Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Резерви і забезпечення: формування, використання і відображення в додатку РІ. Резерв сумнівних боргів

РСБ у бухгалтерському обліку

Створення РСБ регулюється П(С)БО 10 «Дебі­торська заборгованість». Наведемо основні пра­вила.

Правило 1. Формування РСБ є обов'язко-вим для всіх комерційних підприємств (п. 7 П(С)БО 10, лист Мінфіну від 07.07.04 р. № 31-04200-01-29/12137). Із числа платників податку на прибуток з 24.07.15 р. право не створювати РСБ отримали тільки суб'єкти мікропідприємництва (п. 8 розд. I П(С)БО 25). Нагадаємо, що до таких суб'єктів належать підприємства із середньою чисельністю за календарний рік не більше 10 осіб і річним доходом не більше 2 млн євро у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ (ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу). Своє рішення про те, формувати чи не формувати РСБ, вони повинні зафіксувати в обліковій політиці.

Правило 2. Згідно з п. 7 П(С)БО 10 РСБ повинен формуватися на кожну дату балансу (тобто щоквартально). Проте зазвичай підприємства формують РСБ у кінці року, відображаючи його використання при списанні безнадійної дебіторської заборгованості наступного року. Вибрану періодичність формування РСБ необхідно зафіксувати в наказі про облікову політику.

Правило 3. РСБ формується тільки під ту заборгованість, яка (п. 7 П(С)БО 10):

  • є поточною;
  • не є придбаною заборгованістю або заборго-ваністю, призначеною для продажу;
  • є фінансовим активом. Тобто погашатиметься коштами або їх еквівалентами чи інструментами власного капіталу (акції, частки тощо) (п. 4 П(С)БО 13).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали