• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ПДВ-наслідки списання безнадійної заборгованості

11.03.2019 1032 0 1

ПДВ: останні зміни в практичних ситуаціях

При списанні безнадійної заборгованості виникає запитання: що робити з податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, які були нараховані при постачанні товарів (послуг)? ПК не містить чіткого порядку дій для коригування ПДВ у таких ситуаціях. Із консультації ви дізнаєтеся, як ураховувати ПДВ при списанні зазначеної заборгованості, що виникла між платниками податків – резидентами.

Безнадійною є заборгованість, яка відповідає одній з ознак, перелічених пп. 14.1.11 ПК, а саме:

 • заборгованість за зобов'язаннями зі строком позовної давності, що закінчився;
 • прострочена заборгованість померлої фізичної особи, при відсутності в неї спадкоємного майна, на яке може бути звернене стягнення;
 • прострочена заборгованість осіб, які в судовому порядку визнані без вісти відсутніми, оголошені померлими;
 • прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (у випадку відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);
 • актив у вигляді корпоративних прав або неборгових цінних паперів, емітент яких визнаний банкрутом або припинений як юридична особа у зв'язку з її ліквідацією;
 • сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;
 • прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії із примусового стягнення майна боржника не привели до повного погашення заборгованості;
 • заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
 • заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їхньою ліквідацією.

У бухгалтерському обліку використовуються такі визначення:

 • безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна дебіторська заборгованість, у відношенні якої існує впевненість у тому, що боржник її не погасить, або заборгованість зі строком позовної давності, що закінчився (п. 4 П(С)БО 10);
 • кредиторська заборгованість визнається безнадійною, якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню. У такому випадку сума зобов'язання включається до складу доходу звітного періоду (п. 5 П(С)БО 11).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали