<...>

IV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %

05

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %

06

3 408 100,00*

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді

07

V. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

3 408 100,00

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)

10

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)

11

170 405,00

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

170 405,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

100 000,00

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 13)

14

70 405,00

VI. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн коп.)

1

2

3

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)

15

70 040,00

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

70 405,00

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17

365,00

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 – рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)

19

10,95

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України

20

2,40**