• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Декларація єдинників першої та другої груп за 2016 рік


Акценти статті: правила заповнення податкової декларації платниками єдиного податку (далі – ЄП) першої та другої групи, для яких звітним періодом є рік.


Загальні положення

За загальним правилом платники ЄП першої та другої груп повинні відзвітувати за 2016 рік не пізніше 1 березня 2017 року (це середа) (п. 296.2, пп. 49.18.3 Податкового кодексу, далі – ПК).

Однак зверніть увагу: якщо єдинник першої групи в 2016 році перейшов до другої групи, то він повинен був подавати декларації щокварталу (пп. 296.5.1 ПК). Тобто відзвітувати за 2016 рік (наростаючим підсумком) такому єдиннику слід було не пізніше 9 лютого 2017 року. Такий самий граничний строк подання декларації діє і для єдинників, які в 2016 році перевищили припустимий обсяг доходу, установлений для них пп. 1 і 2 п. 291.4 ПК, або самостійно вирішили перейти на сплату ЄП за ставками для другої або третьої групи (пп. 296.5.1 ПК).

Зауважимо, що з 1 січня 2017 року до пп. 296.5.1 ПК унесено зміни, згідно з якими квартальний звітний період установлюється і для єдинників, які відмовляються від спрощеної і переходять на загальну систему оподаткування. До внесення таких змін контролюючий орган регулював це питання своїми роз'ясненнями (див., наприклад, ЗІР, категорія 107.08, із 1 січня 2017 року переведено до складу недіючих у зв'язку із внесенням змін до ПК). Так що єдинники, які дотримувалися таких роз'яснень, при відмові від застосування спрощеної системи у звітному році повинні були відзвітувати у квартальний строк.

Єдинники подають до свого органу ДФС Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 578 (далі – Наказ № 578, декларація). При цьому платники ЄП, які не отримали доходу у звітному періоді і не мають показників для декларування, можуть декларацію за цей звітний період не подавати. Така «пільга» спеціально передбачена для них п. 49.2 ПК із 1 січня 2017 року (раніше однозначності в даному питанні не було). Тобто єдинники можуть не подавати «пусту» декларацію вже за підсумками 2016 року. Хоча в ЗІР (категорія 107.08) відповідь про те, що звітність потрібно подавати в будь-якому разі, поки що не переведено до категорії недіючих.

Також єдинники не зобов'язані подавати звітність в електронному вигляді. Це випливає з п. 49.4 ПК.

Правила заповнення декларації

Декларацію заповнюють на підставі даних книги обліку доходів наростаючим підсумком за 2016 рік (п. 296.7 ПК). Форму книги затверджено наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 579.

У декларації єдинники відображають суми авансових внесків з ЄП і оподатковуваних доходів.

Суми доходу в деклараціях єдинники вказують у гривнях із копійками. У всіх рядках, які вони не заповнюють, ставлять прочерки.

Єдинники першої та другої груп заповнюють заголовну частину декларації та такі розділи:

 • розд. І «Загальні показники підприємницької діяльності»;
 • розд. V «Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку»;
 • розд. VІ «Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» – у випадку виправлення помилки як у поточній декларації, так і за допомогою уточнюючої декларації (розрахунку) (далі – УР).

Також заповнюється:

 • розд. ІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи» – єдинниками першої групи;
 • розд. ІІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи» – єдинниками другої групи.

Заповнення заголовної частини

У заголовній частині декларації в рядку 01 може бути проставлена позначка:

 • «01 – Звітна» – якщо подається звичайна звітна декларація;
 • «02 – Звітна нова» – якщо платник податків подає звітну декларацію повторно. Така ситуація виникає, якщо помилку в раніше поданій декларації виявлено до закінчення строку подання декларації за поточний звітний період. Тоді можна встигнути подати нову декларацію замість помилкової;
 • «03 – Уточнююча». Така декларація є уточнюючим розрахунком (далі – УР) і подається, якщо помилка виправляється після закінчення строку подання декларації за той звітний період, у якому її допущено;
 • «04 – Довідково». Така декларація подається в будь-який момент, коли фізособа-єдинник хоче отримати довідку від податкового органу про свої доходи за будь-який бажаний період (у цьому випадку в полі ряд. 01 може з'явитися нестандартний період, відмінний від кварталу та року).

У рядку 02 ставиться відмітка, що відповідає поточному звітному періоду, за який подається декларація. У декларації за 2016 рік потрібно поставити відмітку в клітинці «рік», а також заповнити поле «2016 року».

У рядку 03 при цьому ставляться прочерки.

А якщо єдинник виправляє помилку і подає УР, тоді в рядках 02 і 03 повинен бути проставлений той самий період, що відповідає тому, за який виправляється помилка. Наприклад, якщо в 2016 році виправляється помилка за період 2015 року, то в рядках 02 і 03 слід указати саме період 2015 року. Такий порядок заповнення рядків 2 і 3 випливає з роз'яснення (ЗІР, категорія 107.01).

Рядки 04–07 заповнюються відповідними реквізитами податкового органу та єдинника.

Особливості заповнення розд. І

У рядку 08 «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» вказується чисельність працівників за той місяць звітного періоду, у якому вона була найбільшою (ЗІР, категорія 107.08). У цю кількість не потрібно включати працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 або 6 років (при наявності довідки) (пп. 291.4.1 ПК); працюючих за цивільно-правовими договорами (ЗІР, категорія 107.1); працівників, призваних по мобілізації в особливий період (пп. 291.4.1 ПК).

У рядку 09 «Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді» потрібно вказати ті види діяльності (згідно з кодами КВЕД), від яких єдинник отримував дохід у звітному періоді (ЗІР, категорія 107.08).

Особливості заповнення розділів ІІ, III і V

Єдинники першої та другої груп (у розділах II і III відповідно) декларують із поквартальною розбивкою щомісячні авансові внески з ЄП, що підлягають сплаті. Тобто сума фактично сплачених внесків у цьому випадку не важлива (ЗІР, категорія 107.08). Вона буде занесена контролюючим органом до інтегрованої картки платника, а сума перевищення (заниження) фактично сплачених авансових внесків над нарахованими буде вважатися переплатою (недоплатою) з ЄП.

Нагадаємо, для першої та другої групи місячні ставки ЄП установлюються місцевими радами на 1 січня кожного року і протягом року не змінюються (п. 293.2 ПК). У 2016 році їх граничний розмір становив відсоток від розміру мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного року (далі – МЗП), а саме:

 • для першої групи – 10 % МЗП:

1 378 грн. х 10 % = 137,80 грн.;

 • для другої групи – 20 % МЗП:

1 378 грн. х 20 % = 275,60 грн.

Таким чином, у єдинників першої та другої груп розмір ЄП не залежить від суми отриманого доходу. Але тільки у випадку, якщо такі єдинники не порушували правил, установлених для своєї групи.

Нагадаємо також, що згідно з п. 295.5 ПК єдинники першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати ЄП протягом одного календарного місяця в рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Для отримання такої пільги єдиннику потрібно подати відповідну заяву до своєї податкової інспекції (у випадку хвороби до заяви потрібно додати копії листка(ів) непрацездатності). У випадку звільнення сума несплаченого авансового внеску за відповідний період не вказується в декларації.

У рядку 01 розд. ІІ (у ряд. 03 розд. ІІІ) декларації вказується обсяг доходу за звітний період від здійснення госпдіяльності, який обкладається ЄП за фіксованою ставкою для першої (другої) групи. Він повинен відповідати підсумковим даним гр. 6 Книги обліку доходів за звітний період. Із нюансами визначення доходів, що обкладаються та не обкладаються ЄП, можна ознайомитися у розділі «Дані для розрахунків».

Рядок 02 розд. ІІ (ряд. 04 розд. ІІІ) декларації призначений для відображення доходів, що обкладаються ЄП за ставкою 15 %. Зазначимо, що в єдинника, який звітує протягом 60 календарних днів після закінчення річного звітного періоду, показників у даних рядках теоретично бути не повинно. Адже якщо такі доходи з'являються в єдинника у звітному періоді, то він автоматично повинен перейти до квартальних платників ЄП (пп. 296.5.1 ПК).

Водночас можливо, що при складанні звітності за рік єдинник виявить, що в якомусь кварталі цього року він отримав «заборонений» дохід, але не обклав його ЄП за ставкою 15 % і не перейшов на квартальний звітний період. Тоді доведеться відобразити такий дохід у річній декларації і вже із запізненням написати заяву про перехід на загальну систему оподаткування.

Нагадаємо, що за ставкою 15 % обкладаються види доходу єдинника першої та другої груп, перелічені в п. 293.4 ПК. Це дохід:

 • що перевищує 300 000 грн. (для першої групи) або 1 500 000 грн. (для другої групи);
 • отриманий у разі застосування негрошової форми розрахунків;
 • отриманий від видів діяльності, не зазначених у реєстрі єдинника, а також від видів, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (перелічені в п. 291.5 ПК);
 • отриманий від діяльності, не передбаченої пп. 1 або 2 п. 291.4 ПК.

Рядок 08 розд. V у декларації, яка подається в строки, установлені для річного звітного періоду, дублюється показниками або рядка 01 розд. ІІ, або рядка 03 розд. ІІІ декларації.

При цьому в рядках 09-14 розд. V проставляються прочерки.

Зазначимо, що в річній декларації не можуть бути одночасно заповнені рядки розділів ІІ та ІІІ. Адже таке заповнення передбачає перехід протягом звітного року до іншої групи і, відповідно, поквартальне подання декларації.

Особливості заповнення розд. VІ

Як і платники інших податків, єдинники мають право виправляти допущені помилки (з урахуванням строку давності в 1 095 днів) або в УР, або в поточній декларації.

При цьому єдинники першої та другої груп – у силу того, що ставка податку в них фіксована – зазвичай не стикаються з донарахуванням податкових зобов'язань через помилки в декларуванні доходу. Адже якщо єдинник з якоїсь причини не відобразив у декларації за минулий звітний період суму доходу і це не привело до переходу до іншої групи або на загальну систему оподаткування, обкладати такий дохід додатково ЄП не потрібно. При цьому суму такого доходу можна показати тільки в УР. Для цього в рядку 01 розд. ІІ (у ряд. 03 розд. ІІІ) УР потрібно вказати правильні показники доходу. При цьому розд. VІ УР заповнювати не слід. Крім того, у разі необхідності потрібно провести відповідні коригування сум доходів у Книзі обліку доходів.

Інші помилки минулих років, які призводять до донарахування ЄП за ставкою 15 %, єдинники на практиці не виправляють, а залишають для перевіряючих (у надії, що ці помилки не будуть ними виявлені).

Висновки

За загальним правилом платники ЄП першої та другої груп звітують за підсумками року в строки, передбачені для річного звітного періоду, за формою декларації, затвердженою Наказом № 578. Єдинники, які протягом звітного року перейшли до другої або до третьої групи, перевищили обсяг доходу, установлений для них пп. 1 і 2 п. 291.4 ПК, або самостійно прийняли рішення щодо переходу на загальну систему оподаткування, повинні подавати декларацію в строки, установлені для квартального звітного періоду. Єдинники не зобов'язані подавати звітність в елект­ронному вигляді (п. 49.4 ПК).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали