Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Банк ліквідується, а на рахунку підприємства залишилися гроші: що можна зробити?

Із цієї статті ви дізнаєтеся: звідки отримати інформацію про те, що обслуговуючий банк ліквідується. Як правильно оформити, коли і кому передати документи, що підтверджують борг банку перед підприємством або підприємцем.

Що можна зробити на практиці: потрапити до реєстру кредиторів ліквідовуваного банку. Тоді у вас буде можливість отримати свої гроші за рахунок майна банку.

Коротко нагадаємо історію питання. Якщо НБУ визнає банк неплатоспроможним, такий банк потрапляє під нагляд Фонду гарантування внесків фізичних осіб (далі – Фонд). Цей Фонд виводить неплатоспроможний банк з ринку і запроваджує у банку тимчасову адміністрацію на 3–6 місяців. Протягом цього строку Фонд намагається відновити платоспроможність банку:

 • запроваджує мораторій на задоволення вимог кредиторів;
 • шукає інвестора, який купить неплатоспроможний банк;
 • створює перехідний банк.

Якщо реанімувати банк Фонду не вдалося, то банк буде ліквідований, а його майно розпродане для погашення вимог кредиторів за встановленою черговістю. Ось про це й поговоримо докладніше в сьогоднішній консультації.

Хто приймає рішення про ліквідацію банку? Хто проводить ліквідацію?

Фонд звертається до НБУ з пропозицією відкликати раніше видану ліцензію й ліквідувати неплатоспроможний банк. На підставі цієї пропозиції Правління НБУ приймає постанову про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку і направляє його Фонду як ліквідатору банку (ч. 1 ст. 35, ч. 3 ст. 44 Закону від 23.02.12 р. № 4452-VI, далі – Закон № 4452).

Отримавши «добро» від НБУ, виконавча дирекція Фонду вже своїм рішенням призначає уповноважену особу для ліквідації банку від імені Фонду (далі – ліквідатор) (ч. 1 ст. 46 Закону № 4452). З дня призначення ліквідатора повноваження з управління банком і його майном переходять від тимчасової адміністрації до ліквідатора (ч. 2 ст. 37, ст. 47-48 Закону № 4452).

З яких офіційних джерел суб'єкт господарювання може дізнатися про ліквідацію банку?

Отримати відомості про відкликання банківської ліцензії, початок процедури ліквідації банку і призначення ліквідатора (ч. 1, 2, 4 ст. 45 Закону № 4452) можна:

 • на офіційній сторінці Фонду в Інтернеті http://www.fg.gov.ua у розділі «Оголошення». Щоб прочитати оголошення повністю, треба клікнути по виділеній синім кольором назві цього оголошення;
 • з газет «Урядовий кур'єр» або «Голос України»;
 • з оголошення, розміщеного у приміщеннях банку, де обслуговують клієнтів.

В оголошенні про відкликання банківської ліцензії, початок процедури ліквідації банку і призначення ліквідатора будуть зазначені (ч. 3 ст. 45 Закону № 4452):

 • найменування та інші реквізити ліквідовуваного банку;
 • дата і номер рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 • дата і номер рішення Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду – ліквідатора;
 • П. І. Б. ліквідатора – уповноваженої особи Фонду;
 • інформація про місце і строк прийняття вимог кредиторів.

У який строк підприємство або підприємець може заявити про свої кредиторські вимоги до банку?

Строк для заяви вимог кредиторів становить 30 днів з дня опублікування оголошення про відкликання банківської ліцензії, початок процедури ліквідації банку і призначення ліквідатора (ч. 5 ст. 45 Закону № 4452).

Як скласти заяву про наявність у суб'єкта господарювання кредиторських вимог до банку?

Законодавчих вимог до форми і змісту такої заяви не встановлено. Виходячи з практики, у такій заяві слід: зазначити, кому і за якою адресою подається заява; викласти суть своїх вимог до банку.

До заяви треба додати підтвердні документи, наприклад: копію договору банківського рахунка (щоб підтвердити, що ви клієнт цього банку); виписку за рахунком на дату подання заяви або на максимально наближену дату (щоб підтвердити, що на вашому рахунку є гроші).

Заява повинна бути підписана: керівником підприємства (і завірена печаткою підприємства) або уповноваженим представником, який діє на підставі довіреності, підписаної керівником і завіреної печаткою підприємства; підприємцем або уповноваженою ним особою, повноваження якої підтверджено нотаріально посвідченою довіреністю.

Заяву про кредиторські вимоги до банку ви можете скласти в довільній формі або скористатися нашим зразком.

ЗРАЗОК

18.08.14 р. № 1-КР

Уповноваженій особі
Фонду гарантування внесків фізичних осіб
Тарасенко Л. Д.
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Саксаганського, 345

Заява про кредиторські вимоги
стосовно ліквідовуваного банку «Золота Антилопа»

Між товаристом з обмеженою відповідальністю «Міранда» (далі – ТОВ «Міранда») і публічним акціонерним товариством комерційним банком «Золота Антилопа» (далі – Банк) укладено договір банківського рахунка від 19.08.10 р. № 123456/04. За умовами цього договору Банк зобов'язався приймати і зараховувати кошти, що надходять на рахунок № 26000987678954, відкритий ТОВ «Міранда», а також виконувати розпорядження ТОВ «Міранда» про перерахування і видачу відповідних грошових сум, проведення інших операцій з рахунка.

Банком порушено умови договору банківського рахунка, зокрема, починаючи з 28.04.14 р. по сьогоднішній день кошти, що знаходяться на рахунку № 26000987678954, не перераховувалися згідно з розпорядженням ТОВ «Міранда» – платіжним дорученням від 28.04.14 р. № 23, від 19.05.14 р. № 32, від 23.06.14 р. № 40, від 28.07.14 р. № 47. Станом на 15.08.14 р. на рахунку № 26000987678954 в Банку знаходяться кошти, що належать ТОВ «Міранда», у сумі 345 987,65 грн., що підтверджується випискою від 15.08.14 р. з рахунка № 26000987678954.

У газеті «Голос України» від 16.08.14 р. № 156 (5906) опубліковано оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію Банку і призначення уповноваженої особи для ліквідації Банку. На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 45, ч. 1 ст. 49 Закону № 4452, ПРОШУ:

акцептувати (визнати) кредиторські вимоги ТОВ «Міранда» до ПАТ КБ «Золота Антилопа» в сумі 345 987,65 грн.

Додатки:

1. Копія договору банківського рахунка від 19.08.10 р. № 123456/04.

2. Копія виписки від 15.08.14 р. з рахунка № 26000987678954.

Директор ТОВ «Міранда» (підпис) О. Г. Шелестенко

М. П.


Як подати заяву ліквідаторові – уповноваженій особі Фонду?

Подати заяву уповноваженій особі Фонду ви можете:

 • з нарочним, отримавши на другому примірнику заяви позначку про отримання. Це зручно, якщо вимоги кредиторів приймаються в тому самому населеному пункті, де ви знаходитеся;
 • рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Опис цінного листа, завірений поштою, буде доказом, що ліквідатору направлено саме заяву про наявність кредиторських вимог до банку, а повідомлення про вручення підтвердить його вручення ліквідатору.

Як отримати підтвердження, що заявлені кредитором вимоги до банку визнано?

Протягом 90 днів з дня опублікування оголошення про відкликання банківської ліцензії та початок процедури ліквідації банку уповноважена особа Фонду (ліквідатор) складає реєстр акцептованих (визнаних) вимог кредиторів.

У цьому реєстрі зазначається сума заборгованості банку перед кожним кредитором і черговість погашення вимог кожного кредитора. Вимоги кредиторів – суб'єктів господарювання відносяться до сьомої черги погашення (ч. 2 ст. 49, п. 7 ч. 1 ст. 52 Закону № 4452).

До перших шести черг погашення віднесено:

1. Вимоги, що виникли у зв'язку із завданням шкоди здоров'ю і життю громадян.

2. Вимоги про виплату заробітної плати працівникам банку, що виникли до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3. Вимоги Фонду про повернення позики, наданої банку в період дії тимчасової адміністрації з метою:

 • забезпечити виплату вкладникам коштів за договорами вкладу або банківського рахунка, якщо строк дії цих договорів минув;
 • покрити витрати банку на здійснення господарської діяльності або на залучення необхідних фахівців (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів), якщо у банку не вистачає для цього власних коштів.

4. Вимоги вкладників – фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом.

5. Вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої банком для забезпечення кредитів рефінансування.

6. Вимоги фізосіб (крім підприємців), платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано.

Реєстр вимог кредиторів затверджується виконавчою дирекцією Фонду. Про те, що їх вимоги до банку акцептовано (визнано), кредитори можуть дізнатися (ч. 5 ст. 49 Закону № 44522):

 • на офіційній сторінці Фонду в Інтернеті http://www.fg.gov.uа у розділі «Оголошення»;
 • на офіційному сайті ліквідовуваного банку;
 • з оголошення, розміщеного у приміщеннях ліквідовуваного банку, доступних для відвідування клієнтами.

В оголошенні буде зазначено адресу, за якою можна звернутися за отриманням документального підтвердження, що ваші вимоги до банку акцептовано (визнано).

Зверніть увагу: починаючи з 4 липня 2014 року ліквідатор (уповноважена особа Фонду) не зобов'язаний письмово сповіщати кредитора про акцептування (визнання) його вимог до банку (зміни внесено до ч. 5 ст. 49 Закону № 4452). Тобто, заявивши про свої вимоги до банку, не варто сидіти і чекати письмового підтвердження, що їх визнано. Кредитору необхідно відстежувати інформацію у вищеназваних джерелах, а потім звертатися за зазначеною адресою за документальним підтвердженням визнання своїх вимог до банку.

Вимоги до банку, не включені до реєстру акцептованих (визнаних) вимог кредиторів, уважаються погашеними і не задовольнятимуться в ході ліквідаційної процедури (ч. 8 ст. 49 Закону № 4452).

Що робити, якщо ліквідатор відхилив повністю або частково кредиторські вимоги суб'єкта господарювання до банку?

У такому разі кредитор має право оскаржити дії ліквідатора в судовому порядку за правилами Господарського процесуального кодексу (ч. 4 ст. 49 Закону № 4452).

Скільки часу зазвичай триває ліквідація банку?

Процедура ліквідації банку може тривати від одного року до 4 років (ч. 5 ст. 44 Закону № 4452). Спочатку проводиться інвентаризація коштів, майна і майнових прав банку, і за її результатами формується ліквідаційна маса, за рахунок якої надалі погашатимуться вимоги кредиторів.

Після затвердження Фондом результатів інвентаризації уповноважена особа Фонду починає реалізацію майна банку. Мета – отримати максимально можливу виручку в найбільш короткий строк. Порядок та умови реалізації майна, уключеного до ліквідаційної маси, затверджуються Фондом (ст. 50-51 Закону № 4452).

Як погашаються вимоги кредиторів, якщо відразу зрозуміло, що задовольнити всіх у реєстрі не вийде?

Вимоги кредиторів задовольняються згідно із черговістю, визначеною реєстром кредиторів. Вимоги кожної наступної черги кредиторів задовольняються після повного погашення вимог кредиторів попередньої черги.

Що робитиме ліквідатор, якщо для повного погашення вимог кредиторів однієї черги не вистачає грошей?

У цьому випадку ліквідатор поділить наявну суму між кредиторами однієї черги – пропорційно до суми вимог кожного кредитора.

Що робити кредиторам, якщо грошей від продажу майна банку не вистачило для погашення їх визнаних вимог?

На жаль, вимоги кредиторів, не погашені через недостатність коштів у банку, уважаються погашеними (абзац другий ч. 5 ст. 52 Закону № 4452).

Що ще може зробити суб'єкт господарювання, поки триває процедура ліквідації банку?

Вплинути на проведення самої процедури ліквідації кредитор не може. Але може отримувати інформацію про хід ліквідації, наприклад:

 • переглядаючи оголошення на офіційній сторінці Фонду в Інтернеті http://www.fg.gov.ua у розділі «Оголошення»;
 • отримуючи відомості від ліквідатора у відповідь на свої письмові звернення.

Оскільки кредиторські вимоги суб'єктів господарювання погашаються банком у сьому чергу, важко прогнозувати, отримає підприємство або підприємець свої гроші повністю, частково чи взагалі не отримає. Адже це залежатиме від багатьох чинників, наприклад:

 • на яку суму буде сформовано ліквідаційну масу та яку виручку буде отримано від її реалізації;
 • наскільки великі будуть виплати, здійснювані поза черговістю погашення вимог кредиторів (не кредиторам), які пов'язані з проведенням ліквідації банку;
 • яка сума підлягатиме виплаті кредиторам, вимоги яких віднесено до першої – шостої черг погашення.

У будь-якому випадку не варто заздалегідь опускати руки. Адже якщо банк визнав ваші вимоги, у вас є шанс повернути свої гроші або їх частину.

ВИСНОВКИ

Припустимо, ваші гроші залишилися на рахунку в банку, який знаходиться в процедурі ліквідації. У цьому випадку необхідно діяти, щоб отримати шанс їх повернути, а саме:

 • відстежувати оголошення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 • подати ліквідаторові заяву про наявність до банку кредиторських вимог;
 • цікавитися ходом ліквідаційної процедури.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали