• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Трудові перевірки по-новому: чого чекати роботодавцеві?

Постановою КМУ від 26.04.17 р. № 295 затверджено:

 • Порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю (далі – Порядок контролю);
 • Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про працю (далі – Порядок нагляду).

Чим відрізняється контроль від нагляду, хто тепер виконуватиме ці дії та в чому полягають основні нововведення, що стосуються перевірок роботодавців? Ці питання сьогодні цікавлять кожного суб'єкта господарювання (далі – СГ). Розберемося з ними по порядку.

Здійснення контролю

Хто має право контролювати. Здійснювати контроль тепер уповноважені:

1. Держпраці та її територіальні органи (далі – Держпраці).

2. Виконавчі органи міськрад міст обласного значення і сільські, селищні, міські ради об'єднаних територіальних громад (далі – виконавчі органи). Правда, слід зазначити, що ці органи мають право контролювати тільки питання (п. 2 Порядку контролю):

 • своєчасності та повноти оплати праці;
 • дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці;
 • оформлення трудових відносин.

Безпосередньо контроль здійснюватимуть інспектори праці – представники як Держпраці, так і виконавчих органів. При цьому важливо, щоб в інспектора було службове посвідчення (його форма затверджується Мінсоцполітики, а видається воно Держпраці). Зверніть увагу: посвідчення інспекторів праці, які є посадовими особами виконавчих органів, також повинні бути видані Держпраці. Цікаво, що згідно з Порядком контролю Держпраці зобов'язана вести реєстр таких посвідчень і якщо в цьому реєстрі немає інформації про пред'явлене посвідчення, то воно вважається недійсним. Хоча, чи будуть відомості із цього реєстру загальнодоступними, поки що не зрозуміло (у Порядках про це нічого не сказано).

Як контролюватимуть. Формами контролю можуть бути (п. 2, 15 Порядку контролю):

 • інспекційні відвідування;
 • невиїзні інспектування, які проводяться в приміщенні органу контролю, за узгодженням із СГ і на підставі поданих документів і пояснень СГ.

Тривалість інспекційних відвідувань і невиїзних інспектувань – не більше 10 робочих днів (далі – р. д.), а для СМП і суб'єктів мікропідприємництва – не більше 2 р. д.

Чи повинні повідомляти СГ про інспекційні відвідування. І так, і ні. За загальним правилом інспектор праці повинен повідомити СГ про майбутні інспекційні відвідування (п. 8 Порядку контролю). Ось тільки в порядку нічого не сказано про те, у який строк і яким способом це повинно бути проведено. Крім того, якщо інспекційні відвідування пов'язані з виявленням неоформлених працівників і інспектор праці вважає, що повідомлення може зашкодити таким відвідування, тоді СГ не повідомляють.

Які документи повинні пред'явити контролери. Ніяких документів, крім службового посвідчення, оформленого належним чином (про це див. вище), вони пред'являти не зобов'язані. Проте ще до початку інспекційне відвідування підлягає повідомній реєстрації Держпраці (або територіальним органом Держпраці). Як вона проводитиметься і чи можна буде перевірити її наявність, поки що теж не зрозуміло.

Що стосується журналу перевірок, то СГ має право зажадати від представників контролюючого органу розписатися в ньому. Ось тільки Порядком контролю (пп. 4 п. 14) передбачено, що робити це слід перед передачею акта перевірки на підпис СГ (його уповноваженій особі). На наш погляд, це не зовсім коректно, адже за правилами ведення цього журналу перевіряючі повинні розписатися в ньому до початку перевірки (інспекційних відвідувань) (див. наказ Держкомпідприємництва від 10.08.98 р. № 18).

Коли можна не допустити перевіряючих. Підстави для недопуску встановлені пп. 2 п. 14 Порядку контролю, а саме:

 • якщо в перевіряючих відсутні службові посвідчення, оформлені відповідно до вимог цього Порядку;
 • якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітіки про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, розпорядження, вимоги, перелік питань, які підлягають інспекції;
 • якщо строк проведення інспекційних відвідувань перевищує строки, передбачені Порядком.

Які підстави для інспекційних відвідувань. У порядку контролю їх сім (п. 5):

1. За зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю.

2. За зверненням фізособи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин.

3. Згідно з рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із ЗМІ та інших джерел, доступ до яких не обмежено законодавством.

4. Згідно з рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю.

5. За повідомленням посадових осіб органів держнагляду (контролю) про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознаки порушення законодавства про працю.

6. За інформацією Держкомстату, ДФС, ПФУ та їх територіальних органів. Причому в цьому випадку йдеться не про виявлені цими органами правопорушення у сфері трудових відносин, а про припущення, що СГ допускає такі порушення. Наприклад, якщо в роботодавця більше 30 % осіб працюють за цивільно-правовими договорами або якщо протягом місяця кількість працівників, які трудяться на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 % і більше.

7. За інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників – членів профспілки, виявлені в ході здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.

Як оформляються результати здійсненого контролю. За результатами інспекційних відвідувань або невиїзного інспектування (в останній день) складається акт, який повинен бути підписаний інспектором з праці та керівником СГ або уповноваженою ним особою.

Цей акт може бути підписаний СГ із запереченнями, які можна надати протягом 3 р. д. із дати підписання акта. Якщо в ході здійснення контролю виявлено порушення, то не пізніше наступного робочого дня з моменту підписання акта або з моменту розгляду заперечень до акта перевірки на підставі акта виноситься розпорядження. Розпорядження також підписують обидві сторони. У ньому має бути зазначено строк усунення виявлених порушень. І якщо СГ у встановлений строк не усуне їх, до нього застосовуватимуться заходи відповідальності, передбачені законодавством. Правда, у цього правила є винятки. Санкції застосовуються відразу, разом із винесенням розпорядження, незалежно від того, що в ході інспектування або відвідування ці порушення були усунені, якщо йдеться:

 • про несвоєчасну або неповну виплату зарплати;
 • недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці;
 • використання праці неоформлених працівників.

Як оскаржити розпорядження. Винесене розпорядження можна оскаржити в 10-денний строк начальникові (його заступникові) відповідного територіального органу Держпраці. Якщо ж СГ не задоволений і цим рішенням, то він може знову подати скаргу безпосередньо начальникові (його заступникові) Держпраці. Своєчасне подання скарги тимчасово припиняє виконання розпоряджень і вимог.

Нагадаємо, у СГ завжди залишається право оскаржити результати контролю в судовому порядку (про це в порядку контролю не згадується).

Також завважимо, що СГ може сам ініціювати відвідування його інспекторами праці: за його письмовою заявою буде виконано аналіз стану дотримання законодавства про працю, за результатами якої складається довідка.

Здійснення нагляду

Якими є цілі нагляду. Основною метою нагляду є виявлення недоліків і порушень, допущених виконавчими органами у ході здійснення ними контролю та інших функцій, наданих їм ст. 259 КЗпП і ст. 34 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР. Саме їх і перевіряють у процесі нагляду.

Хто здійснює нагляд. Його здійснюють посадові особи Держпраці та її територіальних органів, які мають належним чином оформлені службові посвідчення.

Як здійснюється нагляд. Він здійснюється шляхом:

 • витребування, збору та аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан дотримання законодавства про працю;
 • проведення виїзної перевірки.

Оскільки відповідно до Порядку нагляду перевіряють не СГ, а ті органи, які контролювали дотримання законодавства про працю, ми не зупинятимемося на правилах проведення таких перевірок, оскільки вони детально прописані в порядку нагляду.

Завважимо тільки, що за результатами перевірки складається висновок, у якому фіксуються порушення, допущені інспекторами праці в ході здійснення контролю. При виявленні порушень також виноситься вимога зі строками їх усунення.

За результатами перевірки можуть бути ініційовані:

 • скасування незаконно прийнятих у ході контролю рішень;
 • притягання посадових осіб (інспекторів праці) до відповідальності.

На завершення завважимо, що публікована Постанова № 295 не була узгоджена Державною регуляторною службою (далі – ДРС).

Тому при заперечуванні результатів перевірки і неправомірності дій перевіряючих можна скористатися цим фактом і як одну з підстав для скасування результатів перевірки зазначити, що на порушення вимоги Закону від 11.09.03 р. № 1160-IV Порядок контролю не був узгоджений із ДРС.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали