Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Запроваджуємо МСФЗ: робочий план рахунків для промисловості


Активний процес переходу вітчизняних підприємств на застосування міжнародних стандартів розпочався у 2012 році. Але багато з них і досі з питань складання фінансової звітності за МСФЗ звертаються за консультаціями до аудиторів. Звісно, витрачаючи при цьому чималі гроші. Чи реально головному бухгалтеру підприємства обійтися без сторонньої допомоги у цьому питанні? Звісно, це цілком можливо, якщо є якісна проформа МСФЗ-звітності та облік ведеться з використанням пристосованого до міжнародних стандартів робочого плану рахунків.


Сергій Рогозний,
аудитор, юрист, менеджер з аудиту,
Міжнародної аудиторської компанії BDO


Перехід на МСФЗ варто починати зі створення проформи, тобто орієнтовної форми майбутньої фінансової звітності з примітками. Це буде легше зробити тим підприємствам, які у попередні роки залучали до підготовки фінансової звітності за МСФЗ досвідчених фахівців міжнародних компаній.

Якщо ж звітність за МСФЗ робитиметься вперше або раніше готувалася без належної ретельності, варто скористатися досвідом акціонерних товариств, що здійснюють подібні види діяльності. Справа у тому, що емітенти цінних паперів зобов’язані оприлюднювати інформацію в порядку, встановленому чинним законодавством і НКЦПФР. Тож рекомендуємо ознайомитися з їхньою звітністю, проаналізувати числові розкриття у примітках і співставити їх з власними потребами.

1 из 1


Враховуємо специфіку

Оскільки чинний в Україні План рахунків у редакції, затвердженій наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1591, не містить субрахунків, підприємства повинні доповнити рахунки субрахунками, які б дали можливість готувати звітність за МСФЗ з усіма необхідними розкриттями. Тобто підприємство має деталізувати робочий план рахунків з урахуванням специфіки своєї діяльності.

Наприклад, під час підготовки приміток про основні засоби до Звіту про фінансовий стан потрібно деталізувати не лише первісну вартість, а й накопичений знос. Рекомендуємо використати для цього такі субрахунки:

 • 133 «Знос будинків та споруд»;
 • 134 «Знос машин та обладнання»;
 • 135 «Знос транспортних засобів»;
 • 136 «Знос інструментів, приладів, інвентарю»;
 • 139 «Знос інших основних засобів».

Аналогічним чином можна доповнити рахунки запасів, а також дебіторів і кредиторів.

У звіті про сукупний дохід відповідно до п. 99 IAS 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» підприємство має надати аналіз витрат на основі класифікації, що базується або на характері витрат, або на їх функції в рамках підприємства. Вибір залежить від того, який з цих підходів забезпечує більш обґрунтовану та доречну інформацію. Великі та середні підприємства частіше обирають класифікацію за функцією витрат. Але в такому разі відповідно до п. 103 IAS 1 потрібно давати розкриття за елементами хоча б за собівартістю реалізації, а ще краще і за рештою витрат.

Не рекомендуємо суттєво змінювати субрахунки за рахунком 90 «Собівартість реалізації». Адже вони повинні відповідати субрахункам з виручки від реалізації. Але прямі виробничі витрати можна деталізувати шляхом введення таких субрахунків.

До рахунку 23 «Виробництво»:

 • 231 «Витрати сировини й матеріалів»;
 • 232 «Витрати на персонал»;
 • 233 «Амортизація»;
 • 234 «Витрати на поточні ремонти та обслуговування виробничих основних фондів»;
 • 235 «Витрати енергії та комунальні послуги»;
 • 239 «Інші витрати виробництва».

До рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»:

 • 911 «Матеріальні витрати»;
 • 912 «Витрати на загальновиробничий персонал»;
 • 913 «Амортизація виробничого обладнання»;
 • 914 «Витрати на поточні ремонти та обслуговування загальновиробничих основних фондів»;
 • 915 «Витрати енергії та комунальні послуги»;
 • 919 «Інші загальновиробничі витрати».

До рахунку 92 «Адміністративні витрати»:

 • 921 «Матеріальні витрати»;
 • 922 «Витрати на адміністративний персонал»;
 • 923 «Амортизація обладнання загального призначення»;
 • 924 «Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального призначення»;
 • 925 «Витрати енергії та комунальні послуги»;
 • 926 «Банківські послуги»;
 • 929 «Інші адміністративні витрати».
1 из 1

Рекомендації

 1. Доповніть план рахунків субрахунками залежно від специфіки діяльності вашого підприємства.
 2. Не варто відкривати надто багато субрахунків. Зазвичай достатньо 5–8. За допомогою їх можна розкривати понад 90 % статей, а решту відносити до категорії інших.
 3. Скористайтесь досвідом акціонерних товариств, які мають схожі види діяльності. Їх звітність можна знайти у відкритих джерелах.

Дата підготовки
07.07.2014

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали