Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Роботи виконуються на кошти гранта ЄС: коли застосовувати пільгу з ПДВ

Акценти цієї статті:

 • описано порядок застосування пільги з ПДВ згідно з нормами міжнародних договорів;
 • наведено документи, якими підтверджується право на застосування пільги платника ПДВ – виконавця робіт у межах реалізації проекту за рахунок коштів матеріально-технічної допомоги.

Пільги з ПДВ: загальні норми

Порядок обкладення ПДВ в Україні передбачено разд. V і підрозділами 2, 3 розд. XX Податкового кодексу (далі – ПК).

Перелік операцій, звільнених від обкладення ПДВ, наведено в ст. 197, підрозд. 2 розд. ХХ ПК. Також п. 3.2 ПК передбачено, що в разі коли міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою, установлено інші правила, ніж передбачені ПК, застосовуються правила міжнародних договорів.

Наприклад, Рамковою угодою між Урядом України та Комісією Європейського Співтовариства від 12.12.06 р. передбачено, що контракти, фінансовані за рахунок коштів Співтовариства, не підлягають обкладенню ПДВ (п. 3.3).

Ситуація

ТОВ «Стріла» будує об'єкт. Будівельні роботи оплачуються резидентом – ТОВ «Проект». Проте фінансування будівництва здійснюється за рахунок міжнародного гранту. Підставою для фінансування є грантова угода, укладена між нерезидентом і ТОВ «Проект».

У цій ситуації в ТОВ «Стріла» виникли такі запитання:

 • чи має право підприємство на застосування пільги з ПДВ?
 • чи потрібно відповідно до ст. 199 ПК розподіляти суми вхідного ПДВ, сплачені під час придбання товарів (послуг), необоротних активів для використання в оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ операціях (раніше у підприємства не було звільнених від ПДВ операцій)?

Порядок застосування пільг, передбачених міжнародним договором

Міжнародна технічна допомога, яка надається Україні з метою підтримки, передбачає отримання фінансових ресурсів (грантів) або інших ресурсів та послуг на безоплатній і безповоротній основі.

Порядок отримання, використання та моніторингу технічної допомоги затверджено постановою КМУ від 15.02.02 р. № 153 (далі – Порядок № 153).

Термінологія

Пояснимо деякі терміни, якими користуватимемося в консультації (п. 2 Порядку № 153):

 • бенефіціар – центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого входить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми);
 • грантова угода – угода між донором або виконавцем і реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній або іноземній валюті в межах проекту (програми);
 • донор – іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, які надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;
 • виконавець – будь-яка особа (резидент або нерезидент), яка має письмову угоду з донором або з уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми);
 • проект – документ, яким визначаються загальні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом установлених строків;
 • реципієнт – резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо отримує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

Хто є хто в нашій ситуації

У нашій ситуації ролі розподілено таким чином:

 • донор – це нерезидент, з яким укладено грантову угоду;
 • виконавець проекту і реципієнт – це ТОВ «Проект», оскільки це товариство є безпосереднім отримувачем гранта;
 • ТОВ «Стріла» є постачальником послуг (робіт), фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

Оскільки згідно з нормами ПК операція з надання будівельних послуг у нашій ситуації не звільняється від ПДВ, у гру вступають норми міжнародних договорів.

Міжнародні ПДВ-правила

Як можна реалізувати своє право на пільгу з ПДВ на підставі міжнародного договору (у т. ч. й Рамкової угоди)?

Роз'яснення з цього приводу наведено в листі ДПС від 27.09.12 р. № 4526/0/71-12/12-1017 (далі – Лист № 4526), листі Міндоходів від 16.10.13 р. № 13407/6/99-99-19-04-02-15 (далі – Лист № 13407), на сайті Міндоходів (ЗІР, категорія 101.14.10).

Так, пільга з ПДВ застосовується на підставі:

 • реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги. Така картка складається за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 153, та підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку (п. 18 Порядку). Для державної реєстрації проекту (програми) реципієнту та донору (чи особі, уповноваженій донором) необхідно подати до Мінекономрозвитку пакет документів, наведений у п. 14 Порядку № 153;
 • плану закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок коштів матеріально-технічної допомоги в межах проекту (програми), затвердженого донором або виконавцем та узгодженого з бенефіціаром. Форму плану закупівлі наведено в додатку 5 до Порядку № 153. Такий план також подається до Мінекономрозвитку.

Право на застосування пільги з ПДВ підтверджується записом у реєстраційній картці такого змісту:

 • посилання на статтю міжнародного договору України, яка передбачає право на пільгу;
 • позначка, що підтверджує наявність плану закупівлі;
 • зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, де розміщено план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили про своє право на податкову пільгу.

Наявність у реєстраційній картці зазначених записів означає, що донором заявлено право на отримання пільги. Це означає, що товари, роботи, послуги, які купуються виконавцем за рахунок матеріально-технічної допомоги, відвантажуються (виконуються, надаються) без сплати ПДВ.

Таким чином, ТОВ «Стріла» матиме право на пільгу з ПДВ, якщо:

 • таку пільгу передбачено міжнародним договором;
 • до Мінекономрозвитку подано план закупівлі (тобто донором заявлено право на отримання податкових пільг).

Також для підтвердження права на пільгу «Проект» має надати «Стрілі» копії документів (Лист № 13407):

 • реєстраційної картки проекту і плану закупівлі. Копії мають бути завірені печаткою донора або виконавця проекту (нагадаємо, у нас це ТОВ «Проект» або нерезидент);
 • контракту на виконання робіт. Такий контракт має бути завірений печаткою та підписом виконавця проекту (тобто ТОВ «Проект»). Також у контракті має бути зазначено, що закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється виконавцем за рахунок коштів проекту матеріально-технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, визначених у плані закупівлі.

Розподіл ПДВ

Вхідний ПДВ розподіляється у випадку, коли покупець збирається використовувати придбані товари (послуги), необоротні активи частково в оподатковуваних операціях, а частково – в не- оподатковуваних. При цьому до складу податкового кредиту включається та частина вхідного ПДВ, яка відповідає частці використання придбань в оподатковуваних операціях (п. 199.1 ПК).

У нашій ситуації в ТОВ «Стріла» раніше не було пільгових операцій, увесь вхідний ПДВ включався до податкового кредиту. Тепер суму вхідного ПДВ треба розподілити пропорційно до частки використання товарів (послуг), необоротних активів в оподатковуваних операціях. Розрахунок такої частки потрібно зробити за результатами того звітного періоду, у якому підприємством вперше було задекларовано не оподатковувані операції (п. 199.3 ПК).

Для наочності покажемо, як зробити розрахунок частки, на умовному числовому прикладі.

Приклад

У серпні ТОВ «Стріла» вперше здійснює не оподатковувані операції з будівництва об'єкта, фінансування якого здійснюється за рахунок гранта ЄС (усі документи, що підтверджують пільгу, є в наявності). Декларація за серпень містить такі показники: рядок 1 (колонка А) – 713 224 грн.; рядок 5 (колонка А) – 2 000 000 грн.; рядок 6 (колонка А) – 2 713 224 грн. (713 224 грн. + 2 000 000 грн.); рядок 8.1 (колонка А) – (–91 667 грн.).

Формулу розрахунку частки використання придбань в оподатковуваних операціях наведено в таблиці 1 додатку 7 до декларації з ПДВ (форму декларації затверджено наказом ДПС від 13.11.13 р. № 678).

Робимо розрахунок, підставляючи в цю формулу наші значення:

[713 224 грн. + (–91 667 грн.)] х 100 % :
: 2 713 224 грн. + (–91 667 грн.) = 23,71 %.

У таблиці 1 додатку 7 до декларації заповнюємо рядок 2, де зазначаємо: у графі 4 – 2 621 557 грн.; у графі 5 – 621 557 грн.; у графі 6 – 23,71 % (це і є шукана частка використання). Нагадаємо, значення частки використання округляється до двох знаків після коми.

Також підприємству потрібно подати додаток 6 до декларації за серпень, де заповнити таблицю 3 та в графі 3 зазначити номер реєстраційної картки проекту, у межах якого здійснюються роботи з будівництва об'єкта, а також назву відповідного міжнародного договору (Лист № 4526).

ВИСНОВКИ

У розглянутій ситуації українське підприємство виконує роботи з будівництва об'єкта, яке фінансується за рахунок гранту ЄС, отриманого іншим українським підприємством.

Підприємство, яке виконує будівельні роботи, матиме право на звільнення від сплати ПДВ, якщо:

 • таку пільгу передбачено умовами конкретного міжнародного договору;
 • донором подано заяву про необхідність реалізації права на податкову пільгу (для цього до Мінекономіки подається план закупівель товарів, робіт, послуг).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали