Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Прийняття нових учасників і вихід із ТОВ: основні нововведення

08.06.2018 2244 0 1Акценти цієї статті:

 • як можна стати новим учасником ТОВ;
 • коли учасник може вийти з ТОВ;
 • у які строки і кому учасник ТОВ повинен подати заяву про вихід із товариства;
 • які потрібні документи для реєстрації змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань (далі – ЄДР);
 • які строки встановлює Закон від 06.02.18 р. № 2275-VIII (далі – Закон № 2275) для виплати учасникові, що виходить, його частки в статутному капіталі (далі – СК).

Як можна стати новим учасником товариства, яке вже функціонує?

Порядок прийняття в ТОВ нових учасників регулюється ст. 18, 20, 21 Закону № 2275.

Важливий нюанс! Порядок прийняття нових учасників необхідно зафіксувати в статуті товариства (ч. 5 ст. 11 Закону № 2275).

Стати новим учасником товариства, яке вже функціонує, можна:

 • по-перше, через купівлю частки в СК ТОВ;
 • по-друге, зробивши додатковий вклад до СК. Такому учасникові буде виділена частка в розмірі його додаткового вкладу (ч. 8 ст. 18 Закону № 2275)
 • по-третє, на підставі інших цивільно-правових правочинів, що передбачають перехід права власності. Наприклад, при даруванні, успадкуванні частки в СК (докладніше див. «Спадкоємство частки в СК ТОВ по-новому»).

Зупинимося трохи докладніше на першому з названих варіантів – купівля частки в СК. Ви повинні знати: за загальним правилом учасники товариства користуються переважним правом на викуп частки іншого учасника (ч. 1 ст. 20 Закону № 2275). І учасник, який має намір продати свою частку, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників. Іншими словами, запропонувати спочатку їм викупити його частку. Якщо за 30 днів після повідомлення ніхто з учасників не виявить бажання придбати цю частку, тоді на 31-й день учасник має право продати свою частку третім особам.

Візьміть до відома! На відміну від загального правила, статутом ТОВ може бути передбачено, що учасники товариства не мають переважного права на викуп частки (ч. 6 ст. 20 Закону № 2275). Але сьогодні передати частку третій особі (неучаснику) можна лише за умови, що в статуті немає прямої заборони на таку передачу (ч. 2 ст. 147 Цивільного кодексу, далі – ЦК).

Якими нормами регулюється процедура виходу учасника з ТОВ?

Тепер механізм виходу учасника з товариства регулюватиметься ст. 24 Закону № 2275. У статуті ТОВ треба обов'язково зафіксувати процедуру виходу учасника (ч. 5 ст. 11 Закону № 2275).

До набуття законної чинності Закону № 2275 (до 17.06.18 р.) процедура виходу з ТОВ регулюється ст. 148 ЦК і ст. 54 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII.

Коли учасник має право вийти з ТОВ?

Закон № 2275 встановлює нові правила виходу з ТОВ. Вирішальне значення матиме розмір частки учасника в СК.

Пояснимо, що мається на увазі. Якщо частка учасника ТОВ у СК становить:

 • 50 і більше відсотків – то для виходу з ТОВ йому знадобиться згода інших учасників;
 • менше 50 % – тоді учасник зможе в будь-який час вийти з ТОВ без згоди інших учасників.

Для довідки. Якщо в ТОВ усього один учасник, то він не може просто вийти з товариства – це заборонено (ч. 5 ст. 24 Закону № 2275). У такому разі можемо порекомендувати йому або продати свою частку, або ініціювати процедуру ліквідації товариства.

Коли учасник, який має намір вийти з ТОВ, повинен повідомити про своє рішення товариство?

На сьогодні про свій намір вийти з госптовариства учасник повинен повідомити не пізніше ніж за три місяці до виходу – за умови, що статутом не передбачені інші строки (ст. 148 ГК). Проте з 17.06.18 р. ця стаття із ЦК буде виключена. А в самому Законі № 2275 із цього приводу нічого не сказано. Виходить, що строки подання заяви про вихід із ТОВ (далі – заява) законом не встановлені.

Спрощення процедури виходу з ТОВ особливо відчують учасники, частка яких становить менше 50 %. Для них «плюси» в такому:

 • вони можуть подати заяву безпосередньо ТОВ або звернутися до суб'єкта держреєстрації для внесення змін до відомостей про ТОВ, які містяться в ЄДР;
 • їм не потрібно отримувати згоду інших учасників ТОВ на вихід.

Що стосується учасників, які володіють 50 і більше відсотків у СК, то вони спочатку повинні подати нотаріально посвідчену заяву товариству (для схвалення їх виходу іншими учасниками).

У який строк загальні збори ТОВ повинні прийняти рішення про вихід учасника, який володіє 50 і більше відсотками СК?

За новими правилами згода на вихід учасника з товариства може бути надана протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом (ч. 3 ст. 24 Закону № 2275). Тобто учасники можуть зафіксувати в статуті і менший строк.

Які документи слід подати для держреєстрації змін у ЄДР у зв'язку з виходом учасника з ТОВ?

Для проведення держреєстрації змін учасник ТОВ (або його представник) подає такі документи (ч. 5 ст. 17 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV, далі – Закон № 755, ці зміни почнуть діяти з 17.06.18 р.):

 • заяву за формою 3, затвердженою наказом Мін’юсту від 18.11.16 р. № 3268/5;
 • документ про сплату адміністративного збору. Розмір адмінзбору встановлюється згідно зі ст. 36 Закону № 755. У нашому випадку сума збору становить 0,3 прожиткового мінімуму (далі – ПМ) для працездатних осіб, установленого на 1 січня поточного року (з округленням до найближчих 10 грн.). Зверніть увагу: розмір адміністративного збору збільшиться на 0,01 ПМ за кожну особу, якій направлятиметься виписка з ЄДР (ч. 4 ст. 25 Закону № 755). У 2018 році сума збору становить 530 грн., і якщо виписка буде направлена одному учасникові ТОВ, то загальна сума збору становитиме 550 грн.;
 • нотаріально посвідчену заяву учасника про вихід із ТОВ;
 • згоду інших учасників ТОВ на вихід із товариства, причому достовірність підписів учасників товариства посвідчується нотаріально (цей документ подає учасник, якому належить 50 і більше відсотків СК).

Для довідки. Учасник уважається таким, що вийшов із товариства, із дня держреєстрації його виходу (ч. 5 ст. 24 Закону № 2275).

Згідно зі ст. 25 Закону № 755 (норма діятиме з 17.06.18 г.) у день держреєстрації змін у ЄДР суб'єкт держреєстрації видасть (направить поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з ЄДР:

 • заявникові (учасникові ТОВ, який подав заяву про вихід із товариства);
 • самому ТОВ;
 • особам, які були зазначені в цьому реєстрі як учасники товариства;
 • особам, які стануть новими учасниками після проведення реєстраційних дій щодо виходу учасника з товариства.

На замітку! Якщо суб’єкту держєреєстрації буде відома електронна пошта осіб, яким направляється ця виписка, він того ж дня додатково направляє копію виписки зазначеним особам електронною поштою.

Коли учасникові, що вийшов із ТОВ, буде виплачена вартість його частки в СК?

Про це сказано в ч. 6 ст. 24 Закону № 2275. Так, товариство у строк не пізніше 30 днів із дня, коли дізналося або повинно було дізнатися про вихід учасника з товариства (наприклад, отримавши заяву про вихід учасника з ТОВ, виписку з ЄДР), зобов'язане:

 • повідомити такого учасника про вартість його частки;
 • подати обґрунтований розрахунок і додати копії документів, на підставі яких проводився розрахунок.

Важливий нюанс! Вартість частки учасника визначається станом на день, що передує дню подання ним заяви, пропорційно до розміру частки такого учасника виходячи з ринкової вартості всіх часток у СК товариства (ч. 8 ст. 24 Закону № 2275).

Протягом року з дня, коли ТОВ дізналося або повинно було дізнатися про вихід учасника (наприклад, із заяви учасника про вихід, з направленої суб'єктом держреєстрації виписки з ЄДР), товариство зобов'язане виплатити такому колишньому учасникові вартість його частки.

Завважимо, що статут ТОВ може передбачати й інший строк для виплати (ч. 7 ст. 24 Закону № 2275).

На замітку! Замість виплати коштів товариство може передати учасникові майно на цю суму, якщо така заміна влаштує товариство і колишнього учасника (ч. 9 ст. 24 Закону № 2275).

Додамо, що Закон № 2275 дозволяє ТОВ передбачити у своєму статуті інший строк, порядок, розмір і спосіб проведення розрахунків із колишнім учасником, а також порядок вибору суб'єкта оцінної діяльності.

Висновки

Новий Закон № 2275 змінив порядок виходу учасника з товариства.

Так, учасник, частка якого менше 50 % СК, може не чекати дозволу інших учасників на вихід, а відразу звернутися до суб'єкта держреєстрації. Учасник уважається таким, що вийшов із товариства, на дату внесення змін до відомостей ЄДР.

А ось учасникові, у якого 50 і більше відсотків у СК, доведеться почекати рішення загальних зборів. Оскільки без згоди інших учасників на вихід із ТОВ процедура держреєстрації не буде проведена.

Якщо інше не буде встановлено статутом ТОВ, то вартість своєї частки в СК учасник, що вийшов, зможе отримати протягом року (за угодою сторін – грошима або майном).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали