• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Експорт та імпорт послуг: оформлення та валютні обмеження

13.08.2018 2371 0 4

У консультації розповімо про порядок документального оформлення та заходи валютного контролю операцій із надання послуг у сфері ЗЕД.

Надання послуг – звичайний і досить популярний вид господарської діяльності. Резиденти можуть надавати послуги як іншим резидентам, так і нерезидентам. Можливість надання послуг між суб'єктами ЗЕД передбачена ст. 4 Закону № 959. Зокрема, це можуть бути страхові, консультаційні, маркетингові, експортні, посередницькі, брокерські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові, аудиторські, юридичні, туристичні та інші послуги, прямо та виключно не заборонені законами України.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі провадження певної дії або провадження певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцю дану послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦК). Причому виконавець повинен надати послугу особисто, а у випадках, установлених договором, він має право покласти виконання договору на третю особу, залишаючись при цьому повністю відповідальним перед замовником за порушення договору (ст. 902 ЦК).

Не забувайте: із позиції податкових норм, до постачання послуг відноситься будь-яка операція, яка не є постачанням товарів, або інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, надання інших майнових прав щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності або надання послуг, які споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПК).

Як бачите, це визначення більш широке, тобто охоплює більше коло господарських операцій.

Крім того, для цілей оподаткування ПК не робить відмінностей між операціями із продажу робіт і операціями із продажу послуг. Згідно з пп. 14.1.203 ПК під продажем послуг (робіт) розуміються будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди), продажу, передачу права відповідно авторським або ліцензійним договорам, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової, власності.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали