• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Звітність із єдиного податку в підприємців

22.01.2018 20842 0 3


На що звернути увагу:

 • платники єдиного податку (далі – ЄП) першої та другої груп повинні звітувати поквартально у випадках, передбачених пп. 296.1.5 Податкового кодексу (далі – ПК);
 • підприємці-єдинники подають декларацію навіть у разі відсутності господарської діяльності;
 • у декларації слід зазначати фактичну чисельність працівників у звітному періоді.

Загальні правила подання звітності

За якою формою підприємцям – платникам ЄП слід подавати звітність?

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця подається за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 578 (далі – декларація). Нагадаємо, що до форм декларацій були внесені зміни наказом Мінфіну від 17.03.17 р. № 369. Цей наказ набув чинності 5 травня 2017 року, тобто в II кварталі 2017 року. Тому оновлена ним форма для складання звітності застосовується починаючи з III кварталу цього року (п. 46.4 ПК).

Тобто оновлену звітність вперше подавали платники ЄП третьої групи за III квартал 2017 року, оскільки вони звітують поквартально. А платники ЄП першої та другої груп вперше подаватимуть таку звітність за 2017 рік, оскільки у них звітним періодом є рік (п. 294.1 ПК).

У який строк слід подати декларацію?

Звітним періодом для платників ЄП першої та другої груп є рік. Отже, декларацію вони повинні подати протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року. Тобто за 2017 рік їм слід відзвітувати не пізніше 1 березня 2018 року (четвер).

Звітний період для платників ЄП третьої групи – квартал. Тому декларацію вони зобов'язані подати протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Так, за IV квартал 2017 року їм слід відзвітувати не пізніше 9 лютого 2018 року (п'ятниця).

Зверніть увагу! Платники ЄП першої та другої груп повинні звітувати поквартально, якщо вони (пп. 296.1.5 ПК):

 • перевищили протягом року граничний обсяг доходу, установлений для них п. 291.4 ПК (для першої групи – 300 000 грн., для другої групи – 1 500 000 грн.);
 • самостійно перейшли на сплату ЄП за ставками, установленими для більш «високої» групи (це друга група – для платників ЄП першої групи і третя група – для платників ЄП другої групи);
 • відмовилися від застосування спрощеної системи і перейшли на загальну систему оподаткування.

Що робити, коли останній день строку, передбаченого для подання декларації, припав на вихідний або святковий день?

У такому разі останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПК).

Чи потрібно подавати декларацію, якщо у звітному періоді підприємець не провадив діяльність?

Підприємці-єдинники, які не отримували протягом звітного періоду доходи і не мають об'єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, усе одно зобов'язані подавати податкову декларацію (ЗІР, категорія 107.08).

Порядок заповнення декларації

Загальні правила заповнення декларації

1. Декларація заповнюється наростаючим підсумком – як правило, з початку звітного року (п. 296.7 ПК). Разом з тим у новоствореного підприємця звітний період починається (п. 294.4 ПК):

 • з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому підприємець зареєстрований платником ЄП, – для єдинників першої та другої груп. За умови, що новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, у якому відбулася його держреєстрація;
 • з 1-го числа місяця, у якому відбулася держреєстрація, – для єдинників третьої групи. За умови, що новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування протягом 10 календарних днів з дня своєї держреєстрації.

2. Підставою для заповнення декларації є дані книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат (для платників ЄП третьої групи за ставкою 3 %). Форма книг затверджена наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 579.

3. Якщо відсутні дані для заповнення будь-якого рядка декларації, то в паперовій формі декларації проставляється прочерк, а в електронній формі такий рядок залишається незаповненим.

4. Доходи, які оподатковуються за основними і підвищеними ставками, відображаються в декларації окремо (пп. 296.5.3, 296.5.4 ПК).

Заголовна частина

Поле 01. Тут проставляється позначка «Х» залежно від типу декларації:

 • «Звітна» — якщо подається звичайна звітна декларація;
 • «Звітна нова» — якщо платник податків подає звітну декларацію повторно. Як правило, така декларація подається, якщо в раніше поданій декларації виявлена помилка, а строк подання декларації за цей звітний період ще не минув;
 • «Уточнююча» — при поданні уточнюючої декларації. Така декларація подається для виправлення помилок, допущених у декларації, строк подання якої вже минув;
 • «Довідково» — якщо декларація подається з метою отримати довідку про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком (п. 296.8 ПК). Рішення про строк подання такої декларації платник ЄП приймає самостійно.

Поле 02. У ньому проставляється позначка «Х», що відповідає поточному звітному періоду, за який подається декларація: квартал, півріччя, три квартали, рік. А якщо подається декларація з позначкою «Довідково» — зазначається порядковий номер місяця, за який подається така декларація.

Поле 03. Заповнюється у випадку, якщо в декларації виправляються помилки за минулі звітні періоди.

Поле 04. Тут слід зазначити найменування податкового органу, куди подається декларація. Зверніть увагу: якщо платник ЄП у 2017 році перейшов до іншого адміністративного району, до кінця 2017 року він подає декларацію і сплачує податок за старою адресою (п. 10.13 розд. Х Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588).

Поле 05. Зазначається П. І. Б. підприємця відповідно до реєстраційних документів.

Поле 06. Податкова адреса (місце проживання) підприємця.

Поле 07. Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія і номер паспорта для осіб, які відмовилися від отримання ІПН, про що мають у паспорті відповідну позначку.

Розділ I

Поле 08. Заповнюється єдинниками другої та третьої груп. Тут зазначається фактична чисельність найманих працівників підприємця у звітному періоді. Згідно з роз'ясненнями ДФС (ЗІР, категорія 107.08), коли чисельність найманих працівників протягом звітного періоду мінялася, слід зазначити максимальну кількість працівників, які одночасно перебували в трудових відносинах з підприємцем, за будь-який з місяців звітного періоду. При цьому не враховуються працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах і відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також мобілізовані працівники (пп. 291.4.1 ПК).

Поле 09. Заповнюється всіма підприємцями. Тут наводиться код і назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД-2010, яка здійснювалася підприємцем у звітному періоді і від якої був отриманий дохід (у тому числі й заборонені для платників ЄП види діяльності, якщо вони були).

Розділи II, III, IV

У цих розділах відображається інформація про доходи єдинника першої групи (розд. II), другої групи (розд. III), третьої групи (розд. IV).

Єдинники першої та другої груп (у розділах II та III відповідно) декларують з поквартальним розбиттям щомісячні авансові внески з ЄП, які належать до сплати. Зверніть увагу: сума фактично сплачених внесків у цьому випадку не має значення (ЗІР, категорія 107.08). Вона буде занесена контролюючим органом до інтегрованої картки платника, а сума перевищення фактично сплачених авансових внесків над нарахованими (або сума заниження) вважатиметься переплатою (недоплатою) з ЄП.

Нагадаємо, що в єдинників першої та другої груп розмір ЄП не залежить від суми отриманого доходу. Але тільки у випадку, якщо такі єдинники не порушували правил, установлених для своєї групи.

У рядку 01 розд. ІІ, у рядку 03 розд. ІІІ, у рядках 05 та 06 розд. IV декларації зазначається обсяг доходу за звітний період від провадження госпдіяльності, який обкладається ЄП за фіксованою ставкою для першої (другої) групи або за ставками ЄП 3 % (без урахування ПДВ) та 5 % платниками третьої групи. Сума такого доходу має відповідати підсумковим даним графи 6 Книги обліку доходів за звітний період (гр. 7 Книги обліку доходів і витрат).

Завважимо, що згідно з роз'ясненнями ДФС (ЗІР, категорія 107.08; Індивідуальна податкова консультація від 06.06.17 р. № 470/6/99-99-12-02-03-15/ІПК) у разі повернення сум раніше отриманих передоплат за товари (послуги):

 • у тому ж звітному періоді, у якому вони були отримані, – такі суми не включаються до складу доходу підприємця-єдинника;
 • в іншому звітному періоді – підприємець повинен включити суму отриманої передоплати до складу доходу в періоді її отримання. А в періоді, коли відбулося повернення передоплати, він повинен зробити перерахунок доходу за цей період (тобто зменшити дохід на повернену суму).

Правда, слід завважити: такий підхід до відображення повернених передоплат може призвести до того, що сума доходу підприємця за звітний період матиме від’ємне значення.

У рядку 02 розд. ІІ, рядку 04 розд. ІІІ, рядку 07 розд. IV декларації відображаються доходи, що обкладаються ЄП за ставкою 15 %.

Розділ V

Цей розділ заповнюється наростаючим підсумком з початку року. При цьому його не потрібно заповнювати в разі подання декларації з позначкою «Довідково».

Алгоритм заповнення рядків цього розділу простий:

 • у рядку 8 – дублюються показники рядків 01–07;
 • рядку 9 – розраховується сума податку за ставкою 15 %;
 • рядках 10 та 11 – зазначається сума ЄП, розрахована за ставками 3 % та 5 %. Ці рядки заповнюють тільки платники ЄП третьої групи;
 • рядку 12 – відображається сума податкових зобов'язань, нарахована за звітний період (сумарне значення рядків 9–11);
 • рядку 13 – зазначається сума ЄП, нарахованого за минулий звітний період з урахуванням уточнень;
 • рядку 14 – відображається сума податку, що належить до сплати до бюджету (різниця між рядками 12 та 13).

Розділ VI

У цьому розділі виправляються помилки, допущені підприємцем у раніше поданих деклараціях. Нагадаємо, що помилку можна виправити протягом 1 095 днів (ст. 102 ПК).

У розділі VI слід зазначити:

 • у рядку 15 – суму ЄП з рядка 14 декларації за уточнюваний період. Тобто з урахуванням помилки;
 • рядку 16 – правильну суму податкового зобов'язання за уточнюваний період;
 • рядках 17 та 18 – різницю між правильною (ряд. 16) і помилковою (ряд. 15) сумами. Зверніть увагу: у рядку 18 наводиться показник з додатним значенням, хоча сума податкових зобов'язань зменшується;
 • рядку 19 – суму штрафу залежно від способу виправлення: у розмірі 3 % недоплати при виправленні помилки через уточнюючу декларацію, у розмірі 5 % – якщо помилка виправляється в поточній декларації. Цей рядок заповнюється, якщо сума податкових зобов'язань в уточнюючому періоді була занижена;
 • рядку 20 – суму пені, розраховану відповідно до пп. 129.1.3 ПК. Цей рядок також заповнюється у разі недоплати податку за уточнюваний період.

Для наочності покажемо заповнення декларації на числовому прикладі.

Приклад
Підприємцем – платником ЄП третьої групи за ставкою 5 % у 2017 році були отримані доходи в такому розмірі: I квартал – 900 000 грн., II квартал – 1 500 000 грн., III квартал – 1 800 000 грн., IV квартал – 1 200 00 грн.
Загальна сума доходу, отриманого підприємцем за 2017 рік, становить 5 400 000 грн. Тобто граничний обсяг доходу, допустимий для єдинників третьої групи, був перевищений на 400 000 грн. Тому підприємець з I кварталу 2018 року переходить на загальну систему оподаткування. Наведемо фрагмент заповненої ним декларації за 2017 рік.

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали