• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи потрібно нараховувати амортизацію на основні засоби під час їх ремонту

13.06.2019 149 0 0

У консультації розглянемо бухгалтерські правила нарахування амортизації в періоді здійснення ремонтів об'єктів основних засобів (далі – ОЗ), а також проблеми нарахування такої амортизації для цілей податку на прибуток.

Амортизація – це систематичний розподіл амортизовуваної вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п. 4 П(С)БО 7). Визначення терміна «амортизація», а також правила її нарахування на об'єкти ОЗ, передбачені як національними, так і міжнародними бухгалтерськими стандартами, практично однакові. Але є одна особливість. Розглянемо, чим різняться правила нарахування амортизації в українському та міжнародному бухобліку.

Згідно з п. 23 П(С)БО 7 нарахування амортизації на об'єкт ОЗ здійснюється протягом строку його корисного використання (експлуатації), який установлюється підприємством при визнанні даного об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Нарахування амортизації на об'єкт ОЗ (п. 23, 29 П(С)БО 7; п. 9 Методрекомендацій № 561):

  • починається – з місяця, що настає за місяцем, у якому об'єкт став придатний для корисного використання;
  • призупиняється – на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. При цьому нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, що настає за місяцем переведення об'єкта в окрему групу, де враховуються об'єкти ОЗ, які тимчасово не експлуатуються.

Для обліку тимчасово невикористовуваних об'єктів підприємство може відкрити спеціальні субрахунки, наприклад субрахунок 1035 «Будівлі та споруди на ремонті», або відображати факт знаходження об'єкта в ремонті в аналітичному обліку. Крім того, інвентарні картки об'єктів ОЗ, тимчасово виведених з експлуатації, слід розміщувати окремо від інвентарних карток об'єктів, що експлуатуються у звичайному режимі (п. 9 Методрекомендацій № 561).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали