• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік курсових різниць

10.04.2019 1264 0 0

Енциклопедія валютних операцій – 2019

При здійсненні операцій в інвалюті виникають курсові різниці, які потрібно правильно відобразити в бухгалтерському обліку. Як це зробити, розповімо в даній консультації.

Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць інвалюти при різних валютних курсах (п. 4 П(С)БО 21).

Зверніть увагу! У даному визначенні під валютними курсами маються на увазі виключно курси НБУ (п. 4 П(С)БО 21).

Курсові різниці виникають тому, що валютою бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні є гривня. При цьому гривневий еквівалент активів і зобов'язань підприємства, виражених в інвалюті (такі активи та зобов'язання називаються монетарними статтями), підлягає перерахуванню як на дату господарської операції, так і на дату балансу, виходячи з курсу НБУ на кожну із цих дат. Курси НБУ із часом змінюються, тому й сума гривневого еквівалента буде змінюватися. Різниця між гривневими еквівалентами будь-якої монетарної статті на різні дати і є курсовою.

За якими статтями визначаються курсові різниці?

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали