• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи потрібно укладати договір про повну матеріальну відповідальність з підзвітною особою?

12.09.2018 1689 0 2

Підприємство планує видати під звіт значну суму готівки для закупівлі сільгосппродукції в населення. Чи укладати з такою підзвітною особою договір про повну матеріальну відповідальність?

За загальним правилом матеріальна відповідальність працівника – це вид відповідальності, який полягає в обов’язку працівника відшкодувати в установленому законом порядку і розмірах шкоду, заподіяну підприємству, де він працює, унаслідок невиконання чи неналежного виконання без поважних причин трудових обов’язків.

Частина друга ст. 131 та ст. 139 КЗпП прямо зобов’язують працівника бережливо ставитися до майна підприємства та вживати заходів щодо запобігання шкоді, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. У ст. 130 КЗпП зазначається, що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну ними підприємству порушенням покладених на них трудових обов’язків.

Зрозуміло, що в разі видачі готівки під звіт підприємство повинне мати гарантії цільового використання коштів і повернення невикористаних таких сум. Уже сам статус підзвітної особи підприємства передбачає, з одного боку, право підприємства вимагати відшкодування грошових витрат і завданого підприємству збитку з вини такої особи, а з іншого – право особи вимагати від підприємства відшкодування витрачених особистих грошей. Цей правовий аспект відносин може вирішуватись укладенням договору про повну матеріальну відповідальність з особами, уповноваженими підприємством придбавати матеріальні цінності для нього.

Водночас трудове законодавство, захищаючи права працівників, установлює певні обмеження щодо їх матеріальної відповідальності. Одним із них є обмеження сфери застосування договорів про повну матеріальну відповідальність. Так, згідно зі ст. 1351 КЗпП письмовий договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством із працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається Кабміном. На сьогодні діє Перелік посад і робіт, затверджений ще постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24 (далі – Перелік № 477/24) (див. лист Мінпраці та соцполітики від 27.05.08 р. № 146/06/186-88).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали