• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відповідальність за порушення при використанні РРО

Недотримання законодавства у сфері застосування РРО загрожує порушнику фінансовою та адміністративною відповідальністю. У консультації розглянемо, які санкції в зазначеній сфері та за які види правопорушень застосовуються до суб'єктів господарювання (далі – СГ) та їх посадових осіб.

Фінансова відповідальність

Контроль над дотриманням СГ порядку проведення розрахунків за товари (послуги) здійснюють органи ДФС шляхом проведення фактичних і документальних перевірок (ст. 15 Закону № 265). У випадку виявлення правопорушень вони мають право застосовувати фінансові санкції, направивши (вручивши) порушнику податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) (ст. 116 ПК).

Розміри штрафів за порушення у сфері застосування РРО визначені ст. 17–24 Закону № 265 (див. табл. 1). Штраф слід сплатити у 10-денний строк, якщо, звичайно, платник податків не оскаржив ППР (ст. 25 Закону № 265).

Платник податків має право оскаржити винесене ППР:

в адміністративному порядку – протягом 10 календарних днів, що настають за днем його отримання (п. 56.3 ПК);

судовому порядку – протягом 1 095 днів (п. 56.18 ПК). Незважаючи на такий тривалий строк, рекомендуємо оскаржити рішення протягом 10 календарних днів після його отримання, оскільки після закінчення цього строку грошове зобов'язання вважається погодженим і платник податків зобов'язаний його сплатити. При судовому оскарженні грошове зобов'язання вважається неузгодженим до моменту набуття чинності судового рішення.

Таблиця 1. Фінансові санкції, установлені Законом № 265

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма Закону № 265

1

2

3

Відповідальність СГ, які зобов'язані застосовувати РРО

Установлення протягом календарного року в ході перевірки фактів:
– проведення розрахункових операцій із використанням РРО або розрахункових книжок (далі – РК) на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);
– непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи;
– невідповідності в юросіб суми готівкових коштів у місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті, більш ніж на 10 % МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юрособою РК – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;
– нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення такої операції без використання РК на окремому госпоб’єкті СГ

1 грн. – за порушення, вчинене вперше;
100 % вартості проданих із порушеннями товарів (послуг) – за кожне наступне порушення

П. 1 ст. 17

Невикористання РК при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених Законом № 265

20 НМДГ
(340 грн.)

П. 3 ст. 17

Використання незареєстрованної належним чином РК

Порушення встановленого порядку використання РК

Незберігання РК протягом установленого законом строку

Нероздрукування контрольної стрічки, нестворення її в електронній формі на РРО або виявлення спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі

10 НМДГ
(170 грн.)

П. 5 ст. 17

Проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості

5 НМДГ
(85 грн.)

П. 6 ст. 17

Порушення встановленого п. 1 ст. 9 Закону № 265 порядку проведення розрахунків (при торгівлі продукцією власного виробництва) через каси підприємств, установ та організацій, у яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів і видачею відповідних квитанцій, підписаних та завірених печаткою (при наявності) у встановленому порядку

10 НМДГ
(170 грн.)

П. 7 ст. 17

Порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті

Застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, до конструкції або програмного забезпечення якого внесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, за умови відсутності або пошкодження пломби центру сервісного обслуговування (далі – ЦСО)

100 НМДГ
(1 700 грн.)

П. 8 ст. 17

Неподання до податкових органів звітності, пов'язаної із застосуванням РРО, РК і копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків із РРО дротовими і бездротовими каналами зв'язку, у разі її обов'язкового подання

10 НМДГ
(170 грн.)

П. 9 ст. 17

Реалізація товарів, не врахованих у встановленому порядку

Подвійна вартість товарів, не врахованих за місцем реалізації та зберігання, за цінами їх реалізації, але не менше
10 НМДГ
(170 грн.)*

Ст. 20

* Даний штраф не застосовується до фізосіб-підприємців, які є платниками єдиного податку і не зареєстровані платниками ПДВ.

Відповідальність ЦСО

Незабезпечення гарантійного ремонту РРО в строки, установлені Законом № 265*, і невведення в експлуатацію резервного РРО, належним чином зареєстрованого на СГ

5 розмірів МЗП,
установленої на 1 січня податкового (звітного) року**

Ст. 171

Установлення факту внесення ЦСО, який здійснює техобслуговування та ремонт РРО, до конструкції або програмного забезпечення належним чином опломбованого РРО змін, не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

300 НМДГ
(5 100 грн.)

Ст. 24

* Строк виконання гарантійного ремонту становить 7 робочих днів (ст. 14 Закону № 265).
** На 01.01.17 р. МЗП становить 3 200 грн., отже, розмір штрафу цього року – 16 000 грн.

Відповідальність продавців РРО

Реалізація РРО із числа включених до Держреєстру РРО, до конструкції або програмного забезпечення яких унесено зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

500 НМДГ
(8 500 грн.)
за кожний реалізований РРО*

Ст. 19

* При цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а сама реалізована продукція підлягає конфіскації.

Адміністративна відповідальність

За порушення порядку застосування РРО нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі – КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність. Цей вид відповідальності, на відміну від фінансової, застосовується до посадових осіб підприємств або осіб, які здійснюють розрахунки (див. табл. 2).

Таблиця 2. Адміністративні стягнення за порушення норм КУпАП

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма КУпАП

1

2

3

Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Від 2 до 5 НМДГ (від 34 до 85 грн.) – відносно осіб, які здійснюють розрахункові операції (касир);
від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.) – відносно посадових осіб (головний бухгалтер, керівник)

Ст. 1551*

Ті самі дії, вчинені особою, на яку вже був накладений штраф за ст. 1551

Від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.) – відносно осіб, які здійснюють розрахункові операції (касир);
від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.) – відносно посадових осіб (головний бухгалтер, керівник)

* Орган ДФС складає протокол про адміністративне правопорушення (ст. 255 КУпАП), а от розглядають справи про таке правопорушення і виносять постанови про застосування стягнення – суди (ст. 221 КУпАП).

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у т. ч. перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання встановлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів

Від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн.);
від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн.) – за повторне порушення протягом року

Ст. 16315*

* Накладати стягнення має право орган ДФС.

Складання адмінпротоколу. У протоколі про адмінправопорушення повинні бути зазначені (ст. 256 КУпАП):

 • дата та місце його складання;
 • посада, П. І. Б. посадової особи, яка склала протокол;
 • відомості про порушника, у відношенні якого складено протокол (П. І. Б., дата і місце народження, місце проживання і т. д.);
 • час і місце здійснення, суть правопорушення;
 • нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення;
 • адреси свідків (якщо такі були);
 • пояснення особи, у відношенні якої складено протокол;
 • інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Протокол підписується посадовою особою органу ДФС, яка його склала, та особою, яка притягується до адмінвідповідальності. Якщо є свідки, вони також підписують документ.

Посадова особа підприємства, яка притягується до адмінвідповідальності, може подати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу (додаються до документа), а також викласти мотиви своєї відмови в його підписанні. Радимо не відмовлятися від підписання протоколу, а підписати його із запереченнями.

Строки давності. Адміністративне стягнення повинне бути накладене з урахуванням строків давності, передбачених ст. 38 КУпАП, тобто не пізніше ніж:

 • через 3 місяці із дня вчинення правопорушення або його виявлення (якщо порушення є триваючим) – за адмінправопорушеннями, підвідомчими суду (у нашому випадку – за ст. 1551 КУпАП);
 • через 2 місяці із дня вчинення правопорушення або його виявлення (якщо порушення є триваючим) – за всіма іншими адмінправопорушеннями (у нашому випадку – за ст. 16315 КУпАП).

Сплата штрафу. Адмінштраф повинен бути сплачений не пізніше 15 днів із дня вручення порушнику постанови про накладення штрафу, а при оскарженні постанови – не пізніше 15 днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення (ст. 307 КУпАП).

Звертаємо увагу: при несплаті в зазначений строк штраф стягується в примусовому порядку державною виконавчою службою в подвійному розмірі суми, визначеної в постанові (ст. 308 КУпАП).

Крім фінансових та адміністративних санкцій при відсутності належним чином зареєстрованого РРО до порушника може бути застосований адміністративний арешт на підставі пп. 94.2.4 ПК.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали