Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Із загальної на спрощену і назад: 10 прикладів перехідних операцій у підприємця

Ольга Целуйко

07.10.2014 1451 0 1

Чим цінна ця стаття: ви знатимете точно, як і коли треба визнавати доходи і витрати підприємцеві на різних системах оподаткування.

Від чого допоможе захиститися: від донарахування ПДФО та єдиного податку (далі – ЄП) при неправильному відображенні в податковому обліку перехідних операцій.

Якщо підприємець з будь-яких причин вирішить перейти із загальної системи оподаткування на сплату ЄП (або навпаки), то окремі незавершені правочини можуть опинитися на «різних берегах»: наприклад, передоплата контрагентові перерахована (отримана від нього) під час перебування на загальній системі, а товари або послуги отримані (відвантажені контрагентові та оплачені ним) або акти виконаних робіт (наданих послуг) підписані вже на єдиному податку або навпаки. Виникає запитання: як, коли і згідно з якими правилами обліковувати доходи і витрати за такими перехідними операціями.

Ми наведемо 10 прикладів обліку перехідних операцій, але спочатку пригадаємо загальні правила визнання доходів і витрат у підприємця на загальній системі оподаткування та на ЄП.

Визнання доходів і витрат у підприємця на загальній системі

Згідно з п. 177.2 ПК у підприємця на загальній системі об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій і негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з госпдіяльністю такого підприємця.

Із цього визначення бачимо, що дохід визнається за касовим методом (виручка – це гроші). А коли ж витрати вважаються документально підтвердженими (тобто визнаними)?

Виходячи із «симетричності» підходу до визнання доходів і витрат і керуючись роз'ясненнями Міндоходів, можемо зробити висновок, що витрати визнаються:

  • за умови, що вони сплачені,
  • у тому періоді, коли визнані доходи, для отримання яких вони здійснені (п. 138.4 ПК).

Уточнимо, що до складу витрат можна віднести тільки витрати операційної діяльності згідно з розд. III ПК (п. 177.4 ПК). Зокрема, витратами визнається собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (пп. 138.1.1 ПК). І пам'ятатимемо, що норми пп. 139.1.3 ПК не стосуються підприємців на загальній системі: для них існує спеціальна норма – п. 177.2 ПК.

Відповідно, документальним підтвердженням витрат при такому підході є платіжні документи: квитанції, банківські виписки, платіжні доручення.

Визнання доходів у підприємців-єдинників

Згідно з п. 292.6 ПК у загальному випадку дохід платника ЄП визнається на дату надходження коштів (у готівковій або безготівковій формі) або на дату підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Тобто доходи обліковуються за касовим методом (є гроші – є дохід, поки гроші не прийшли – доходу немає). Облік витрат підприємець може вести для внутрішнього обліку, але на об'єкт оподаткування єдинника це не впливає.

Оподаткування перехідних операцій

Приклад 1

Товар отримано від постачальника в період перебування підприємця на загальній системі оподаткування, але оплачено вже в періоді, коли підприємець став платником ЄП. Покупцеві цей товар не відвантажено, передоплату від нього не отримано. Чи виникають витрати і коли?

Ні, не виникають. Адже виходячи з наведених вище норм ПК у періоді застосування загальної системи витрат у підприємця ще не було (доходи не отримано, товар не оплачено). У періоді перебування на ЄП сума фактичних витрат не впливає на об'єкт оподаткування. Таким чином, витрати за цією господарською операцією взагалі не відображаються в податковому обліку.

Приклад 2

Підприємець на загальній системі перерахував передоплату постачальникові товару, а товар отримав, уже будучи платником ЄП. Покупцеві товар не відвантажено і передоплату від нього не отримано. Чи можна облікувати здійснені витрати і коли?

У підприємця на загальній системі виникли документально підтверджені витрати (у сумі передоплати вартості товарів), які він міг би відобразити при отриманні доходу від реалізації цих товарів. Проте доходи від реалізації товарів підприємець отримає вже на ЄП. А в єдинника факт отримання товарів не впливає на об'єкт оподаткування. Отже, витрати за такою операцією в податковому обліку не відображаються.

Приклад 3

Підприємець відвантажив товари на загальній системі, а оплату отримав, коли став платником ЄП. Чи виникають у нього доходи і коли?

У періоді перебування на загальній системі виручку не отримано, отже, доходи не виникають. Під час надходження оплати у підприємця-єдинника виникає дохід у сумі отриманих коштів.

Приклад 4

Підприємець на загальній системі отримав передоплату від покупця товару, але відвантажив йому товар, коли став уже платником ЄП. Коли виникають доходи?

Дохід підприємець відображає в періоді застосування загальної системи – на дату отримання коштів на поточний рахунок або в касу. Відвантаження товару не впливає на об'єкт оподаткування в єдинника.

Приклад 5

Підприємець на загальній системі за бартером відвантажив (або отримав) товар. Зустрічне постачання (отримання або відвантаження товару) повинне відбутися вже після переходу підприємця на ЄП. Це вважатиметься порушенням правил перебування на ЄП?

Згідно з пп. 14.1.10 ПК бартерна (товарообмінна) операція передбачає розрахунки за товари (роботи, послуги) в негрошовій формі в рамках одного договору. Оскільки на загальній системі дохід визнається на дату його отримання у грошовій або негрошовій формі, то підприємець повинен відобразити дохід на дату зустрічного постачання.

Проте якщо зустрічне постачання відбулося вже в періоді перебування на ЄП, дохід не повинен визнаватися.

Завершити бартерну операцію, будучи на ЄП, не можна. Це пряме порушення п. 291.6 ПК. Наслідки будуть найнеприємнішими: усі господарські операції починаючи з дати закриття правочину в «забороненій» операції може бути розглянуто вже як проведені на загальній системі оподаткування: з іншою ставкою податку та іншими правилами визнання доходів і витрат. Тому рекомендуємо підприємствам, які планують перехід на сплату ЄП, завершувати свої бартерні правочини «на цьому березі», тобто в періоді перебування на загальній системі.

Приклад 6

Товар отримано в період перебування підприємця на ЄП, але оплачено постачальникові вже в періоді, коли підприємець став загальносистемником. Покупцеві в періоді перебування підприємця на ЄП товар не відвантажено і передоплату за нього не отримано. Чи можна включити до витрат вартість такого товару і коли?

У підприємця-єдинника отримання товару не впливає на об'єкт оподаткування. А після переходу на загальну систему та оплати раніше отриманого товару у підприємця будуть документально підтверджені витрати, які зменшать доходи в періоді реалізації цього товару (при отриманні грошей від покупця).

Приклад 7

Підприємець на ЄП перерахував передоплату постачальнику товару, але отримав від нього товар уже після свого переходу на загальну систему. Чи можна включити до витрат вартість придбаного товару і в якому періоді?

Витрати документально підтверджені (оплачені) і безпосередньо пов'язані з отриманням доходу. Тому в періоді надходження грошей за відвантажений товар від покупця підприємець зможе врахувати такі витрати при визначенні свого чистого оподатковуваного доходу. Такого ж висновку доходять і фахівці Міндоходів (ЗІР, підкатегорія 104.05).

Приклад 8

Підприємець-єдинник відвантажив товар, а гроші за нього отримав від покупця вже після переходу на загальну систему оподаткування. Коли виникає дохід?

Дохід виникає на дату отримання грошей, тобто в період перебування на загальній системі оподаткування.

Приклад 9

Підприємець-єдинник отримав передоплату за товар, але відвантажив товар уже після свого переходу на загальну систему оподаткування. Коли виникає дохід?

Дохід виникає в періоді перебування на ЄП, тобто при отриманні передоплати (за касовим методом).

Приклад 10

Підприємець-єдинник відвантажив (отримав) товар за договором купівлі-продажу, а оплату не отримав (не провів). Після переходу на загальну систему оподаткування за домовленістю з покупцем (постачальником) він змінює умови договору: замість грошей буде зустрічне постачання.

У цьому випадку в періоді перебування на ЄП доходу немає (витрати не враховуються), а на загальній системі підприємець отримує дохід у негрошовій формі, який визнається на дату закриття правочину.

ВИСНОВКИ

1. Якщо у підприємця на загальній системі є документально підтверджені витрати, то перед переходом на ЄП бажано прорахувати, коли з погляду оподаткування вигідно завершити операцію, тобто отримати від неї дохід: ще на загальній системі чи вже після переходу на ЄП (залежно від умов правочину та ставок оподаткування).

2. Якщо підприємець на загальній системі розпочав бартерну операцію, то він повинен її завершити до переходу на ЄП, оскільки для підприємця-єдинника така форма розрахунків заборонена.

3. Якщо підприємець відвантажив товари на одній системі оподаткування, а виручку отримав на іншій, то дохід визнається в періоді перебування на останній з них.

4. Якщо підприємець отримав передоплату на одній системі оподаткування, а відвантажив товар на іншій, то дохід визнається в періоді перебування на першій із них.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали