів за борговими зобов’язаннями?

Ні, не враховується.

Відповідно до п. 140.2 Податкового кодексу (далі – ПК) для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 ПК, що виникли за операціями з пов’язаними особа­ми-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 разу (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, – більш ніж у 10 разів), фінрезультат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 % суми фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінзвітності звітного податкового періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів. Тобто відповідно до норм ПК у розрахунку беруть участь саме нараховані відсотки за користування кредитом, а не сума заборгованості за нарахованими відсотками.

Крім того, відповідно до п. 8 П(С)БО 21 курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). Тобто у наведеній ситуації нарахована курсова різниця знайде відображення у складі інших операційних витрат і братиме участь у визначенні фінрезультату до оподаткування як витрати від курсових різниць.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали