Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Реімпорт: облікові особливості

Реімпорт є зовнішньоекономічною операцією, яка завершує раніше проведені операції з вивезення товарів за межі України в режимі тимчасового вивезення, переробки або експорту. Від характеру ЗЕД-операції залежить податковий і бухгалтерський облік, про який і йтиметься в консультації.

Умови поміщення товарів у режим реімпорту

Реімпорт – це митний режим, згідно з яким товари, які були вивезені або оформлені для вивезення за межі України, випускаються у вільний оборот на її території зі звільненням від сплати митних платежів, установлених законами на імпорт цих товарів, і без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД (ч. 1 ст. 77 МК).

Згідно з ч. 2 ст. 78 МК у режим реімпорту поміщають товари, які:

 

  • були вивезені з України в митному режимі тимчасового вивезення і ввозяться назад до закінчення строку дії цього режиму в колишньому стані (крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування і зберігання) (п. 1);
  • були вивезені з України в митному режимі переробки за її межами і ввозяться назад до закінчення терміну дії цього режиму в тому самому стані, у якому були вивезені (п. 2);
  • були поміщені в митний режим експорту і повертаються експортерові у зв'язку з невиконанням умов ЗЕД-контракту або з інших причин, що перешкоджають його виконанню. При цьому такі товари повинні бути повернені до України у строк не пізніше шести місяців із дня вивезення і повинні знаходитися в тому самому стані, у якому були оформлені в режим експорту, крім природних змін якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання і використання, у результаті якого були виявлені недоліки, що викликали реімпорт товарів (п. 3).

 

ПДВ

Операції з увезення товарів у митному режимі реімпорту звільнені від ПДВ. Виняток становлять операції, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 78 МК, які оподатковуються за ставкою згідно з пп. 194.1.1 ПК, тобто за ставкою 20 % або 7 % (п. 206.3 ПК). Розглянемо докладніше ті та інші операції.

Від обкладення ПДВ при реімпорті звільнені:

1) товари, що вивезені з України в режимі тимчасового вивезення і ввозяться назад в колишньому стані. У режимі тимчасового вивезення можуть вивозитися українські товари або транспортні засоби комерційного призначення з умовним повним звільненням від митних платежів і ПДВ і без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД (ч. 1 ст. 113 МК, п. 206.8 ПК). При цьому стосовно названих транспортних засобів може проводитися техобслуговування і ремонт (ч. 1 ст. 115 МК);

2) товари, що вивезені за межі України в режимі переробки і ввозяться назад у колишньому стані.

Обкладаються ПДВ за ставкою 20 % або 7 % раніше експортовані товари, які нерезидент повертає експортерові через невиконання умов ЗЕД-контракту, згідно з яким ці товари поміщали в митний режим експорту, або через інші обставини, що перешкоджають виконанню договору (на це також указано в п. 3 ч. 2 ст. 78 МК). Аналогічне роз'яснення міститься в ЗІР (категорія 101.10).

Якщо при реімпорті передбачена сплата ПДВ за відповідною ставкою, виникає питання про правомірність включення суми податку до складу податкового кредиту. Тут слід орієнтуватися на загальні правила визнання податкового кредиту: якщо передбачається подальше використання резидентом реімпортованого товару в оподатковуваних постачаннях у рамках госпдіяльності, то він має право на податковий кредит. Наприклад, нерезидент повертає бракований виріб. Такий брак є зовнішнім (виявлений покупцем). Якщо брак буде визнаний поправним і резидент після виправлення планує реалізувати цей виріб, то при реімпорті в нього виникне право на податковий кредит. Аналогічну позицію викладено в Листах № 4123 та № 7463.

Ще один приклад: нерезидент повертає товар резидентові у зв'язку з невиконанням умов зовнішньоекономічного контракту (не проведено розрахунки за товар, поставлений йому в режимі експорту). Таким чином, рішення про визнання податкового кредиту потрібно приймати в кожному конкретному випадку.

Податок на прибуток

Як уже було зазначено, реімпорт завершує ланцюжок зовнішньоекономічних операцій із тимчасового вивезення товарів або транспортних засобів, товарів для переробки, а також із повернення товарів, які раніше були експортовані. Тому податковий облік операції реімпорту залежить від виду операцій, раніше проведених з товаром.

Розглянемо докладніше повернення нерезидентом раніше експортованого товару, пов'язане з невиконанням умов ЗЕД-контракту (облік реімпорту вивезених для переробки товарів див. на с. 76 цього видання).

Реімпорт відбувся до 01.01.15 р. Нагадаємо, Законом № 71 розд. ІІІ ПК викладено в новій редакції, яка набула чинності з 1 січня 2015 року. Разом з тим податкову декларацію з податку на прибуток (далі – декларація) за 2014 рік платники податків повинні подати за старою формою, затвердженою Наказом № 872. Отже, і порядок оподаткування операцій, виконаних до 01.01.15 р., залишається тим самим.

При постачанні товару нерезиденту резидент визнав доходи на дату переходу права власності на товар (п. 137.1, 137.4 ПК). Крім того, при визнанні доходів резидент списав на витрати собівартість реалізованих товарів (продукції) (пп. 138.1.1, п. 138.4 НК). При поверненні товарів продавець-резидент коректує доходи (на підставі п. 140.2 НК) і відповідні витрати.

Якщо експорт товарів та їх реімпорт відбулися в різних звітних періодах, то сума зменшення доходів відображається в рядку 03.26 додатка ІД до декларації з подальшим перенесенням до рядка 03 декларації.

Одночасно зі зменшенням доходів продавець повинен відкоригувати суму здійснених витрат на частину собівартості товарів, що повертаються. У декларації сума такого коригування відображається в рядку 06.4.28 додатка ІВ до декларації (ЗІР, категорія 102.30.02).

Починаючи з 01.01.15 р. оподаткування прибутку здійснюється за новими правилами. Зокрема, тепер об'єктом оподаткування є прибуток, отриманий в Україні і за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, відображеного у фінзвітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, що виникають згідно з розд. ІІІ ПК. Правда, платники податків, річний дохід яких не досяг 20 млн грн., ці коректування можуть не робити. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухобліку, уключається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні, фінансові та інші доходи (пп. 134.1.1 ПК). Тобто в загальних рисах принцип податкового обліку операції з повернення товару нерезиденту залишиться тим самим.

Облік описаних операцій розглянемо на прикладі.

Приклад

У січні 2015 року ТОВ «Малібу» експортувало товар нерезиденту на суму 6 000 євро. Собівартість реалізованого товару становить 70 000 грн. Резидент не розрахувався за поставлений товар у встановлений договором строк (30 днів із дня перетину митного кордону). У зв'язку із цим сторони домовилися про розірвання договору і повернення товару. Товар був увезений до України в режимі реімпорту. Резидент планує надалі реалізувати товар на території України. При ввезенні товару в режимі реімпорту був сплачений ПДВ у сумі 24 000 грн. (120 000 грн. х 20 %).

Облік зазначених операцій ведеться таким чином:

(євро/грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Оформлено митну декларацію на експорт товарів. Умовний курс НБУ – 20 грн. за €1

Митна декларація

 

362

 

702

 

6 000

120 000

2

 

Списано собівартість реалізованих товарів

Бухгалтерська довідка

 

902

 

281

 

70 000

 

3

 

На дату балансу (умовний курс НБУ – 19,90 грн. за €1) відображено курсову різницю за заборгованістю нерезидента [(19,90 – 20,00) х €6 000 = –600]

945

 

362

 

600

 

791

 

945

 

600

 

4

 

Списано на фінансовий результат:

– дохід від реалізації товарів

702

 

791

 

120 000

 

– собівартість реалізованих товарів

791

 

902

 

70000

 

5

 

Повернено товар нерезидентом. Оформлена митна декларація на реімпорт товарів (відображено вирахування з доходу)

Митна декларація

 

704

 

362

 

6 000

120 000

6

 

Відкориговано методом «сторно»:

– курсову різницю

Бухгалтерська довідка

 

945

 

362

 

600

 

– собівартість реалізованого товару

902

 

281

 

70 000

 

7

 

Відкориговано методом «сторно» списання собівартості на фінансовий результат

791

 

902

 

70 000

 

8

 

Сплачено ПДВ митному органу

Митна декларація, виписка банку

 

377

 

311

 

24 000

 

9

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

Митна декларація

 

641

 

377

 

24 000

 

10

 

Віднесено на фінансовий результат вирахування з доходу

Бухгалтерська довідка

 

791

 

704

 

120 000

 

11

 

Відкориговано методом «сторно» фінансовий результат на курсову різницю за заборгованістю

791

 

945

 

600

 

Виводи: Операції з увезення товарів на територію України в митному режимі реімпорту звільнені від ПДВ, крім операцій, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 78 МК, які оподатковуються за ставкою 20 % або 7 %.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали