Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». Частина 3

Початок читайте:

«Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». Частина 1»
«Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». Частина 2»

Розділ VIII «Запаси»

У розділі VIII розкривається інформація про залишки запасів підприємства (показники ряд. 1100 гр. 4 форми № 1), а також про суми їх переоцінки протягом року. Також тут відображається інформація про вартість поточних біологічних активів із рядка 1110 графи 4 форми № 1.

У рядку 926 (під таблицею) наводиться інформація про необоротні активи і групи вибуття, що утримуються для продажу на кінець звітного періоду (сальдо по Дт 286).

Розділ IX «Дебіторська заборгованість»

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали