• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Перевірки дотримання трудового законодавства

На сьогодні тема перевірок дотримання вимог законодавства про працю та про охорону праці набула особливої актуальності. Такі перевірки проводяться все частіше, та й відповідальність у цій сфері досить серйозна. Хто може проводити дані перевірки і чому регламентовано порядок їх проведення, які бувають перевірки та яка відповідальність за правопорушення у сфері трудового законодавства, розповімо в консультації.

Нормативне регулювання

До основних нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення перевірок із дотримання норм законодавства про працю та про охорону праці, відносяться:

Чи поширюється дія Закону № 877 на перевірки в зазначеній сфері?

Ні, з 01.01.15 р. норми даного закону не застосовуються до перевірок із дотримання законодавства про працю та про охорону праці. На це прямо вказано в ч. 2 ст. 2 Закону № 877, зміни до якої були внесені згідно з п. 30 розд. І Закону № 77.

Важливий нюанс: на сьогодні Порядок № 390 не приведено у відповідність із законодавством і він, як і раніше, містить посилання на Закон № 877.

Хто має право проводити перевірки?

Таке право має Державна служба з питань праці (далі – Держпраці) та її територіальні органи. Робота цієї служби регулюється Положенням № 386.

Проводити перевірки мають право тільки ті посадові особи Держпраці або її територіальних органів, які відповідно до своїх посадових обов'язків наділені повноваженнями держінспектора з питань праці.

Основні законодавчі вимоги до перевірок

Види перевірок. Перевірки бувають:

 • планові. Періодичність цих перевірок залежить від ступеня ризику суб'єкта господарювання (далі – СГ);
 • позапланові. У Порядку № 390 дотепер зазначено, що перелік підстав для проведення такої перевірки наведено в Законі № 877, норми якого відносно перевірок щодо праці вже не діють. Позапланові перевірки на підставі звернення фізичних або юридичних осіб у зв'язку з порушенням СГ вимог законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соцстрахування проводяться зі згоди Держпраці.

Періодичність планових перевірок. Перевірки Держпраці та її територіальними органами проводяться залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності (у частині дотримання законодавства про працю). Критерії, за якими визначаються ступені ризику, типи СГ, а також періодичність перевірок визначені в Постанові № 1059.

Залежно від зазначених критеріїв СГ поділяються на три категорії:

 • із високим ступенем ризику;
 • середнім;
 • незначним.

Як правильно віднести СГ до того або іншого ступеня ризику (згідно з Постановою № 1059), покажемо в табл. 1.

Таблиця 1. Ступені ризику СГ для проведення планових перевірок Держпраці

Критерій оцінки

СГ із високим ступенем ризику

СГ із середнім ступенем ризику

1

2

3

Наявність заборгованості із зарплати

Заборгованість із виплати зарплати більше 60 календарних днів (далі – к. д.)

Порушення строків виплати зарплати від 30 до 60 (включно) к. д.

Виплата зарплати на рівні або нижче від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (далі – МЗП)

При чисельності до 50 (включно) чоловік, з яких 60 % і більше отримують зарплату на рівні або нижче МЗП

При чисельності до 50 (включно) чоловік, з яких 45 % і більше (до 60 %) отримують зарплату на рівні або нижче МЗП

При чисельності від 51 до 250 (включно) чоловік, з яких 45 % і більше отримують зарплату на рівні або нижче МЗП

При чисельності від 51 до 250 (включно) чоловік, з яких 30 % і більше (до 45 %) отримують зарплату на рівні або нижче МЗП

При чисельності 251 і більше чоловік, з яких 30 % і більше отримують зарплату на рівні або нижче МЗП

При чисельності 251 і більше чоловік, з яких 15 % і більше (до 30 %) отримують зарплату на рівні або нижче МЗП

Невідповідність кількості працівників СГ обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг)

Найманих працівників недостатньо для існуючого обсягу виробництва (робіт, послуг)

Порушення вимог законодавства про працю

За результатами останньої планової/ позапланової перевірки виявлено грубі порушення вимог законодавства про працю з ознаками злочинів, передбачених ст. 172, 173 і 175 Кримінального кодексу України від 05.04.01 р. № 2341-III (далі – КК)

За результатами останньої планової/ позапланової перевірки виявлено грубі порушення вимог законодавства про працю, за якими посадові особи притягувалися до адміністративної відповідальності

Наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і зарплати та показниками звітності, поданої до органів державної влади

Розбіжності між фактичними показниками та показниками звітності становлять 10 % і більше

Розбіжності між фактичними показниками та показниками звітності становлять більше 4 % (до 10 %)

До СГ із незначним ступенем ризику відносяться всі інші, хто не віднесений до СГ із високим і середнім ступенем ризику.

Періодичність планових перевірок така:

 • при високому ступені ризику СГ – не частіше одного разу на рік;
 • при середньому – не частіше одного разу на два роки;
 • при незначному – не частіше одного разу на п'ять років.

Зверніть увагу: інспектор має право почати перевірку тільки після пред'явлення направлення та службового посвідчення.

На час перевірки інспектору необхідно надати:

 • належним чином обладнане робоче місце;
 • право користування телефонним зв'язком, розмножувальною технікою, а також іншими послугами технічного характеру, які необхідні для реалізації його повноважень, а також оформлення матеріалів перевірки;
 • можливість спілкування з найманими працівниками СГ (при необхідності – отримання письмових пояснень).

Оформлення результатів перевірки. Після завершення перевірки складається акт за формою, затвердженою Наказом № 390. Акт являє собою велику таблицю із запитаннями, які цікавлять перевіряючих у ході перевірки (із посиланнями на норми КЗпП та інших нормативних актів, виконання яких підлягає перевірці).

Виявлені порушення відображаються в акті перевірок, на підставі якого виносяться приписи щодо їх усунення та вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до діючого законодавства (див. нижче).

Відповідальність за порушення трудового законодавства

За недотримання норм законодавства про працю та про охорону праці до підприємств, їх посадових осіб, підприємців застосовується фінансова, адміністративна і кримінальна відповідальність.

Фінансова відповідальність. Постанова про застосування штрафних санкцій виноситься органами Держпраці. Форму постанови про накладення штрафу затверджено Наказом № 67. Сплата штрафу не звільняє правопорушника від необхідності усунення порушень законодавства про працю. Перелік правопорушень і розмір штрафів, які можуть бути застосовані до СГ, наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Фінансові санкції


з / п

Суть порушення

Розмір штрафу

Норма КЗпП

1

2

3

4

1

Фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30 МЗП*
(за кожного працівника, щодо якого вчинено правопорушення)

Ч. 2 ст. 265

2

Оформлення працівника на неповний робочий час у випадку, коли фактично він працює повний робочий час, установлений на підприємстві

3

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків

4

Порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж на 1 місяць або виплата не в повному обсязі

3 МЗП

5

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 МЗП
(за кожного працівника, щодо якого вчинено правопорушення)

6

Недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами № 1975, № 2232, № 3543

7

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім наведених вище

1 МЗП

* МЗП, установлена законом на момент виявлення правопорушення.

Адміністративна відповідальність. До посадових осіб СГ можуть бути застосовані заходи адміністративного впливу, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі – КУпАП) (див. табл. 3).

Зверніть увагу: адмінштраф може бути накладений не пізніше двох місяців із дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше двох місяців із дня його виявлення (ст. 38 КУпАП).

Таблиця 3. Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства


з / п

Суть порушення

Розмір штрафу

Норма КУпАп

1

2

3

4

1

Порушення встановлених строків виплати пенсій, стипендій, зарплати, виплата їх не в повному обсязі

Від 30 до 100 НМДГ
(від 510 до 1 700 грн.)

Ч. 1 ст. 41

2

Порушення встановлених Законом № 393 строків надання працівникам, у т. ч. і колишнім, на їх вимогу документів про їх трудову діяльність на даному підприємстві, в установі, організації або у фізособи-підприємця, які необхідні для призначення пенсії (про стаж, зарплату і т. д.)

3

Надання зазначених вище документів із недостовірними даними

4

Порушення строку атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення

5

Інші порушення законодавства про працю

6

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП

Від 100 до 300 НМДГ
(від 1 700 до 5 100 грн.)

Ч. 2 ст. 41

7

Правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 41 КУпАП, допущене у відношенні неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька або матері чи особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

8

Фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Від 500 до 1 000 НМДГ
(від 8 500 до 17 000 грн.)

Ч. 3 ст. 41

9

Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства, а також осіб, у відношенні яких прийнято рішення про оформлення документів про вирішення питання про надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без наявності дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

10

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 41 КУпАП

Від 1 000 до 2 000 НМДГ
(від 17 000 до 34 000 грн.)

Ч. 4 ст. 41

11

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушень, передбачених ч. 6 ст. 41 КУпАП

Для працівників – штраф у розмірі
від 4 до 10 НМДГ
(від 68 до 170 грн.);
для посадових осіб підприємства та фізосіб-підприємців –
від 20 до 40 НМДГ
(від 340 до 680 грн.)

Ч. 5 ст. 41

12

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві

Від 20 до 50 НМДГ
(від 340 до 850 грн.)

Ч. 6 ст. 41

Кримінальна відповідальність. Заходи покарання у вигляді кримінальної відповідальності застосовуються до посадових осіб СГ на підставі норм КК (див. табл. 4). Застосовує покарання суд шляхом винесення вироку. 

Таблиця 4. Кримінальна відповідальність за порушення у сфері трудового законодавства


з / п

Суть порушення

Санкція (розмір штрафу або інший захід)

Норма КК

1

2

3

4

1

Незаконне звільнення працівника за особистими мотивами або через те, що він повідомив про порушення вимог Закону № 3206

Штраф у розмірі
від 2 000 до 3 000 НМДГ
(від 34 000 до 51 000 грн.)
або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років, або виправні роботи строком до 2 років

Ч. 1 ст. 172

2

Інше грубе порушення законодавства про працю

3

Ті самі дії, вчинені повторно або у відношенні неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Штраф у розмірі
від 3 000 до 5 000 НМДГ
(від 51 000 до 85 000 грн.)
або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 5 років, або виправні роботи строком до 2 років, або арешт строком до 6 місяців

Ч. 2 ст. 172

4

Грубе порушення угоди про працю посадовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою особою шляхом обману або зловживання довірою, або примус до виконання роботи, не обумовленої трудовою угодою

Штраф у розмірі
до 50 НМДГ
(до 850 грн.)
або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 173

5

Ті самі дії, вчинені щодо громадянина, з яким укладено угоду про його роботу за межами України

Штраф у розмірі
від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1 700 грн.)
або обмеження волі на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 173

6

Необґрунтована невиплата зарплати, стипендії, пенсії або іншої установленої законом виплати громадянам більш ніж за один місяць, вчинена навмисне керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності*

Штраф у розмірі
від 500 до 1 000 НМДГ
(від 8 500 до 17 000 грн.)
або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років

Ч. 1 ст. 175

7

Ті самі дії, вчинені внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати зарплати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат*

Штраф у розмірі
від 1 000 до 1 500 НМДГ
(від 17 000 до 25 500 грн.)
або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років

Ч. 2 ст. 175

* Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до відповідальності виплатить зарплату, стипендію, пенсію або іншу встановлену законом виплату (ч. 3 ст. 175 КК).

Висновки

Перевірки дотримання законодавства про працю та про охорону праці може проводити Держпраці та її територіальні органи.

Перевірки бувають планові та позапланові.

СГ, який порушує норми трудового законодавства, загрожує фінансова, адміністративна та в певних випадках кримінальна відповідальність.

Про останні зміни з цього питання читайте:

Оплата праці та відповідальність за порушення трудового законодавства - 2017.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали