• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Максимальний розмір доходу в балансі платника єдиного податку четвертої групи

11.01.2019 1383 0 0

У п. 3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» дано таке визначення терміну «баланс»: баланс (звіт про фінансовий стан) - wt звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Відтак у балансі не може бути відображено дохід (виручку). У балансі відображається, серед іншого, фінансовий результат - прибуток чи збиток. Дохід (виручку) у тій чи іншій формі відображають у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) та у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом).

Оскільки бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень, то за логікою речей, у фінансовій звітності потрібно відображати реальні показники фінансово-господарської діяльності підприємства. Інакше, яка різниця, «яка сума максимального доходу може бути вказана» чи то у фінансовій звітності, чи то у податковій.

Якщо ж автор запитання має на увазі податковий облік, то тут слід зазначити таке. Спрощена система оподаткування передбачає чотири групи платників єдиного податку. І право бути платником тієї чи іншої групи дійсно залежить від розміру доходу, але є такі особливості. 

Так, відповідно до п. 291.4 ПК платником єдиного податку, з урахуванням додаткових обмежень щодо видів діяльності, можуть бути:

  • першої групи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 грн.;
  • другої -підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
    - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
    - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн;
  • третьої - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 грн.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали