Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як виправити помилки в декларації підприємцю – єдиннику першої – третьої груп

22.11.2019 12064 1 5


У консультації розглянемо порядок самостійного виправлення помилок у звітності за минулі періоди фізособою – платником єдиного податку (далі – ЄП) першої – третьої груп.


Основні положення

Як можна класифікувати помилки в податковій звітності єдинника?

Помилки в декларації платників ЄП – підприємців можна класифікувати таким чином:

 • помилки періодів минулого звітного року, пов’язані із заниженням/завищенням податкових зобов’язань;
 • помилки поточного звітного року в єдинників третьої групи, пов’язані із заниженням/завищенням податкових зобов’язань звітного кварталу. При виправленні такої помилки треба пам’ятати, що наступна поточна декларація звітного року повинна заповнюватися вже з урахуванням проведених виправлень (тобто наростаючим підсумком);
 • помилки в показниках, які не спричинили викривлення податкових зобов’язань єдинників за звітний період.

Порядок виправлення помилки залежить від її виду.

Крім того, при виправленні помилок потрібно дотримуватися правил оподаткування, які суттєво відрізняються для єдинників першої – третьої груп (гл. 1 розд. XIV ПК).

Які особливості оподаткування в єдинників різних груп?

Нагадаємо ці особливості:

 • для єдинників першої та другої груп визначено фіксовану ставку ЄП. Вони сплачують ЄП щомісяця авансовими платежами, а декларацію подають тільки за підсумками року. При порушенні правил спрощеної системи оподаткування, передбачених для конкретної групи, єдинники повинні сплатити суму ЄП за ставкою 15 % і перейти на загальну систему (зі сплатою ПДФО). У випадку перевищення граничного обсягу доходу (300 000 і 1 500 000 грн відповідно) єдинники першої та другої груп мають можливість залишитися на спрощеній системі, написавши заяву про обрання іншої («вищої») групи;
 • єдинники третьої групи визначають об’єкт обкладення ЄП залежно від обсягу отриманого оподатковуваного доходу. За підсумками кварталу вони звітують перед контролюючим органом і щокварталу сплачують ЄП. При порушенні правил спрощеної системи (у т. ч. перевищенні граничного обсягу доходу 5 000 000 грн) єдинники повинні сплатити суму ЄП за підвищеною ставкою (6 % – при сплаті ЄП за звичайною ставкою 3 % і 10 % – при ставці ЄП у розмірі 5 %), а також перейти на загальну систему (зі сплатою ПДФО).

Як можна виправити помилки?

Фізособи-єдинники можуть виправити самостійно виявлені помилки за допомогою (ст. 50 ПК):

 • або уточнюючого розрахунку (далі – УР);
 • або поточної декларації.

Докладніше див. у матеріалі «Загальні правила виправлення помилок у податкових деклараціях».

Майте на увазі! Помилка за кожний окремий звітний період виправляється за допомогою одного УР або однієї поточної декларації.

Як відкоригувати показники звітності

Для коригування показників за будь-які звітні періоди фізособи-єдинники повинні використовувати діючу форму звітності. На сьогодні це Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація) за формою, затвердженою Наказом № 578.

Заповнення заголовної частини декларації (УР)

Заповнення заголовної частини декларації залежить від способу виправлення помилки.

Якщо помилка виправляється через поточну декларацію, то:

 • у полі 01 указується тип декларації – «Звітна» або «Звітна нова» (подається до закінчення граничного строку подання декларації за звітний період);
 • полі 02 – поточний звітний період;
 • полі 03 – період, який уточнюється.

Якщо помилка виправляється шляхом подання УР після закінчення граничного строку подання декларації за звітний період, у якому вона допущена, тоді:

 • у полі 01 робиться позначка «Уточнююча»;
 • полях 02 і 03 указується один і той самий період, що відповідає тому, за який виправляється помилка (ЗІР, категорія 107.08). Наприклад, якщо в 2019 році виправляється помилка за півріччя 2018-го, то в полі 02 і 03 УР слід відобразити цей період.

Визначення суми завищення/ заниження податкових зобов’язань

При самостійному виявленні помилки, яка призвела до перекручення податкових зобов’язань з ЄП у минулих звітних періодах, єдинники, незалежно від групи та способу виправлення помилки, повинні заповнити в декларації (УР) розд. VІ «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок».

Розділ VІ декларації (УР) заповнюється так:

 • у рядку 15 указується помилкова сума зобов’язання;
 • рядку 16 – уточнена сума зобов’язання;
 • рядку 17 – сума, яку фізособа повинна буде сплатити до бюджету (у випадку недоплати);
 • рядку 18 – сума, зайво сплачена до бюджету (у випадку переплати);
 • рядку 19 – штраф у розмірі 3 % суми недоплати (якщо помилка виправляється через УР) або 5 % суми недоплати (якщо помилка виправляється в поточній декларації);
 • рядку 20 – пеня, самостійно нарахована згідно з пп. 129.1.3 ПК після закінчення «пільгового» періоду.

Якщо помилка виправляється шляхом подання УР, то єдинник наводить у ньому правильні показники (у відповідному розділі, передбаченому для його групи), а в рядку 14 розд. V визначає нову (правильну) суму податкового зобов’язання.

Якщо помилки минулих періодів виправляються в поточній звітній декларації, тоді платник податків може тільки відобразити в розд. VІ результати виправлення. А показати в поточній декларації, як вийшла правильна сума за минулий період, немає можливості – форма декларації цього не передбачає. Тому платникові доведеться подати розрахунок зазначеної суми контролюючому органу у вигляді доповнення до декларації (у довільній формі або за формою декларації). При цьому у відповідній таблиці, яка розташована відразу за розд. VІ основної частини декларації, він повинен указати на наявність такого доповнення.

До відома! Якщо в результаті виправлення помилки в платника податків утворилася переплата, він зможе скористатися нею для погашення зобов’язань з ЄП у наступних звітних періодах або для погашення зобов’язань/боргу за іншими платежами. Таке зарахування можливе, але від платника буде потрібна заява (пп. «б» п. 87.1 ПК).

Розглянемо на прикладах особливості виправлення помилок, допущених єдинниками при поданні звітності.

Приклад 1

У 2018 році єдинник третьої групи (ставка ЄП – 5 %) поніс витрати, пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням судового процесу, а також зі сплатою судового збору та держмита. У листопаді 2018 року згідно з рішенням суду витрати були компенсовані та повернуті третьою особою на поточний рахунок підприємця. Отримана компенсація (7 300 грн) помилково не була включена до доходу єдинника. Помилку було виявлено в IV кварталі 2019 року.

Задекларований обсяг доходу за 2018 рік (ряд. 06 розд. IV декларації) становить 3 400 800 грн, сума ЄП (ряд. 12 розд. V) – 170 040 грн, сума ЄП за три квартали (ряд. 13 розд. V) – 100 000 грн, сума ЄП за IV квартал (ряд. 14 розд. V) – 70 040 грн.

До чого призвела помилка?

У цьому випадку помилка призвела до недоплати податкових зобов’язань з ЄП за 2018 рік. Сума недоплати становить 365 грн (7 300 грн х 5 %).

Що загрожує платникові, якщо помилку виявить податковий орган?

Згідно з п. 123.1 ПК якщо помилка буде виявлена контролюючим органом при перевірці, то на єдинника буде накладено штраф у розмірі 25 % суми недоплати (365 грн х 25 % = 91,25 грн).

А при повторному порушенні строків перерахування податків протягом 1 095 днів розмір штрафу вже становитиме 50 % суми недоплати.

Крім того, податківці нарахують пеню виходячи із суми недоплати за кожний календарний день прострочення сплати з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на кожний такий день (абзац перший п. 129.4 ПК).

Як самостійно виправити помилку?

При самостійному виправленні помилки в УР за 2018 рік єдинник третьої групи повинен указати:

 • у полях 02 і 03 заголовної частини – «2018»;
 • відповідних рядках розділів IV і V – правильні показники;
 • розд. VI – суми недоплати та пені (див. фрагмент 1).

Фрагмент 1

<...>

IV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %

05

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %

06

3 408 100,00*

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді

07

V. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

3 408 100,00

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)

10

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)

11

170 405,00

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

170 405,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

100 000,00

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 13)

14

70 405,00

VI. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)

15

70 040,00

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

70 405,00

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17

365,00

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)

19

10,95

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України

20

2,40**

________

* 3 400 800 грн + 7 300 грн = 3 408 100 грн.
** Умовна сума.

При цьому в Книзі обліку доходів, форма якої затверджена Наказом № 579, єдиннику слід відкоригувати дані про доходи за IV квартал 2018 року.

Що спричиняє самостійне виправлення помилки?

При самостійному виправленні помилки за допомогою УР єдиннику доведеться:

 • сплатити штраф у розмірі 3 % суми недоплати, що становитиме 10,95 грн (365 грн х 3 %);
 • нарахувати пеню згідно з абзацом другим п. 129.4 ПК. У даному випадку 90-денний «пільговий» період для ненарахування пені розпочався після закінчення строку сплати ЄП за 2018 рік, тобто 19.02.19 р., і закінчився 20.05.19 р. Тому пеня буде нараховуватися на суму 365 грн за період із 21.05.19 р. і до дня зарахування коштів на рахунок Держказначейства.

Приклад 2

У жовтні 2018 року єдинник другої групи порушив умови перебування на ЄП – надав послуги платникові податку на прибуток. Сума забороненого доходу становить 30 000 грн і була відображена в рядку 03 (а не в ряд. 04) розд. III декларації за 2018 рік. Помилка була самостійно виявлена єдинником у IV кварталі 2019 року та буде виправлена за допомогою УР. Дохід (ряд. 03 декларації за 2018 рік) без урахування забороненого доходу становить 1 200 000 грн.

До чого призвела помилка?

У даному випадку помилка призвела до необхідності виходу зі спрощеної системи та недоплати податкових зобов’язань з ЄП за 2018 рік, адже єдинник:

 • по-перше, порушив умови перебування в другій групі – він не мав права надавати послуги платникові податку на прибуток (пп. 2 п. 291.4 ПК). При цьому він не подав заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування. Це слід зробити не пізніше ніж за 10 к. д. до початку нового календарного кварталу (року). Але помилка була виявлена в 2019 році. І якби єдинник вчасно спохватився й задекларував би заборонений дохід, то починаючи з І кварталу 2019 року він уже застосовував би загальну систему й був би платником ПДФО. Зараз, по суті, підприємець зізнається у своєму порушенні заднім числом;
 • по-друге, не відобразив заборонений дохід у рядку 04 розд. III декларації за 2018 рік та не обклав його ЄП за ставкою 15 %.

Таким чином, сума недоплати становить 4 500 грн (30 000 грн х 15 %).

Що загрожує платникові, якщо помилку виявить податковий орган?

Якщо помилка буде виявлена контролюючим органом при перевірці, то на єдинника буде накладений штраф у розмірі як мінімум 25 % суми недоплати (4 500 грн х 25 % = 1 125 грн) і йому нарахують пеню згідно з п. 123.1 ПК та абзацом першим п. 129.4 ПК.

А далі дії податківців залежать від порушень, які наш підприємець робить уже в статусі платника ПДФО (їм він повинен був стати, але не став на момент перевірки).

Так, на єдинника очікують додаткові штрафи:

Як самостійно виправити помилку?

В УР за 2018 рік єдинник другої групи повинен указати:

 • у полях 02 і 03 заголовної частини – «2018»;
 • відповідних рядках розділів III і V – правильні показники;
 • розд. VI – суми недоплати та пені (див. фрагмент 2).

Фрагмент 2

<...>

ІІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи

Щомісячні авансові внески, грн коп.

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

2 233,80

2 233,80

2 233,80

2 233,80

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

1 200 000,00

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді

04

30 000,00

IV. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

1 230 000,00

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

4 500,00

...

...

...

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

4 500,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 13)

14

4 500,00

V. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)

15

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

4 500,00

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17

4 500,00

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)

19

135,00

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України

20

11,78*

_______

* Умовна сума. Пеня в цьому випадку буде нараховуватися на суму 4 500 грн за період із 10.06.19 р. і до дня зарахування коштів на рахунок Держказначейства.

У Книзі обліку доходів єдиннику слід відкоригувати дані про доходи за 2018 рік.

Що спричиняє самостійне виправлення помилки?

Єдиннику доведеться сплатити:

 • суму недоплати – 4 500 грн (30 000 грн х 15 %);
 • штраф – 135 грн (4 500 грн х 3 %);
 • пеню, нараховану на суму недоплати 4 500 грн. «Пільговий» період для ненарахування пені розпочався після закінчення строку сплати ЄП за 2018 рік (11.03.19 р.) і закінчився через 90 к. д. (09.06.19 р.). Починаючи з 91-го к. д. (з 10.06.19 р.) єдинник повинен розрахувати пеню за правилами абзацу другого п. 129.4 ПК.

Оскільки помилка виправляється заднім числом, підприємець-порушник повинен якнайшвидше:

 • зареєструвати в податковому органі Книгу обліку доходів;
 • подати декларацію про майновий стан і доходи за І квартал 2019 року, визначивши в ній суму щоквартального авансового внеску з ПДФО (пп. 177.5.2 ПК), і сплатити внески, за якими минув строк сплати.

У подальшому колишньому єдиннику потрібно буде сплачувати авансовий внесок до 20-го числа місяця, що настає за кожним календарним кварталом (пп. 177.5.1 ПК).

Звертаємо увагу! У даній ситуації подавати заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування підприємцеві вже не потрібно, оскільки тепер його реєстрація єдинником буде анульована контролюючим органом за іншими підставами (пп. 3 п. 299.10 ПК).

Висновки. Виправлення помилок єдинником: як уникнути штрафів

Єдиннику зручніше виправляти помилки минулих періодів за допомогою УР, тому що при виправленні помилок у поточній декларації йому доведеться заповнювати доповнення до неї з розрахунками нової суми зобов’язань і подавати його контролюючому органу. Найбільш небезпечними є помилки, які спричиняють перехід єдинника на загальну систему оподаткування заднім числом. У цьому випадку на такого єдинника очікують штрафні санкції, передбачені як для єдинника, так і для підприємця в статусі платника ПДФО, який спізнився з поданням ПДФО-звітності та сплатою авансових платежів.

Фрагмент 1_ЄП.docx
Завантажити
Фрагмент 2_ЄП.docx
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали