Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Вибуття МШП: 4 завдання з обліку

Нормативна база:

  • П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246;
  • П(С)БО 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290;
  • наказ Мінстату від 22.05.96 р. № 145 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів» (далі – Наказ № 145).

Теоретичний мінімум

Облік операцій із вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів (далі – МШП) у результаті реалізації, використання для потреб підприємства, списання недостачі має ряд особливостей.

При вибутті МШП потрібно оцінити їх вартість за допомогою одного з методів, зазначених у п. 16 П(С)БО 9. Метод оцінки підприємство вибирає самостійно і фіксує в обліковій політиці.

Вартість МШП, використаних для потреб підприємства, може включатися:

  • до собівартості готової продукції (робіт, послуг);
  • первісної вартості створюваних об'єктів основних засобів;
  • складу адміністративних, збутових та інших операційних витрат.

Передача МШП на адміністративні та збутові потреби

Завдання 1

У січні 2016 року зі складу підприємства передано в експлуатацію МШП: до офісу – на суму 500 грн., до відділу роздрібної торгівлі – на 100 грн.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операцію в обліку підприємства.

РІШЕННЯ

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Списано вартість МШП на адміністративні витрати

 

Типова форма № МШ-2*

 

92

 

22

 

500

 

2

 

Списано вартість МШП на витрати на збут

 

93

 

100

 

* Затверджена Наказом № 145.

 

 

Передача МШП у виробництво

Завдання 2

У лютому 2016 року зі складу видано МШП: до цеху – на суму 200 грн., до заводоуправління – на 300 грн.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити в обліку підприємства вибуття МШП.

РІШЕННЯ

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Списано вартість МШП на виробництво

 

Типова форма № МШ-2

 

23, 91

 

22

 

200

 

2

 

Списано вартість МШП на адміністративні витрати

 

92

 

300

 

* Затверджена Наказом № 145.

 

Передача МШП для поліпшення об'єкта основних засобів

Завдання 3

У лютому 2016 року зі складу видано МШП на суму 1 000 грн. для поліпшення основних засобів (далі – ОЗ).

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити в обліку підприємства вибуття МШП.

рішення

При передачі МШП на поліпшення основних засобів їх вибуття треба відобразити за Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Списано вартість МШП на проведення поліпшень ОЗ

 

Типова форма № МШ-2

 

152

 

22

 

1 000

 

продаж МШП із подальшою оплатою

Завдання 4

Підприємство – платник ПДВ у січні 2016 року реалізувало МШП на суму 1 800 грн. (у т. ч. ПДВ – 300 грн.), їх балансова вартість – 1 000 грн. Оплату від покупця отримано в лютому 2016 року.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити операцію в обліку продавця.

рішення

Дохід від реалізації МШП слід відобразити за Кт 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів». При цьому списання собівартості реалізованих МШП – за Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Відпущено МШП покупцеві

 

Накладна типової форми № М-11*

 

361

 

712

 

1 800

 

2

 

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

 

Податкова накладна

 

712

 

641/ПДВ

 

300

 

3

 

Списано собівартість реалізованих МШП

 

Типова форма № М-11

 

943

 

22

 

1 000

 

4

 

Отримано оплату за МШП

 

Виписка банку

 

311

 

361

 

1 800

 

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали