Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік вартості страхування за «зеленою картою»

За умовами ЗЕД-контракту підприємство самостійно забирає запаси в нерезидента, використовуючи при цьому власний автотранспорт. Оскільки країна нерезидента є однією з країн-учасниць міжнародної системи страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів «Зелена карта» (Green Card), для забезпечення виїзду транспортного засобу до цієї країни підприємству довелося укласти відповідний договір страхування.
Як відобразити в обліку вартість такого страхування?
Страхування в рамках системи «Зелена карта» є одним з видів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, передбачених українським законодавством (ст. 10 Закону від 01.07.04 р. № 1961-IV, далі – Закон № 1961). Так, якщо транспортний засіб виїжджає з України до однієї з країн – учасниць системи «Зелена карта», власнику цього транспортного засобу необхідно укласти договір міжнародного страхування цивільної відповідальності, який буде засвідчено уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена карта» (ч. 1 ст. 16 Закону № 1961). Причому такий договір має бути укладено зі страховиком – пов-ним членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Без такого договору виїзд транспортного засобу з України до краї-ни – учасниці системи «Зелена карта» заборонено (ч. 2 ст. 16 Закону № 1961).
Міжнародний договір «Зелена карта» може укладатися на строк від 15 днів до 12 місяців (п. 17.1 Закону № 1961). При цьому в тексті договору (а також у страховому сертифікаті) буде зазначено конкретний перелік країн, на які поширюється дія такого договору (п. 1.11 ст. 1, п. 10.3 ст. 10 Закону № 1961).
Оскільки витрати страхування в рамках системи «Зелена карта» безпосередньо пов'язані з доставкою запасів, то їх місце – у первісній вартості запасів. У якому розмірі їх туди включати? Виходячи з норм п. 9 П(С)БО 9 і П(С)БО 16, це залежить від строку дії договору страхування і режиму використання транспортного засобу, на який укладено договір:
  • якщо договір укладено на короткий строк (до 1 місяця) для одноразової доставки запасів – вартість страхування повністю буде включено до ТЗВ;
  • якщо підприємство регулярно їздить за кордон за запасами й уклало договір на тривалий строк (понад 1 місяць) – тоді вартість страхування спочатку відображається на субрахун-ку 39 «Витрати майбутніх періодів», а потім щомісячно рівними частинами включається до складу ТЗВ звітного періоду протягом усього строку дії договору;
  • якщо підприємство користується транспортним засобом як при доставці запасів, що придбаваються в іноземних постачальників, так і при доставці своєї продукції (товарів) іноземним покупцям – тоді вартість страхування необхідно розподіляти між ТЗВ і витратами на збут (рахунок 93). Базу розподілу можна вибрати будь-яку на розсуд підприємства (наприклад пропорційно дням використання транспортного засобу для кожної з цих цілей протягом місяця).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали