Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Куди перераховувати ПДФО і подавати форму № 1ДФ відокремленим підрозділам юрособи

Чим цінна ця стаття: ви дізнаєтеся, у чому, на думку законодавця, різниця між структурними й відокремленими підрозділами підприємства. Які кроки треба зробити юрособі, щоб уникнути непорозумінь з податковими органами з приводу сплати ПДФО і подання звіту за формою № 1ДФ за такі підрозділи.

Від чого допоможе захиститися: від претензій податкових органів через неправильне адміністрування ПДФО.

У чому заковика?

У Податковому кодексі (далі – ПК) передбачено окремий порядок сплати ПДФО і подання форми № 1ДФ у разі, коли у підприємства є відокремлені підрозділи. Нічого складного в цьому порядку немає, окрім одного: не роз'яснено, який підрозділ треба вважати відокремленим.

Названий термін не має чіткого визначення не тільки в ПК, але й в інших нормативних документах. Через це бухгалтер часто плутається: уважати йому підрозділ підприємства відокремленим чи ні? І на практиці одні підприємства перераховують ПДФО окремо за місцезнаходженням усіх своїх підрозділів, а інші – тільки за місцезнаходженням головного підприємства (хто як уважає за правильне). А потім у тих та інших виникають проблеми: гроші потрапили не до того бюджету, звітність подана не до тієї податкової.

Щоб у вас не було таких ситуацій, прочитайте цю статтю. У ній ми розглянули загальні правила, а також відповіли на запитання, що надійшли від читачів.

Який підрозділ підприємства потрібно вважати відокремленим

У пп. 14.1.30 ПК сказано, що поняття «відокремлені підрозділи» уживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом (далі – ЦК) і Законом від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 755), а для цілей розд. IV ПК (питання ПДФО) – у значенні, визначеному Господарським кодексом. У чому принципова різниця між цими значеннями?

У нормі ПК згадано три законодавчі акти: ЦК, Господарський кодекс (далі – ГК) і Закон № 755.

У ЦК і в Законі № 755 використовується один термін: «відокремлені підрозділи юридичної особи». При цьому ЦК відносить до таких тільки філії і представництва (ст. 95). А згідно із Законом № 755 (ч. 1 ст. 1) відокремленим підрозділом уважається не тільки філія і представництво, але також і інший підрозділ юрособи, який знаходиться за межами місцезнаходження юрособи і виготовляє продукцію, виконує роботи, надає послуги від імені цієї юрособи.

У ГК використовуються два терміни: «структурний підрозділ» і «відокремлений підрозділ». Так, у ст. 64 ГК йдеться, що до складу підприємства можуть входити:

  • виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, ділянки, бригади, бюро, лабораторії тощо);
  • функціональні структурні підрозділи апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Також у цій статті сказано, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи.

Як бачимо, ГК розмежовує два поняття: «структурний» і «відокремлений». Логіка така: якщо підрозділ підприємства знаходиться в межах місцезнаходження юрособи, він уважається структурним. А якщо за межами місцезнаходження юрособи – тоді відокремленим.

Структурні підрозділи не будуть окремими платниками ПДФО. А відокремлені підрозділи треба поставити на податковий облік за їх місцезнаходженням, за них доведеться окремо сплачувати ПДФО.

Що слід уважати місцезнаходженням юрособи в питаннях сплати ПДФО?

У пп. 168.4.2 ПК йдеться про платників ПДФО – юросіб, зокрема про підприємства, які мають філії, відділення й інші відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої територіальної громади, ніж юрособа.

У свою чергу, територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, які є самостійними адміністративно-територіальними одиницями (ст. 1 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР).

Тому якщо всі підрозділи підприємства (дирекція, цехи, лабораторії, ділянки тощо) знаходяться в межах земель однієї територіальної громади, їх треба вважати структурними підрозділами юрособи. Наприклад, якщо цех знаходиться в одному місті з дирекцією, це структурний підрозділ юрособи. А якщо цей самий цех вивезти в село на території тієї самої області, він стане відокремленим підрозділом юрособи. Тому що село – це вже територія іншої територіальної громади.

Юридична особа (виробниче підприємство) зареєстрована в м. Харкові. Головний офіс, виробничий цех і лабораторія підприємства розташовані в різних районах міста. Чи вважаються цех і лабораторія відокремленими підрозділами підприємства?

Ні. Адже райони одного міста розташовані на території однієї територіальної громади.

Як відокремлені підрозділи повинні сплачувати ПДФО?

Спираючись на вищенаведену аргументацію, податкові органи дійшли такого висновку: підприємства зобов'язані сплачувати ПДФО за місцезнаходженням усіх своїх підрозділів, які розташовані на території інших територіальних громад (листи ДПС від 25.10.12 р. № 4184/0/61-12/17-1115, Міндоходів від 08.11.13 р. № 14933/6/99-99-17-02-01-15 і Мінфіну від 13.11.12 р. № 31-08140-3-8/7532).

До якого бюджету треба перераховувати ПДФО при виплаті зарплати працівникам відокремленого підрозділу?

До бюджету за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

У юрособи (місце реєстрації – м. Дніпропетровськ) у Дніпропетровській області є: дві філії (у Нікополі та Кривому Розі), виробничий цех і лабораторія в селі. Представництво підприємства відкрите в Харкові. До якого бюджету сплачувати ПДФО за працівників цих підрозділів?

Усі ці підрозділи підприємства є відокремленими, оскільки розташовані за межами Дніпропетровська. Податок треба сплачувати до місцевих бюджетів Нікополя та Кривого Рогу (за філії), Харкова (за представництво), до бюджету територіальної громади, на землях якої розташоване село (за цех і лабораторію). Розрахунковий рахунок для перерахування податку можна дізнати в регіональній податковій.

Як поставити на облік відокремлений підрозділ

Пунктом 63.3 ПК передбачено, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах Міндоходів:

  • за основним місцем обліку (за місцезнаходженням юридичної особи і відокремлених підрозділів юрособи);
  • за неосновним місцем обліку (за місцем розташування (реєстрації) підрозділів юридичних осіб, рухомого і нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через яких здійснюється діяльність).

Порядок обліку платників податків і зборів затверджений наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (далі – Порядок № 1588).

Як узяти на облік у податковому органі відокремлений підрозділ юрособи?

Для філій і представництв порядок такий самий, як і для юрособи. За принципом «єдиного вікна», іншими словами – автоматично. Держреєстратор уносить до ЄДРПОУ дані про філію або представництво (їм присвоюється окремий код ЄДРПОУ), потім передає відомості з реєстраційної картки до органу Міндоходів за місцезнаходженням такої філії або представництва (ст. 64 ПК, розд. III Порядку № 1588). Підтверджується взяття на податковий облік випискою з ЄДР.

Інші відокремлені підрозділи в ЄДРПОУ не реєструють. Тому щоб узяти такий підрозділ на облік тільки в податковому органі (без реєстрації в ЄДРПОУ), головне підприємство повинне зробити такі кроки (разд. VII Порядку № 1588):

  • подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП (додаток 6 до Порядку № 1588) з позначкою «облік за неосновним місцем обліку» до податкового органу за місцем знаходження підрозділу. Заява подається протягом 10 робочих днів з моменту створення такого підрозділу;
  • отримати повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 16-ОПП (додаток 10 до Порядку № 1588).

Як діяти юрособі

Покажемо на прикладі порядок дій юрособи, у якої є відокремлений підрозділ, не уповноважений перераховувати до бюджету ПДФО.

Приклад

Юридична особа зареєстрована в м. Нікополі Дніпропетровської області. Крім того, її неуповноважений структурний підрозділ (виробничий цех) знаходиться на території Широківського району (також Дніпропетровська область). Згідно зі штатним розписом, у Нікополі працює 50 працівників, у виробничому цеху – 20. Як повинне діяти підприємство?

Алгоритм дій юрособи:

1. Подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку» та отримати повідомлення про взяття на облік за формою № 16-ОПП.

2. Нараховувати й утримувати ПДФО при виплаті зарплати всім співробітникам підприємства (70 осіб).

3. Заповнювати форму № 1ДФ, зокрема за працівників підрозділу у вигляді окремого витягу (порції). Подавати форму № 1ДФ (основну і витяг) до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (м. Нікополь), а копію такого витягу – до Широківського району.

3. Суму ПДФО, утриману із заробітної плати 50 співробітників, які працюють на головному підприємстві, перераховувати до відповідного бюджету м. Нікополя.

4. Суму ПДФО, утриману із заробітної плати 20 співробітників, які працюють у Широківському районі, перераховувати до бюджету Широківського району.

ВИСНОВКИ

Для того щоб правильно, відповідно до Податкового кодексу, сплачувати до бюджету ПДФО і подавати форму № 1ДФ за свої відокремлені підрозділи, підприємству потрібно:

  • визначити статус такого підрозділу (філія або представництво чи інший відокремлений підрозділ);
  • поставити відокремлений підрозділ на облік у податковому органі за встановленою процедурою.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали